Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 


  znanje-znaci

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 donatori 

Vesti
Konferencija povodom SVETSKOG DANA SRCA

Centar za promociju zdravlja, Instituta za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava da će se 28.09.2017. godine sa početkom u 09,30 sati (u Institutu za javno zdravlje Kragujevac), održati konferencija za predstavnike medija povodom SVETSKOG DANA SRCA. Ovom prilikom biće najavljene preventivne i zdravstveno-vaspitne aktivnosti koje će obeležiti ovaj značajan datum.

 
Konkurs „Hrani se pravilno i budi zdrav” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac, u okviru kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane 2017. godine i obeležavanja 16. oktobra „Svetskog dana hrane“ raspisuje konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga na temu „Hrani se pravilno i budi zdrav”.

Ovaj konkurs je deo nacionalne kampanje i namenjen je deci u predškolskim ustanovama i učenicima osnovnih škola na teritotiji Republike Srbije. Formiranje pravilnih navika u ishrani je važno od najranijeg uzrasta, posebno kada je reč o redovnosti obroka tokom dana, raznovrsnosti i količinama namirnica koje se koriste u ishrani, načinu njihove proizvodnje, transporta, čuvanja i pripreme. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu pravilne ishrane.

Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće dizajnirani i štampani u vidu postera tokom 2018. godine i distribuirani zdravstvenim ustanovama.
Po tri najbolja likovna rada iz Vaše ustanove u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika - uzrast I - IV razred osnovne škole i V-VIII razred osnovne škole, pošaljite na adresu: Institut za javno zdravlje Kragujevac, Centar za promociju zdravlja, ul. Nikola Pašića br.1, 34000 Kragujevac, sa naznakom ''ZA KONKURS – OKTOBAR MESEC PRAVILNE ISHRANE'' najkasnije do 06. oktobra 2017. godine.
Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

 
Konkurs „Podržimo dojenje” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac, raspisuje konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova na teritoriji Šumadijskog okruga na temu „Podržimo dojenje”.

Konkurs je deo kampanje Svetska nedelja dojenja i Nacionalna nedelja promocije dojenja i namenjen je deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi.

Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće dizajnirani i štampani u vidu postera tokom 2018. godine i distribuirani zdravstvenim ustanovama.
Po tri najbolja likovna rada iz Vaše ustanove u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika - uzrast I - IV razred osnovne škole i V-VIII razred osnovne škole, pošaljite na adresu: Institut za javno zdravlje Kragujevac, Centar za promociju zdravlja, ul. Nikola Pašića br.1, 34000 Kragujevac, sa naznakom ''ZA KONKURS – SVETSKA I NACIONALNA NEDELJA DOJENJA'' najkasnije do 22. septembra 2017. godine.
Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

 
11. jul – Svetski dan stanovništva

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava da se na osnovu inicijative koju je pokrenulo Upravno veće Ujedinjenih nacija 1989. godine, 11. jul svuda u svetu obeležava kao Svetski dan stanovništva. Tema pod kojom se obeležava Svetski dan stanovništva 2017. godine je "Planiranje porodice: osnaživanje ljudi, razvijanje nacija" ukazuje da se temeljnim ljudskim pravima smatra siguran pristup sredstvima planiranja porodice i slobodno odlučivanje o njihovoj primeni. Međutim, u različitim kulturnim i ekonomskim sredinama navedena se prava drukčije intrepretiraju ili čak uskraćuju osobama ili udruženjima u društvu. Pretpostavlja se da ukupno 225 miliona žena koje žive u najsiromašnijim zemljama sveta, nema pristup osnovnim informacijama ni dovoljna sredstva za planiranje porodice.


Procenjuje se da danas u svetu živi preko sedam milijardi ljudi. Kad je u pitanju broj stanovnika u pojedinim zemljama sveta, najviše ljudi živi u Kini koja broji milijardu i 330 miliona, dok druga najmnogoljudnija država je Indija sa više od milijardu i 150 miliona stanovnika. U Evropi živi 733 miliona, a u Sjedinjenim Američkim Državama 310 miliona ljudi. Sem ovih procena, nepobitna činjenica je da broj stanovnika sveta poraste za jednu milijardu otprilike za 12 godina.


Stanovništvo Srbije svrstava se u grupu izuzetno starih populacija zbog negativnog prirodnog priraštaja i velikog odliva reprudiktivno sposobnog stanovništva. U cilju suzbijanja negativnih procesa koji dovode do problema u demografskoj politici, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračke i socijalne politike je 2015. godine potpisalo poseban ugovor sa Populacionim fondom UN.

