Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 


  znanje-znaci

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 donatori 

Vesti
8. mart – Međunarodni dan žena 2018.

8.mart-ruze

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava, da se svake godine 8. mart obeležava kao Međunarodni dan žena. Nastao je kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.
Početak obeležavanja povezan je sa protestima i akcijama koje su organizovale radnice tekstilnih i drugih industrija, boreći se za poboljšanje radnih uslova, daleke 1857. godine u Njujorku. Nastavak protesta desio se 1908. godine, kada je 15.000 žena marširalo ulicama istog grada zahtevajući pravo glasa, kraće radno vreme i bolje plate. Njihov slogan tada je bio "Hleb i ruže", gde je hleb bio simbol ekonomske sigurnosti, a ruže simbol kvalitetnog života.

Prvi nacionalni Dan žena obeležen je 28. februara 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao Međunarodni dan ustanovljen je na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista 8. marta 1910. godine u Kopenhagenu, da bi se već sledeće 1911. godine, obeležavao u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Danskoj. U Srbiji se obeležava od 1914. godine.

Ujedinjene nacije su 1975. godine, zvanično počele da obeležavaju Međunarodni dan žena. Dve godine kasnije Generalna skupština UN je rezolucijom proglasila 8. mart Danom ženskih prava.
Iako je od prvih koraka u borbi za prava i jednakost žena prošao čitav vek, činjenice govore da se žene danas ne mogu pohvaliti da na svim poljima imaju ista prava i mogućnosti kao muškarci. One još uvek čine većinu od 1,3 milijarde siromašnih u svetu, tri četvrtine žena koje imaju više od 25 godina u Aziji i Africi je nepismeno, a takođe u proseku zarađuju od 30 do 40 odsto manje od muškaraca za isti posao.

Povodom obeležavanja 8. marta Međunarodnog dana žena 2018. godine, Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres je izjavio "Postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i devojaka je nezavršeni posao našeg vremena i najveći izazov ljudskih prava u našem svetu". Takođe naveo je i da "više od milijardu žena u svetu nije zaštićeno od seksualnog nasilja u porodici, a da se neplaćeni rad koje mnoge žene obavljaju ne prepoznaje".

U našoj zemlji, povodom obeležavanja ovog dana, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije organizuje Nacionalnu konferenciju pod nazivom "Žene iz ruralnih krajeva – ravnopravne građanke Srbije".

 
11. decembar – Međunarodni dan UNICEF-a

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava da se 11. decembra obeležava Međunarodni dan UNICEF-a. Naime, nakon osnivanja Svetske organizacije, Generalna skupština UN je 11. decembra 1946. godine osnovala organizaciju za pomoć deci –UNICEF, odnosno Fond Ujedinjenih nacija za decu. Radi se o vodećoj svetskoj organizaciji koja se brine o deci, njihovim pravima i životnim potrebama. Deluje na osnovu Konvencije UN o pravima deteta, a njegova osnovna uloga je da u saradnji sa vladama i civilnim sektorom pomaže u promociji, zaštiti i ostvarivanju prava dece. Osnovna ideja vodilja aktivnosti koju sprovodi sadržana je u ideji da "čovečanstvo duguje deci najbolje što ima".

Prvobitna ideja za njegovo osnivanje bila je pomoć deci Evrope nakon završenog Drugog svetskog rata, a nakon Evrope, UNICEF je usmerio pomoć i na druge delove sveta kako bi pomogao deci u Africi, Aziji i Južnoj Americi. Inače, UNICEF pruža dve vrste pomoći: hitnu pomoć prilikom prirodnih katastrofa i oružanih sukoba kao i razvojno-dugoročnu pomoć koja planski predviđa sistemske promene kako u institucijama tako i u ponašanju za dobrobit dece.

U Republici Srbiji ove 2017. kao i nekoliko godina unazad, UNICEF realizuje nekoliko važnih projekata. U oblasti ranog razvoja deteta to su projekti "Zdravlje" i "Učenje u ranom detinjstvu", u sferi obrazovanja "Inkluzivno obrazovanje", u sistemu dečije zaštite "Jačanje ugroženih porodica", "Nasilje nad decom", "Pravda za decu" i "Praćenje prava dece". Kao odgovor na izbegličku i migrantsku krizu, UNICEF u Srbiji sa partnerima realizuje projekat "Izbeglička i migrantska kriza", i u cilju pomoći deci uspostavio je dečije kutke i kutke za majke i bebe.

