Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 


  znanje-znaci

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 donatori 

Vesti
Međunarodni dan mira

Međunarodni dan mira obeležava se 21. septembra, širom sveta. Naime, tog dana Generalna skupština Ujedinjenih nacije je jednoglasno usvojila Rezoluciju 36/67, kojom se ovaj dan obeležava u 180 zemalja širom sveta. Povodom ovog Međunarodnog dana UN su usvojile i predlog da se na isti dan obeležava i Svetski dan prekida vatre i Dan bez nasilja "kako bi zemlje članice i celo čovečanstvo posvetili određeno vreme promovisanju ideala mira i izkazivanja posvećenosti miru pozitivnim primerima, na sve moguće načine".

Usvojenom Rezolucijom UN su obavezale svet, da bar tog dana misli o miru i obeleži ga skupovima, manifestacijama, marševima mira i koncertima, a zemlje i narodi, ljudi svih uzrasta i iz svih društvenih slojeva, pozvani su da slave mir i daju doprinos da mir ovlada svetom.

Mir ne znači isključivo odsustvo sukoba i nasilja manjih ili većih razmera – mir predstavlja trajne napore koji se ulažu u razvoj društva i pojedinaca, mir daje priliku učenju i aktivnom delovanju. Sem toga, mir označava društvo svesnih i savesnih pojedinaca koji teže nenasilnom rešavanju sukoba i izgradnji društva pravednih odnosa. Od 2001. godine, Međunarodni dan mira dobija svoje mesto ne samo u kalendaru Ujedinjenih nacija, već ga obeležavaju i brojne organizacije i pojedinci širom sveta.

Univerzalna poruka Međunarodnog dana mira glasi:"Neka mir prevlada na Zemlji, bar jedan dan mira i nenasilja", a zvuk zvona i minut ćutanja tačno u podne postali su već tradicija u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku. Zvono mira, je inače Ujedinjenim nacijama 1954. godine poklonilo udruženje dece iz Japana, a izliveno je od novčića na kome piše "Dug život apsolutnom svetskom miru".

Ove 2018. godine Ujedinjene nacije, Međunarodni dan mira obeležavaju sa temom: "Pravo na mir – Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima na 70 godina". Suština obeležavanja je da se slavi 70. godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kao važnog dokumenta u istoriji ljudskih prava. Ovaj dokument koji je donet od strane UN 1948. godine, kao zajednički standard dostignuća za sve ljude i narode sveta posebno naglašava da "svako ima pravo na život, slobodu i sigurnost ličnosti". Takođe, naglašava se i da "svi ljudi sveta treba da preduzimaju akcije za mir i mirno rešavanje problema", i da "svi možemo biti deo rešenja preduzimanjem malih koraka koji sprečavaju nepravdu".

 
MEDJUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

Svake godine 16. septembra se u svetu obeležava Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača s ciljem da se istakne značaj njegovog očuvanja. On se obeležava od 1994. godine, na dan kada je potpisan Montrealski protokol kojim su predviđene konkretne aktivnosti zemalja i različiti projekti da bi se zaštitio taj omotač.

Ozonski omotač (ozonski sloj ili ozonosfera) je sloj u Zemljinoj atmosferi (u području stratosfere (15-30 km iznad površine) koji sadrži visoke koncentracije ozona (O3). Ovaj sloj apsorbuje 93-99% Sunčevih ultraljubičastih zraka koji su štetni za živi svet na Zemlji.

Cilj obeležavanja Dana zaštite ozonskog omotača je i podizanje opšte svesti o potrebi zaštite ozonskog omotača koji čuva svet na Zemlji od štetnih uticaja Sunčevog zračenja, a važan je i za atmosfersku raspodelu temperatura i utiče na klimu na Zemlji. UV-B zraci se dovode u vezu s rakom kože, kataraktom i oštećenjima čovekovog imunog sistema, a mogu negativno da deluju i na neke useve i organizme u moru. Rupe u ozonskom omotaču (iznad Arktika i Anktarktika) predstavljaju jednu od najvećih pretnji životu na Zemlji. Freoni (hlorfluorougljenici), gasovi upotrebljavani u sprejevima, frižiderima i uređajima za hlađenje uništavaju ozonski omotač (jedan atom hlora je sam sposoban razoriti preko 100 000 molekula ozona), kao i haloni (1211 i 1301, koristi se u gašenju požara izazvaih električnom energijom), ugljen-tetrahlorid, metil-hloroform, heksa-hlorobutadien (rastvarač), n-propilbromid (rastvartač) i 6-bromo-2-metoksilnaftalin.