 
Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge-26.06.2017. god.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge, 26.06.2017. godine sa početkom u 18,00 sati u Velikom parku (na fudbalskom terenu kod restorana „Koš“), Institut za javno zdravlje Kragujevac u saradnji sa Domom zdravlja, fudbalskim klubom „Vašarište“, Društvom za borbu protiv šećerne bolesti, omladinom Jazas Kragujevac, školicom sporta „Palestra“, Crvenim krstom, studentskim organizacijama, organizovaće sledeće zdravstveno-vaspitne aktivnosti:

  • savetodavni rad sa mladima u cilju prevencije konzumiranja droga;
  • dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, hepatitise B i C;
  • mališani školice „Palestra“ demonstiraće sportske aktivnosti kroz elemente atletike i gimnastike u cilju promocije fizičke aktivnosti odnosno razvoja funkcionalnih i motoričkih sposobnosti dece.
 
Najava aktivnosti povodom Svetskog dana bez duvanskog dima-31.Maj 2017.

Obaveštavamo Vas se 31. maja obeležava Svetski dan bez duvanskog dima pod sloganom: "Duvan-pretnja razvoju". Cilj obeležavanja kampanje jeste skretanje pažnje javnosti da prestanak upotrebe duvana predstavlja jednu od najvažnijih javnozdravstvenih mera koju je neophodno primeniti u cilju smanjenja prevalencije hronicnih nezaraznih bolesti
Institut za javno zdravlje Kragujevac u saradnji sa Domom zdravlja, Gradskom upravom za zdravlje i socijalnu politiku grada Kragujevca, Zavodom za hitnu medicinsku pomoć, Zavodom za zaštitu radnika Zastava, Crvenim krstom, Apotekom Kragujevac, Udruženjem za borbu protiv šećerne bolesti, OŠ "Mirko Jovanović" obeležiće Svetski dan bez duvanskog dima sledećim aktivnostima:

  • 29.05.2017.god. – od 11,00 do 13,00 sati prezentovanjem savetodavnog rada sa pušačima u studenskom domu "Sloboda";
  • 30.05.2017.god. – u 10,00 sati konferencijom za predstavnike medija u Svečanom salonu grada Kragujevca;
  • 30.05.2017.god. – u 11,45 sati predavanjem o prevenciji konzumiranja cigareta u Medicinskoj školi (za učenike prve i druge godine);
  • 31.05.2017.god. – od 12,00 do 14,00 sati centralnom manifestacijom u Delta parku (odeđivanje stepena nikotinske zavisnosti kod pušača, savetovanje sugrađana o usvajanju zdravih stilova života);
  • 31.05.2017.god. – od 15,00 do 17,00 sati otvorenim vratima savetodavnog rada sa pušačima u Institutu za javno zdravlje Kragujevac.
 
Međunarodni dan porodice

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava da se 15. maj obeležava kao Međunarodni dan porodice od 1993. godine, na osnovu Rezolucije 47/237 Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija.
Na ovaj dan širom sveta organizuju se razne manifestacije na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Cilj obeležavanja je afirmacija porodice i porodičnih vrednosti, podsticanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva i pomoć kako bi porodice mogle da ispune odgovornost prema zajednici. Takođe, obeležavanje Međunarodnog dana porodice pruža priliku da se poveća znanje o tome kako i na koji način socijalni, ekonomski i demografski procesi u društvu utiču na porodice.

Međunarodni dan porodice 2017. godine obeležava se pod sloganom "Porodica je naša luka". Cilj ovogodišnjeg obeležavanja je ekonomsko jačanje i borba protiv nasilja u porodici. Ova godina je takođe i godina međugeneracijske solidarnosti.

Inače, porodica kao institucija pojedinaca treba da omogući svakom njenom članu da pronađe mesto u društvu koje mu pripada. Kao osnovna ćelija društva, ima veoma značajnu ulogu u razvoju čoveka, ali ne samo čoveka nego i zajednice u celini. Prema mišljenju istaknutog psihologa Ekermana "idealne zdrave porodice nema, one su pretežno zdrave ili pretežno bolesne". Pretežno zdrava porodica je ona porodica čiji članovi ne ispoljavaju neki psihopatološki poremećaj, akutni ili hronični. U njenoj osnovi je ljubav, osećanje sigurnosti, nežnosti, odanosti i prijateljstva. Karakteriše se povezanošću njenih članova, poštuju se lične granice i autonomija svakog pojedinca, prihvataju se i ohrabruju ispoljavanja kako pozitivnih, tako i negativnih osećanja. Članovi porodice osećaju se kao da žive sa prijateljima u koje imaju poverenja. Za razliku od zdravih, nepotpune ili "dezorganizovane" porodice su izložene brojnim problemima socijalne, emocionalne, moralne i materijalne prirode. Zato, povodom 15. maja Međunarodnog dana porodice, ukoliko ste daleko od svojih roditelja, ako ih odavno niste čuli, pa čak i da jeste, nazovite ih, ukoliko ste blizu, posetite ih! Roditelji pozovite svoju decu, prošetajte, popričajte! Neka šetnja jednom nedeljno i svakodnevni razgovor postane ritual koji će pomoći razvijanju i očuvanju zdravih i kvalitetnih odnosa u porodici!