 
10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava, da se 10. decembar svuda u svetu obeležava kao Međunarodni dan ljudskih prava ili Dan ljudskih prava. Obeležava se od 1950. godine na dan kada je dve godine ranije potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, kojom je prvi put u istoriji čovečanstva priznato pravo svih ljudi na "život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika". Ovim dokumentom je istaknuto da su prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Inače, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je dokument koji je zasnovan na tradiciji civilnog društva i polazi od toga da su "svi ljudi rođeni slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima, a rođenjem i prvim trenucima života čovek poseduje ljudska prava koja su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata".

Sporazum o ljudskim pravima okvirno čine ukupno tridesetak članova, a za najznačajnije se smatraju: pravo na život, slobodu i sigurnost ličnosti, pravo na obrazovanje, zaposlenje, lekarsku negu, socijalnu sigurnost, sloboda od torture, sloboda mišljenja, uverenja, veroispovesti i druga.

U Republici Srbiji ljudska prava regulisana su Ustavom Republike Srbije kao najvišim pravnim aktom i drugim sistemskim zakonima.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije organizuje Sajam pod nazivom "Složni mozaik Srbije" na kojem će biti prisutni predstavnici državnih institucija, nacionalnih saveta, organizacija civilnog društva i drugi. Svečano otvaranje Sajma je 10. decembra 2017. godine, sa početkom u 10 časova. Mesto održavanja je Beogradski sajam, hala 5, Bulevara Mišića 14.

 
25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava, da se svuda u svetu 25. novembar obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Prvi put je ustanovljen 25. novembra 1981. godine u Bogoti, u znak sećanja na sestre Mirabel koje su brutalno ubijene u Dominikanskoj Republici 1960. godine. Datum su prihvatile Ujedinjene nacije 1990. godine, kada je službeno potvrđen kao "međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama".
Na taj dan Ujedinjene nacije, vlade i humanitarne organizacije širom sveta pozivaju sve društvene aktere da se uključe u aktivnost čiji je cilj da se spreči nasilje nad ženama. Inače, ženska ljudska prava su neodvojivi deo univerzalnih ljudskih prava i u skladu sa svim međunarodnim dokumentima ta prava moraju da budu garantovana, poštovana i zaštićena pri čemu je važno prepoznavanje i sprečavanje diskriminacije žena.

I ove 2017. godine, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, započinje svetska kampanja "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", a koja završava 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava, čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava. Kampanju inače obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta.

Republika Srbija kao članica UN, Saveta Evrope i drugih međunarodnih organizacija i potpisnica niza međunarodnih dokumenata, a u cilju ostvarivanja ravnopravnosti polova sprovodi određene međunarodne propise, kao što su: "Konvencija UN o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena" i "Pekinška platforma za akciju". Naše zakonodavstvo je nasilje nad ženama sankcionisalo u Krivičnom, Porodičnom, Zakonu o ravnopravnosti polova, kao i u Zakonu o zabrani diskriminacije nad ženama. Od juna ove godine u primeni je i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

 
Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava da se u predhodnim godinama uočava porast broja mladih koji koriste nargile što je praćeno povećanim interesovanjem celokupne stručne i opšte javnosti uključujući roditelje i medije. Upotreba nargila i posledice upotrebe povezane su sa brojnim zabludama. Pogrešno verovanje da filtriranje duvanskog dima kroz vodu čini pušenje nargile manje štetnim od pušenja cigareta je veoma često i doprinosi porastu popularnosti i prihvatljivosti upotrebe nargile.

U cilju podsticanja diskusije među relevantnim donosiocima odluka i stručnjaka kako bi se definisali koraci ka smanjenju posledica upotreba nargila, Kancelarija za prevenciju pušenja Instituta za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović Batut,, i Institut za javno zdravlje Kragujevac organizuje okrugli sto na ovu temu.
Okrugli sto će se održati 08.11.2017. godine u Institutu za javno zdravlje Kragujevac u svečanoj sali sa početkom u 11:30 sati.