Montrealski ugovor koji je potpisan 1987. godine, a stupio na snagu 1989.godine predvideo je postepeni prekid proizvodnje materija štetnih po ozoonski omotač. Prvobitno se odnosio samo na freone, a kasnije je proširena lista, po ozonski omotač štetnih materija, koje uglavnom potiču iz hemijske i petrohemijske industrije.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača je "Ostanite COOL i samo napred" (Keep cool and carry on), podsećajući nas da je zaštita ozonskog omotača važna i da treba da smanjimo zagađivanje životne sredine, a time i uništavanje ovog omotača koji štiti planetu Zemlju i nama obezbeđuje zdraviji i bezbedniji život.

oz1oz3

oz2

oz4

 
PREVENCIJA NARKOMANIJE U ŠKOLAMA - EDUKACIJA TIMOVA

narkskole1

Komisija Vlade Republike Srbije za borbu protiv narkomanije donela je operativni plan za sprovođenje programa prevencije zloupotrebe droga u školama.

U skladu sa inicijativom Ministarstva zdravlja, formirani su timovi za prevenciju narkomanije u školama u svim okruzima Republike Srbije, kako bi se sprovela jednodnevna obuka za sve timove tokom poslednje nedelje avgusta.

U okviru sprovođenja programa prevencije zloupotrebe droga u školama i u skladu sa planom Ministarstva zdravlja, 29.08.2018. na fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, pod organizacijom Instituta za javno zdravlje Kragujevac, odražana je edukacija za članove timova za prevenciju narkomanije Šumadijskog, Moravičkog, Zlatiborskog, Raškog i Pomoravskog okruga.

narkskole2narkskole3

Predavači i edukatori su bili članovi Komisije za borbu protiv narkomanije, koju su činili istaknuti stručnjaci i predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta, Ministrastva unutrašnjih poslova, kao i Ministarstva pravde i Republičkog javnog tužilaštva.

 
Svetski dan zaštite životne sredine-05.06.2018.god.

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava da se svake godine 5. juna, širom sveta obeležava "Svetski dan zaštite životne sredine". Cilj obeležavanja ovog dana je skretanje pažnje javnosti na značaj očuvanja i održivosti životne sredine. Inicijativa za obeležavanje Svetskog dana zaštite životne sredine potekla je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1972. godine i održava se u više od 100 zemalja sveta.
Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koje sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Pod zaštitom životne sredine se ne podrazumeva samo zaštita života i zdravlja ljudi već i očuvanje biljne vegetacije i životinjskog sveta.

Ovogodišnjom temom "Pobedimo zagađenje plastikom" ukazuje se na opasnost koja preti od zagađenja plastikom i negativni uticaj tog zagađenja na celokupniu životnu sredinu.Takođe, Svetska zdravstvena organizacija na ovaj način apeluje da se obrati pažnja na posledice pojedinih ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti, kao što su zagađivanje vazduha, voda, uništavanje šuma i nestanak velikog broja vrsta, kako bi se stimulisao razvoj ekološke svesti ljudi.

Velike količine plastičnog otpada se stvaraju u domaćinstvu i industriji, a posebnu opasnost može predstavljati plastični otpad iz zdravstvenih ustanova, koji može biti potencionalni izvor zaraza. S toga je neophodno pažljivo rukovoditi sa njim.

Institut za javno zdravlje Kragujevac u okviru svojih redovnih aktivnosti kontinuirano prati i analizira stanje i procese u životnoj sredini (vrši merenja komunalne buke, emisije i imisije zaganjujućih gasova u atmosferi, uzorkovanje i analize površinskih i otpadnih voda, voda za piće, zemljišta, hrane, predmeta opšte upotrebe) i informiše stanovništvo. Na osnovu dobijenih rezultata daje predloge mera za rešavanje problema iz svih oblasi svoje delatnosti.