 
Najava događaja povodom Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj

Institut za javno zdravlje Kragujevac u saradnji sa Zavodom za stomatologiju, predškolskom ustanovom "Nada Naumović", predškolskom ustanovom "Đurđevdan", kompanijom Colgate kao i skupštinom grada Kragujevca, obeležava Nedelju zdravlja usta i zuba pod sloganom:

"Osmehni se zdravo".

Povodom ove nedelje planirane su sledeće aktivnosti:


- 17.05.2017.god. od 12,00 do 14,00 sati Centralna manifestacija u Pešačkoj zoni
(performans, oralni preventivni pregledi kao podela pastica predškolcima);
- 15.05.2017.god. oralni preventivni pregledi (uz deljenje pastica) za predškolce u Aranđelovcu, Rači i Topoli;
- 16.05.2017.god. oralni preventivni pregledi za predškolce u Batočini i Lapovu;
- 18.05.2017.god. oralni preventivni pregledi za predškolce u Kniću.

Cilj obeležavanja Nedelje zdravlja usta i zuba jeste:

- skretanje pažnje javnosti na značaj oralnog zdravlja kao važne komponente u očuvanju opšteg zdravlja;
- informisanje stanovništva o metodama za sprečavanje bolesti usta i zuba;
- mobilisanje svih segmenata društva da prema svojim mogućnostima daju doprinos promociji, unapređenju i očuvanju zdravlja usta i zuba.

 
Svetski dan voda

Institut za javno zdravlje Kragujevac vas informiše da se svake godine, 22. marta, obeležava Svetski dan voda koji podseća ljude o značaju vode i promoviše održivost sredstava za upravljanje vodom.

Svake godine Svetski dan voda ističe poseban slogan. Za 2017. godinu akcenat je stavljen na značaj otpadnih voda.

Povodom Svetskog dana voda Institut za javno zdravlje Kragujevac će omogućiti besplatne analize bunarskih voda za prvih petnaest sugrađana koji tog dana donesu uzorke.

 
Nacionalni dan borbe protiv karcinoma dojke

Institut za javno zdravlje Kragujevac vas informiše da se 20.03.2017. obeležava Nacionalni dan borbe protiv karcinoma dojke. Cilj obeležavanja ovog dana je potstaći žene da se redovno javljaju na preventivne preglede, jer je to najbolji način da se bolest dijagnostikuje, a samim tim poveća i stepen izlečenja.

Institut za javno zdravlje Kragujevac u saradnji sa Domom zdravlja, Ženskim centrom Diva, Zavodom za hitnu medicinsku pomoć, Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika, Medicinskom školom, Crvenim krstom, Benu apotekom, obeležava Nacionalni mesec borbe protiv raka dojke 20.03.2017.god. postavljanjem štanda sa zdravstveno-promotivnim materijalom u Tržnom centru Delta Park Kragujevac u terminu 11,00 – 13,00 sati, gde će svi zainteresovani sugrađani imati priliku da se druže sa zdravstvenim profesionalcima i informišu o značaju samopregleda dojki i redovnih ginekoloških pregleda.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2

Brinemo o vašem zdravlju

  Uzivotu-cir 

  KORISNI SAVETI

NAJČEŠĆE   RESPIRATORNE INFEKCIJE


 Svеtsкi dаn srcа 29. sеptеmbаr 2017. gоdinе „Ојаčајtе svојe srcе”

Dan srca 2017


Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane 


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2017. godine 


 Konferencija povodom SVETSKOG DANA SRCA


 Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2017. godine

Konkurs „Podržimo dojenje” namenjen predškolskim ustanovama i i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Konkurs „Hrani se pravilno i budi zdrav” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga 

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2017. godine

"Podržimo dojenje"

dojenje1

DANI ZAJEDNICE 2017. godine

PONAŠANJE U LETNJIM MESECIMA - ZMIJE -

zmi1

11. jul – Svetski dan stanovništva

human-1375482 960 720

 

Izveštaj: Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge 26.06.2017. god.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge-26.06.2017. god. 

Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara 09.06. 2017.god. 

moz-udar

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ KAMPANJI: SVETSKI  DAN BEZ DUVANSKOG DIMA-31. MAJ 2017. GOD.  