 
Konferencija povodom SVETSKOG DANA SRCA

Centar za promociju zdravlja, Instituta za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava da će se 28.09.2017. godine sa početkom u 09,30 sati (u Institutu za javno zdravlje Kragujevac), održati konferencija za predstavnike medija povodom SVETSKOG DANA SRCA. Ovom prilikom biće najavljene preventivne i zdravstveno-vaspitne aktivnosti koje će obeležiti ovaj značajan datum.

 
Konkurs „Hrani se pravilno i budi zdrav” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac, u okviru kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane 2017. godine i obeležavanja 16. oktobra „Svetskog dana hrane“ raspisuje konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga na temu „Hrani se pravilno i budi zdrav”.

Ovaj konkurs je deo nacionalne kampanje i namenjen je deci u predškolskim ustanovama i učenicima osnovnih škola na teritotiji Republike Srbije. Formiranje pravilnih navika u ishrani je važno od najranijeg uzrasta, posebno kada je reč o redovnosti obroka tokom dana, raznovrsnosti i količinama namirnica koje se koriste u ishrani, načinu njihove proizvodnje, transporta, čuvanja i pripreme. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu pravilne ishrane.

Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće dizajnirani i štampani u vidu postera tokom 2018. godine i distribuirani zdravstvenim ustanovama.
Po tri najbolja likovna rada iz Vaše ustanove u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika - uzrast I - IV razred osnovne škole i V-VIII razred osnovne škole, pošaljite na adresu: Institut za javno zdravlje Kragujevac, Centar za promociju zdravlja, ul. Nikola Pašića br.1, 34000 Kragujevac, sa naznakom ''ZA KONKURS – OKTOBAR MESEC PRAVILNE ISHRANE'' najkasnije do 06. oktobra 2017. godine.
Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

 
Konkurs „Podržimo dojenje” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac, raspisuje konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova na teritoriji Šumadijskog okruga na temu „Podržimo dojenje”.

Konkurs je deo kampanje Svetska nedelja dojenja i Nacionalna nedelja promocije dojenja i namenjen je deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi.

Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće dizajnirani i štampani u vidu postera tokom 2018. godine i distribuirani zdravstvenim ustanovama.
Po tri najbolja likovna rada iz Vaše ustanove u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika - uzrast I - IV razred osnovne škole i V-VIII razred osnovne škole, pošaljite na adresu: Institut za javno zdravlje Kragujevac, Centar za promociju zdravlja, ul. Nikola Pašića br.1, 34000 Kragujevac, sa naznakom ''ZA KONKURS – SVETSKA I NACIONALNA NEDELJA DOJENJA'' najkasnije do 22. septembra 2017. godine.
Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

 
11. jul – Svetski dan stanovništva

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava da se na osnovu inicijative koju je pokrenulo Upravno veće Ujedinjenih nacija 1989. godine, 11. jul svuda u svetu obeležava kao Svetski dan stanovništva. Tema pod kojom se obeležava Svetski dan stanovništva 2017. godine je "Planiranje porodice: osnaživanje ljudi, razvijanje nacija" ukazuje da se temeljnim ljudskim pravima smatra siguran pristup sredstvima planiranja porodice i slobodno odlučivanje o njihovoj primeni. Međutim, u različitim kulturnim i ekonomskim sredinama navedena se prava drukčije intrepretiraju ili čak uskraćuju osobama ili udruženjima u društvu. Pretpostavlja se da ukupno 225 miliona žena koje žive u najsiromašnijim zemljama sveta, nema pristup osnovnim informacijama ni dovoljna sredstva za planiranje porodice.


Procenjuje se da danas u svetu živi preko sedam milijardi ljudi. Kad je u pitanju broj stanovnika u pojedinim zemljama sveta, najviše ljudi živi u Kini koja broji milijardu i 330 miliona, dok druga najmnogoljudnija država je Indija sa više od milijardu i 150 miliona stanovnika. U Evropi živi 733 miliona, a u Sjedinjenim Američkim Državama 310 miliona ljudi. Sem ovih procena, nepobitna činjenica je da broj stanovnika sveta poraste za jednu milijardu otprilike za 12 godina.


