In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Naši sertifikati

sertifikati


 

Znanjeznaci-cir

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas

 donatori 

Dobrodošli na izjzkg.rs
KME

 
PAKETI USLUGA - AKTUELNO

slika flajer - za paket usluga

 
Javne nabavke

Predmet javne nabavke:Laboratorijski potrošni materijal.

Datum objave:17.11.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjeni javni poziv 26.11.2015

Izmenjena konkursna dokumentacija 26.11.2015

Odluka-10-25.12.2015

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijska oprema.

Datum objave:13.11.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjeni javni poziv 26.11.2015

Izmenjena konkursna dokumentacija 26.11.2015

Odluka-09-14.12.2015

Ispravka odluke-09-Partija4-22.12.2015

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijska oprema.

Datum objave:04.11.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjeni javni poziv 26.11.2015

Izmenjena konkursna dokumentacija 26.11.2015

Odluka-08-14.12.2015

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijska oprema.

Datum objave:02.11.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija 04.11.2015

Izmenjeni javni poziv 26.11.2015

Izmenjena konkursna dokumentacija 26.11.2015

Odluka-07-14.12.2015

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijska oprema.

Datum objave:02.11.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjeni javni poziv 26.11.2015

Izmenjena konkursna dokumentacija 26.11.2015

Odluka-06-14.12.2015

Odluka-06-Partija3-22.12.2015

----------------------------

OBAVEŠTENjE

O ZAKLjUČENIM UGOVORIMA ZA JAVNU NABAVKU JN 01/2015 "LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL"

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijski potrošni materijal.

Datum objave:25.08.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija 3.9.2015

----------------------------

Predmet javne nabavke:Osiguranja imovine, lica i vozila.

Datum objave:23.07.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijski potrošni materijal.

Datum objave:08.06.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Gorivo.

Datum objave:04.06.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija 5.6.2015

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijska oprema.

Datum objave:22.04.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijski potrošni materijal.

Datum objave:22.04.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjeni javni poziv-15.5.2015.

Izmenjena konkursna dokumentacija-15.5.2015.

----------------------------

Predmet javne nabavke: Laboratorijskipotrošni materijal.

Datum objave:01.04.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjeni javni poziv-2.4.2015.

Izmenjena konkursna dokumentacija-2.4.2015.

Izmenjena konkursna dokumentacija-6.4.2015.

Izmenjeni javni poziv-28.4.2015.

Izmenjena konkursna dokumentacija-28.4.2015.

Izmenjena konkursna dokumentacija-28.4.2015.-word

----------------------------

Predmet javne nabavke: Osiguranje imovine, lica i vozila

Datum objave: 18.03.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Zahtev za zastitu prava

----------------------------

Predmet javne nabavke: Računarska oprema.

Datum objave:25.02.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Električna energija.

Datum objave: 09.02.2015. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjeni javni poziv-11.2.2015

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijska oprema.

Datum objave: 17.11.2014. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjeni javni poziv-9.12.2014

Izmenjena konkursna dokumentacija-9.12.2014

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijska oprema i potrošni materijal.

Datum objave: 04.11.2014. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjeni javni poziv

Pojašnjenje dokumentacije

Izmenjeni javni poziv-28.11.2014

Izmenjena konkursna dokumentacija-28.11.2014

Pitanja-28.11.2014

----------------------------

Predmet javne nabavke:Nabavka kancelarijskog i propagandnog materijala.

Datum objave:20.08.2014. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija 01

Obaveštenje

----------------------------

Predmet javne nabavke: Potrošni materijal za laboratorije.

Datum objave:13.06.2014. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje dokumentacije 01

----------------------------

Predmet javne nabavke: Gorivo za motorna vozila.

Datum objave:30.05.2014. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke: Računarska oprema.

Datum objave:14.05.2014. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Usluge fiksne telefonije i interneta.

Datum objave:1.04.2014. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Usluge osiguranja imovine, lica i vozila.

Datum objave: 28.03.2014. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje dokumentacije

----------------------------

Predmet javne nabavke: Usluge osiguranja imovine, lica i vozila.

Datum objave: 12.03.2014. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijski potrošni materijal.

Datum objave:28.02.2014. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Izmenjeni javni poziv

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pojašnjenje dokumentacije

Pojašnjenje dokumentacije 01

Izmenjeni javni poziv-28.3.2014

Izmenjena konkursna dokumentacija-28.3.2014

Pojašnjenje dokumentacije 02

Pojašnjenje dokumentacije 03

Obaveštenje

----------------------------

Predmet javne nabavke:Električna energija.

Datum objave: 06.02.2014. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje

----------------------------

Predmet javne nabavke: Laboratorijska oprema - Inkubator sa hlađenjem.

Datum objave: 03.02.2014. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje

----------------------------

Predmet javne nabavke:Oprema za DDD poslove.

Datum objave: 28.11.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Objašnjenje

----------------------------

Predmet javne nabavke:Transportni frižideri i logeri.

Datum objave: 20.11.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje dokumentacije

----------------------------

Predmet javne nabavke:Specijalno vozilo sa rashladnim uređajem.

Datum objave: 20.11.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Sistem za ekstrakciju masti Randall metodom.

Datum objave: 20.11.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Prenosivi sistem za kontinualna merenja i analizu buke u životnoj sredini.

Datum objave: 20.11.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Prenosivi analizator gasova.

Datum objave: 20.11.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Merač protoka za otpadne vode.

Datum objave: 20.11.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Merač protoka gasova.

Datum objave: 20.11.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijski autoklav.

Datum objave: 20.11.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Brze mikrobiološke metode za vode.

Datum objave: 20.11.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke: Autosampler.

Datum objave: 20.11.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke: Aparat za uzorkovanje ambijentalnog vazduha.

Datum objave: 20.11.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijska oprema.

Datum objave: 20.11.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijski potrošni i oprema.

Datum objave: 16.10.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje dokumentacije

Obaveštenje

----------------------------

Predmet javne nabavke:Laboratorijska oprema - mikrotalasna peć.

Datum objave: 15.10.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje dokumentacije

----------------------------

Predmet javne nabavke: Laboratorijska oprema

Datum objave: 02.10.2013. godine

Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje

----------------------------

Predmet javne nabavke: Potrosni materijal za laboratorije

Datum objave: 17.09.2013. godine


Javni poziv

Konkursna dokumentacija

Specifikacija

Ispravljena konkursna dokumentacija

Pojašnjenje dokumentacije

Pojašnjenje dokumentacije

Obaveštenje

---------------------------

 

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza pokazuju da je voda za piće koju distribuiraju javno komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga mikrobiološki ispravna u vrlo visokom procentu, preko 95 odsto, dok je hemijska neispravnost zastupljena u oko 37 odsto svih analiziranih uzoraka.

water-icon