 
NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA 2018

Povodom Svetskog dana bez duvanskog dima Institut za javno zdravlje Kragujevac planirao je sledeće akivnosti:

- 30.05. 2018. godine sa početkom u 10,00 sati, konferenciju za predstavnike medija (u Institutu za javno zdravlje Kragujevac),

- 30.05. 2018. godine od 12,00 do 14,00 sati otvorena vrata savetodavnog rada u odvikavanju od pušenja ( u Institutu za javno zdravlje Kragujevac), za sve zainteresovane sugrađane,

- 31.05. 2018. godine sa početkom u 11,55 sati ( u Pešačkoj zoni) centralnu manifestaciju sa ciljem da se na simboličan način skrene pažnja javnosti da je krajnje vreme da se prestane sa konzumiranjem cigareta.

 
NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM NACIONALNE NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava da u saradnji sa Zavodom za stomatologiju, predškolskom ustanovom "Nada Naumović", predškolskom ustanovom "Đurđevdan", kompanijom Colgate kao i skupštinom grada Kragujevca, obeležava Nedelju zdravlja usta i zuba pod sloganom: "Zdravi zubi u zdravoj porodici".

Povodom ove nedelje planirane su sledeće aktivnosti:

- 18.05.2018.god. U 10,00 sati Konferencija za predstavnike medija u Skupštini grada,
- 23.05.2018.god. od 11,00 do 13,00 sati Centralna manifestacija u Pešačkoj zoni; (performans, oralni preventivni pregledi kao podela pastica predškolcima);
- 21.05.2018.god. oralni preventivni pregledi (uz deljenje pastica) za predškolce u Aranđelovcu, Rači i Topoli;
- 22.05.2018.god. oralni preventivni pregledi za predškolce u Kniću i Gruži;
- 24.05.2018.god. oralni preventivni pregledi za predškolce u Batočini i Lapovu.
- 24.05.2018. god. u 10,,00 sati preiredba u vrtiću "Ciciban".

Cilj obeležavanja Nedelje zdravlja usta i zuba jeste:

- skretanje pažnje javnosti na značaj oralnog zdravlja kao važne komponente u očuvanju opšteg zdravlja;
- informisanje stanovništva o metodama za sprečavanje bolesti usta i zuba;
- mobilisanje svih segmenata društva da prema svojim mogućnostima daju doprinos promociji, unapređenju i očuvanju zdravlja usta i zuba.

 
15. maj – Svetski dan porodice

danporodice

Svetski dan porodice proslavlja se od 1993. godine. Generalna skupština UN je 15. maj proglasila Svetskim danom porodice, kako bi se podigla svest o problemima i pitanjima porodice i kako bi pomogla da ova pitanja dobiju značajnije mesto u aktivnostima država članica.

Tema Svetskog dana porodice 2018. godine je "Porodice i inkluzivna društva". Ovogodišnje obeležavanje će istražiti ulogu porodica i porodičnih politika u unapređenju cilja 16 održivog razvoja u smislu promovisanja miroljubivih i inkluzivnih društava za održivi razvoj.
Cilj obeležavanja Svetskog dana porodice jeste afirmacija porodice i porodičnih vrednosti, podsticanje jednakosti između polova u okviru porodice, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva i pomoć kako bi one mogle da ispune svoju odgovornost prema zajednici.
Prema preporukama UN porodica zahteva posebnu pažnju, posebno u situaciji kada je pogođena siromaštvom, invalidnosti njegovih članova i nasiljem. U rešavanje ovih problema neophodno je uključivanje svih nadležnih institucija. Sem toga, porodica je najvažniji oslonac za svako dete i predstavlja najbolji osnov za odrastanje pa se često kaže da "porodica omogućava deci korene i krila".
Porodica je zajednica pojedinaca koja treba da omogući svakom njenom članu da pronađe mesto u društvu koje im pripada. Ona ima veoma značajnu ulogu u razvoju čoveka, ali ne samo čoveka nego društva uopšte. Porodica, pre svega, treba da bude stabilna socijalna zajednica u kome su partneri ravnopravni, gde postoji međusobna ljubav, poštovanje, razumevanje i poverenje između njenih članova Prema mišljenjeu istaknutog psihologa Ekermana, idealno zdrave porodice nema, one su ili pretežno zdrave ili pretežno bolesne. Pretežno zdrava porodica je ona porodica čiji članovi ne ispoljavaju neki psihopatološki poremećaj, akutni ili hronični. U njenoj osnovi je ljubav, osećanje sigurnosti, naklonosti, nežnosti, odanosti i prijateljstva. Nepotpune ili "dezorganizovane" porodice su izložene brojnim problemima socijalne, emocionalne, moralne i materijalne prirode.