Stanovništvo Srbije svrstava se u grupu izuzetno starih populacija zbog negativnog prirodnog priraštaja i velikog odliva reprudiktivno sposobnog stanovništva. U cilju suzbijanja negativnih procesa koji dovode do problema u demografskoj politici, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračke i socijalne politike je 2015. godine potpisalo poseban ugovor sa Populacionim fondom UN.

 
Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge-26.06.2017. god.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge, 26.06.2017. godine sa početkom u 18,00 sati u Velikom parku (na fudbalskom terenu kod restorana „Koš“), Institut za javno zdravlje Kragujevac u saradnji sa Domom zdravlja, fudbalskim klubom „Vašarište“, Društvom za borbu protiv šećerne bolesti, omladinom Jazas Kragujevac, školicom sporta „Palestra“, Crvenim krstom, studentskim organizacijama, organizovaće sledeće zdravstveno-vaspitne aktivnosti:

  • savetodavni rad sa mladima u cilju prevencije konzumiranja droga;
  • dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, hepatitise B i C;
  • mališani školice „Palestra“ demonstiraće sportske aktivnosti kroz elemente atletike i gimnastike u cilju promocije fizičke aktivnosti odnosno razvoja funkcionalnih i motoričkih sposobnosti dece.
 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2

Brinemo o vašem zdravlju

  Uzivotu-cir 

EDUKATIVNA RADIONICA

eduk-mala-2018.jpg

Svеtsкi dаn bubrеgа 8. mаrt 2018. gоdinе

bub2018

8. mart – Međunarodni dan žena 2018.

8.mart-ruze

Mart - mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora

WHO Cancer prevention SR

Obeležavanje Svetskog dana retkih bolesti "POKAŽI SVOJE RETKO – POKAŽI DA JE VAŽNO"

"MI MOŽEMO, JA MOGU" 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2018.

nsmail

31. јаnuаr 2018. – NАCIОNАLNI DАN BЕZ DUVАNА

Plakat dan bez duvana 2018

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе

7.Poster HPV

11. decembar – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Svеtsкi AIDS dаn: tеstirај sе nа HIV јеr је vаžnо dа znаš

hi1

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 Novembar-mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

zavisnost-11

Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih - 08.11.2017.


 Oktobar-mesec pravilne ishrane i 16. Oktobar-Svetski dan hrane


Međunarodni dan starijih osoba - 1.oktobar 2017. godine 


IZVEŠTAJ, KAMPANjA: SVETSKI DAN SRCA-29.09.2017.god.

KORISNI SAVETI

NAJČEŠĆE   RESPIRATORNE INFEKCIJE


  Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih

Kampanja „Zaštitimo se od gripa” 16. oktobar – 20. oktobar 2017 

Grip Page 1


 Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane 


 Svеtsкi dаn srcа 29. sеptеmbаr 2017. gоdinе „Ојаčајtе svојe srcе”

Dan srca 2017


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2017. godine 


 Konferencija povodom SVETSKOG DANA SRCA


 Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2017. godine

Konkurs „Podržimo dojenje” namenjen predškolskim ustanovama i i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Konkurs „Hrani se pravilno i budi zdrav” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga 

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2017. godine

"Podržimo dojenje"

dojenje1

DANI ZAJEDNICE 2017. godine

PONAŠANJE U LETNJIM MESECIMA - ZMIJE -

zmi1

11. jul – Svetski dan stanovništva

human-1375482 960 720

 

Izveštaj: Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge 26.06.2017. god.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge-26.06.2017. god. 

Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara 09.06. 2017.god. 

moz-udar

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ KAMPANJI: SVETSKI  DAN BEZ DUVANSKOG DIMA-31. MAJ 2017. GOD.  

POSTER 2017 logo MZ i Batut

SAVETI ZA POSTUPANJE STANOVNIŠTVA TOKOM LETNJIH MESECI

termometar 

Vекtоrsке zаrаznе bоlеsti

vekt1

Izveštaj o sprovedenoj kampanji: Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj, 2017.god.

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA-31.MAJ 2017.  