POSTER 2017 logo MZ i Batut

SAVETI ZA POSTUPANJE STANOVNIŠTVA TOKOM LETNJIH MESECI

termometar 

Vекtоrsке zаrаznе bоlеsti

vekt1

Izveštaj o sprovedenoj kampanji: Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj, 2017.god.

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA-31.MAJ 2017.  

 Izveštaj sa manifestacije - Dan sećanja  na preminule od AIDS-a

hiv-izv1

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM 21-OG. MAJA –  DAN SEĆANJA  NA PREMINULE OD AIDS-A

 

POVIŠEN KRVNI PRITISAK-TIHI UBICA

Svetski dan borbe protiv hipertenzije-17. maj 2016. godine

srce-hiper

MEĐUNARODNI DAN PORODICE

Najava događaja povodom Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj 

Izveštaj sa manifestacije "Budi i ti promoter zdravlja"

BUDI I TI PROMOTER ZDRAVLJA - 24.4.2017.godine

XII nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO "Vakcine štite" 24-30.4. 2017. godine

kalendar imunizacije500

„Depresija – hajde da razgovaramo”

Poster svetski dan zdravlja 2017

Obeležavanje 9. marta Svetskog dana bubrega

„Bubrezi i gojaznost – zdravi stilovi života za zdrave bubrege”

Poster Svetski dan bubrega 2017-1

SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE „DA SE NIKO NE ZAPOSTAVI“ 

tuber1

22. mart Svetski dan voda

danvoda

MART - MESEC BORBE PROTIV RAKA

rakborba1

 

28. februar, Međunarodni dan retkih bolesti

ret1

„MI MOŽEMO, JA MOGU” - 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2017.

nsmail-1-300

Nacionalni dan bez duvanskog dima-31.01.2017.god.

plakat KPP 2017 250

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice -  22. - 28. januar

poster hpv350

 

1. decembar "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a"

2016HIV poster 01 350

 Novembar-mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

zavisnost-11

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti– 14. novembar 2016. godine

dbts-1-14.11

OKTOBAR, MEĐUNARODNI MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

images

OKTOBAR-MESEC PRAVILNE ISHRANE

DSCN4546-mm

1. OKTOBAR-MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

DSCN4490

SVETSKI DAN SRCA-29.09.2016.godine

Volite svoje srce 120


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2016. godine

images


 КАМПАЊА-ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ 


 "NE DOZVOLITE DA VAS ČVOROVI VEŽU U ČVOR!"

WLAD KG 2016n

Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2016. godine

mladi1

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2016.godine

dojenje1


Svеtsкi dаn hеpаtitisа 28. јul 2016.godine

 hepat1

Zika virusna infekcija

zika2

Nајbоlji liкоvni i litеrаrni rаdоvi u окviru XXVI Nеdеljе zdrаvljа ustа i zubа 2016. gоdinе „Оsmеhni sе zdrаvо”

osmehni-se

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

poruka-nade

Međunarodni dan izbeglica-20.jun 2016. godine

Svetski dan bez duvanskog dima

POSTERBEBAm

Svetski dan borbe protiv hipertenzije 17. maj 2016. godine

XXVI Nedelja zdravlja usta i zuba 2016. godine

zub1

MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA PREMINULE OD SIDE

Poster-m

EVROPSKA NEDELJA IMUNIZACIJE  Prevencija. Zaštita. Imunizacija. 

nim3

7. APRIL-SVETSKI DAN ZDRAVLjA „POBEDI DIJABETES”

Tribina posvećena najnovijim
dostignućima u dijagnostici,
lečenju i prevenciji limfoma

limformisi se


 SVETSKI DAN VODA 22. mart 2016. godine 

 

wwd2016-450x230  

Саопштење Института
за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“
поводом текста објављеног
у дневном листу“ Курир“,
дана 14.3.2016. године,
под насловом -
ВАКЦИНЕ ЗА БЕБЕ ИЗАЗИВАЈУ
АУТИЗАМ, БОЛЕСТИ И СМРТ:
Америка платила
3 милијарде одштете


 SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

„ZAJEDNO PROTIV TUBERKULOZE“

tub1

SVETSKI DAN BUBREGA 10.MART 2016.godine

bub1

SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI 29. februar 2016. godine

retkebol1

Zika virusna infekcija 

Nаciоnаlni dаn bеz duvаnsкоg dimа, 31. јаnuаr

Duvan1

 

Deseta Evropska nedelja prevencije raka grlića materice
(24.-30. januar 2016)

grlic1 

 

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza pokazuju da je voda za piće koju distribuiraju javno komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga mikrobiološki ispravna u vrlo visokom procentu, preko 95 odsto, dok je hemijska neispravnost zastupljena u oko 37 odsto svih analiziranih uzoraka.

water-icon