 
Svetski dan voda

Institut za javno zdravlje Kragujevac vas informiše da se svake godine, 22. marta, obeležava Svetski dan voda koji podseća ljude o značaju vode i promoviše održivost sredstava za upravljanje vodom.
Svake godine Svetski dan voda ističe poseban slogan. Za 2017. godinu akcenat je stavljen na značaj otpadnih voda.
Povodom Svetskog dana voda Institut za javno zdravlje Kragujevac će omogućiti besplatne analize bunarskih voda za prvih petnaest sugrađana koji tog dana donesu uzorke.

 
8. mart – Međunarodni dan žena 2018.

8.mart-ruze

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava, da se svake godine 8. mart obeležava kao Međunarodni dan žena. Nastao je kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.
Početak obeležavanja povezan je sa protestima i akcijama koje su organizovale radnice tekstilnih i drugih industrija, boreći se za poboljšanje radnih uslova, daleke 1857. godine u Njujorku. Nastavak protesta desio se 1908. godine, kada je 15.000 žena marširalo ulicama istog grada zahtevajući pravo glasa, kraće radno vreme i bolje plate. Njihov slogan tada je bio "Hleb i ruže", gde je hleb bio simbol ekonomske sigurnosti, a ruže simbol kvalitetnog života.

Prvi nacionalni Dan žena obeležen je 28. februara 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao Međunarodni dan ustanovljen je na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista 8. marta 1910. godine u Kopenhagenu, da bi se već sledeće 1911. godine, obeležavao u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Danskoj. U Srbiji se obeležava od 1914. godine.

Ujedinjene nacije su 1975. godine, zvanično počele da obeležavaju Međunarodni dan žena. Dve godine kasnije Generalna skupština UN je rezolucijom proglasila 8. mart Danom ženskih prava.
Iako je od prvih koraka u borbi za prava i jednakost žena prošao čitav vek, činjenice govore da se žene danas ne mogu pohvaliti da na svim poljima imaju ista prava i mogućnosti kao muškarci. One još uvek čine većinu od 1,3 milijarde siromašnih u svetu, tri četvrtine žena koje imaju više od 25 godina u Aziji i Africi je nepismeno, a takođe u proseku zarađuju od 30 do 40 odsto manje od muškaraca za isti posao.

Povodom obeležavanja 8. marta Međunarodnog dana žena 2018. godine, Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres je izjavio "Postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i devojaka je nezavršeni posao našeg vremena i najveći izazov ljudskih prava u našem svetu". Takođe naveo je i da "više od milijardu žena u svetu nije zaštićeno od seksualnog nasilja u porodici, a da se neplaćeni rad koje mnoge žene obavljaju ne prepoznaje".

U našoj zemlji, povodom obeležavanja ovog dana, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije organizuje Nacionalnu konferenciju pod nazivom "Žene iz ruralnih krajeva – ravnopravne građanke Srbije".

 
11. decembar – Međunarodni dan UNICEF-a

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava da se 11. decembra obeležava Međunarodni dan UNICEF-a. Naime, nakon osnivanja Svetske organizacije, Generalna skupština UN je 11. decembra 1946. godine osnovala organizaciju za pomoć deci –UNICEF, odnosno Fond Ujedinjenih nacija za decu. Radi se o vodećoj svetskoj organizaciji koja se brine o deci, njihovim pravima i životnim potrebama. Deluje na osnovu Konvencije UN o pravima deteta, a njegova osnovna uloga je da u saradnji sa vladama i civilnim sektorom pomaže u promociji, zaštiti i ostvarivanju prava dece. Osnovna ideja vodilja aktivnosti koju sprovodi sadržana je u ideji da "čovečanstvo duguje deci najbolje što ima".

Prvobitna ideja za njegovo osnivanje bila je pomoć deci Evrope nakon završenog Drugog svetskog rata, a nakon Evrope, UNICEF je usmerio pomoć i na druge delove sveta kako bi pomogao deci u Africi, Aziji i Južnoj Americi. Inače, UNICEF pruža dve vrste pomoći: hitnu pomoć prilikom prirodnih katastrofa i oružanih sukoba kao i razvojno-dugoročnu pomoć koja planski predviđa sistemske promene kako u institucijama tako i u ponašanju za dobrobit dece.