 Izveštaj sa manifestacije - Dan sećanja  na preminule od AIDS-a

hiv-izv1

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM 21-OG. MAJA –  DAN SEĆANJA  NA PREMINULE OD AIDS-A

 

POVIŠEN KRVNI PRITISAK-TIHI UBICA

Svetski dan borbe protiv hipertenzije-17. maj 2016. godine

srce-hiper

MEĐUNARODNI DAN PORODICE

Najava događaja povodom Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj 

Izveštaj sa manifestacije "Budi i ti promoter zdravlja"

BUDI I TI PROMOTER ZDRAVLJA - 24.4.2017.godine

XII nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO "Vakcine štite" 24-30.4. 2017. godine

kalendar imunizacije500

„Depresija – hajde da razgovaramo”

Poster svetski dan zdravlja 2017

Obeležavanje 9. marta Svetskog dana bubrega

„Bubrezi i gojaznost – zdravi stilovi života za zdrave bubrege”

Poster Svetski dan bubrega 2017-1

SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE „DA SE NIKO NE ZAPOSTAVI“ 

tuber1

22. mart Svetski dan voda

danvoda

MART - MESEC BORBE PROTIV RAKA

rakborba1

 

28. februar, Međunarodni dan retkih bolesti

ret1

„MI MOŽEMO, JA MOGU” - 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2017.

nsmail-1-300

Nacionalni dan bez duvanskog dima-31.01.2017.god.

plakat KPP 2017 250

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice -  22. - 28. januar

poster hpv350

 

1. decembar "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a"

2016HIV poster 01 350

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti– 14. novembar 2016. godine

dbts-1-14.11

OKTOBAR, MEĐUNARODNI MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

images

OKTOBAR-MESEC PRAVILNE ISHRANE

DSCN4546-mm

1. OKTOBAR-MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

DSCN4490

SVETSKI DAN SRCA-29.09.2016.godine

Volite svoje srce 120


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2016. godine

images


 КАМПАЊА-ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ 


 "NE DOZVOLITE DA VAS ČVOROVI VEŽU U ČVOR!"

WLAD KG 2016n

Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2016. godine

mladi1

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2016.godine

dojenje1


Svеtsкi dаn hеpаtitisа 28. јul 2016.godine

 hepat1

Zika virusna infekcija

zika2

Nајbоlji liкоvni i litеrаrni rаdоvi u окviru XXVI Nеdеljе zdrаvljа ustа i zubа 2016. gоdinе „Оsmеhni sе zdrаvо”

osmehni-se

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

poruka-nade

Međunarodni dan izbeglica-20.jun 2016. godine

Svetski dan bez duvanskog dima

POSTERBEBAm

Svetski dan borbe protiv hipertenzije 17. maj 2016. godine

XXVI Nedelja zdravlja usta i zuba 2016. godine

zub1

MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA PREMINULE OD SIDE

Poster-m

EVROPSKA NEDELJA IMUNIZACIJE  Prevencija. Zaštita. Imunizacija. 

nim3

7. APRIL-SVETSKI DAN ZDRAVLjA „POBEDI DIJABETES”

Tribina posvećena najnovijim
dostignućima u dijagnostici,
lečenju i prevenciji limfoma

limformisi se


 SVETSKI DAN VODA 22. mart 2016. godine 

 

wwd2016-450x230  

Саопштење Института
за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“
поводом текста објављеног
у дневном листу“ Курир“,
дана 14.3.2016. године,
под насловом -
ВАКЦИНЕ ЗА БЕБЕ ИЗАЗИВАЈУ
АУТИЗАМ, БОЛЕСТИ И СМРТ:
Америка платила
3 милијарде одштете


 SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

„ZAJEDNO PROTIV TUBERKULOZE“

tub1

SVETSKI DAN BUBREGA 10.MART 2016.godine

bub1

SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI 29. februar 2016. godine

retkebol1

Zika virusna infekcija 

Nаciоnаlni dаn bеz duvаnsкоg dimа, 31. јаnuаr

Duvan1

 

Deseta Evropska nedelja prevencije raka grlića materice
(24.-30. januar 2016)

grlic1 

 

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza pokazuju da je voda za piće koju distribuiraju javno komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga mikrobiološki ispravna u vrlo visokom procentu, preko 95 odsto, dok je hemijska neispravnost zastupljena u oko 37 odsto svih analiziranih uzoraka.

water-icon