U Republici Srbiji ove 2017. kao i nekoliko godina unazad, UNICEF realizuje nekoliko važnih projekata. U oblasti ranog razvoja deteta to su projekti "Zdravlje" i "Učenje u ranom detinjstvu", u sferi obrazovanja "Inkluzivno obrazovanje", u sistemu dečije zaštite "Jačanje ugroženih porodica", "Nasilje nad decom", "Pravda za decu" i "Praćenje prava dece". Kao odgovor na izbegličku i migrantsku krizu, UNICEF u Srbiji sa partnerima realizuje projekat "Izbeglička i migrantska kriza", i u cilju pomoći deci uspostavio je dečije kutke i kutke za majke i bebe.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 3

Brinemo o vašem zdravlju

  Uzivotu-cir

MEĐUNARODNI DAN MIRA

18 Int Day of Peace 

ALZHAJMEROVA BOLEST

alc1

MEDJUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

oz2

PREVENCIJA NARKOMANIJE U ŠKOLAMA - EDUKACIJA TIMOVA

narkskole2

Izveštaj: Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018-2

Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2018. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2018. gоdinе

„Dојеnjе – tеmеlj živоtа”

Dojenje2018

Svеtsкi dаn hеpаtitisа, 28. јul 2018. gоdinе

hep2018-1 hep2018-2

Obeležen "Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge"

drog11

SAVETI ZA POSTUPANJE STANOVNIŠTVA TOKOM LETNJIH MESECI

termometar 

Vекtоrsке zаrаznе bоlеsti

vekt1

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа - 26. јuni 2018.

drog1

REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

or13

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA

Svetski dan bez duvana - Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova - 31. maj 2018. godine

poster svetski dan bez duvana 2018 MZ Batut

Mеđunаrоdni dаn sеćаnjа nа prеminulе оd AIDS-а, 20. mај 2018. gоdinе

hiv1-2018

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM NACIONALNE NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

Budi i ti promoter zdravlja - 2018. godine

prom10

 

Partneri – Budi i ti promoter zdravlja

15. maj – Svetski  dan porodice

danporodice

Dаn bоrbе prоtiv rака коžе – Еurоmеlаnоm 2018.

rakkoze1

Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub1

 Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti 10. mај 2018. gоdinе

fizakt1

 

Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО 23.4.2018–29.4.2018. gоdinе

„Vакcinаciја је individuаlnо prаvо, а коlекtivnа оdgоvоrnоst”

ned-imun1

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril 2018. gоdinе

sdzdravlja2018

SVЕTSKI DАN BОRBЕ PRОTIV TUBЕRKULОZЕ "Оbrаti pаžnju nа tubеrкulоzu"

tuber2018-1

Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке 2018.godine

rak2018-1

Nedelja borbe protiv glaukoma 2018.

glaukom1

EDUKATIVNA RADIONICA

eduk-mala-2018.jpg

Svеtsкi dаn bubrеgа 8. mаrt 2018. gоdinе

bub2018

8. mart – Međunarodni dan žena 2018.

8.mart-ruze

Mart - mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora

WHO Cancer prevention SR

 

MEĐUNARODNI DAN DECE OBOLELE OD MALIGNIH BOLESTI

 

Obeležavanje Svetskog dana retkih bolesti "POKAŽI SVOJE RETKO – POKAŽI DA JE VAŽNO"

"MI MOŽEMO, JA MOGU" 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2018.

nsmail

31. јаnuаr 2018. – NАCIОNАLNI DАN BЕZ DUVАNА

Plakat dan bez duvana 2018

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе

7.Poster HPV

11. decembar – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Svеtsкi AIDS dаn: tеstirај sе nа HIV јеr је vаžnо dа znаš

hi1

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 Novembar-mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

zavisnost-11

Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih - 08.11.2017.


 Oktobar-mesec pravilne ishrane i 16. Oktobar-Svetski dan hrane


Međunarodni dan starijih osoba - 1.oktobar 2017. godine 


IZVEŠTAJ, KAMPANjA: SVETSKI DAN SRCA-29.09.2017.god.

KORISNI SAVETI

NAJČEŠĆE   RESPIRATORNE INFEKCIJE


  Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih

Kampanja „Zaštitimo se od gripa” 16. oktobar – 20. oktobar 2017 

Grip Page 1


 Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane 


 Svеtsкi dаn srcа 29. sеptеmbаr 2017. gоdinе „Ојаčајtе svојe srcе”

Dan srca 2017


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2017. godine 


 Konferencija povodom SVETSKOG DANA SRCA


 Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2017. godine

Konkurs „Podržimo dojenje” namenjen predškolskim ustanovama i i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Konkurs „Hrani se pravilno i budi zdrav” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga 

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2017. godine

"Podržimo dojenje"

dojenje1

DANI ZAJEDNICE 2017. godine

PONAŠANJE U LETNJIM MESECIMA - ZMIJE -

zmi1

11. jul – Svetski dan stanovništva

human-1375482 960 720

 

Izveštaj: Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge 26.06.2017. god.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge-26.06.2017. god. 

Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara 09.06. 2017.god. 

moz-udar

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ KAMPANJI: SVETSKI  DAN BEZ DUVANSKOG DIMA-31. MAJ 2017. GOD.  

POSTER 2017 logo MZ i Batut

Izveštaj o sprovedenoj kampanji: Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj, 2017.god.

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA-31.MAJ 2017.  

 Izveštaj sa manifestacije - Dan sećanja  na preminule od AIDS-a

hiv-izv1

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM 21-OG. MAJA –  DAN SEĆANJA  NA PREMINULE OD AIDS-A

 

POVIŠEN KRVNI PRITISAK-TIHI UBICA

Svetski dan borbe protiv hipertenzije-17. maj 2016. godine

srce-hiper

MEĐUNARODNI DAN PORODICE

Najava događaja povodom Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj 

Izveštaj sa manifestacije "Budi i ti promoter zdravlja"

BUDI I TI PROMOTER ZDRAVLJA - 24.4.2017.godine

XII nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO "Vakcine štite" 24-30.4. 2017. godine

kalendar imunizacije500

„Depresija – hajde da razgovaramo”

Poster svetski dan zdravlja 2017

Obeležavanje 9. marta Svetskog dana bubrega

„Bubrezi i gojaznost – zdravi stilovi života za zdrave bubrege”

Poster Svetski dan bubrega 2017-1

SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE „DA SE NIKO NE ZAPOSTAVI“ 

tuber1

22. mart Svetski dan voda

danvoda

MART - MESEC BORBE PROTIV RAKA

rakborba1

 

28. februar, Međunarodni dan retkih bolesti

ret1

„MI MOŽEMO, JA MOGU” - 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2017.

nsmail-1-300

Nacionalni dan bez duvanskog dima-31.01.2017.god.

plakat KPP 2017 250

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice -  22. - 28. januar

poster hpv350

 

1. decembar "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a"

2016HIV poster 01 350

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti– 14. novembar 2016. godine

dbts-1-14.11

OKTOBAR, MEĐUNARODNI MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

images

OKTOBAR-MESEC PRAVILNE ISHRANE

DSCN4546-mm

1. OKTOBAR-MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

DSCN4490

SVETSKI DAN SRCA-29.09.2016.godine

Volite svoje srce 120


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2016. godine

images


 КАМПАЊА-ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ 


 "NE DOZVOLITE DA VAS ČVOROVI VEŽU U ČVOR!"

WLAD KG 2016n

Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2016. godine

mladi1

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2016.godine

dojenje1


Svеtsкi dаn hеpаtitisа 28. јul 2016.godine

 hepat1

Zika virusna infekcija

zika2

Nајbоlji liкоvni i litеrаrni rаdоvi u окviru XXVI Nеdеljе zdrаvljа ustа i zubа 2016. gоdinе „Оsmеhni sе zdrаvо”

osmehni-se

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

poruka-nade

Međunarodni dan izbeglica-20.jun 2016. godine

Svetski dan bez duvanskog dima

POSTERBEBAm

Svetski dan borbe protiv hipertenzije 17. maj 2016. godine

XXVI Nedelja zdravlja usta i zuba 2016. godine

zub1

MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA PREMINULE OD SIDE

Poster-m

EVROPSKA NEDELJA IMUNIZACIJE  Prevencija. Zaštita. Imunizacija. 

nim3

7. APRIL-SVETSKI DAN ZDRAVLjA „POBEDI DIJABETES”

Tribina posvećena najnovijim
dostignućima u dijagnostici,
lečenju i prevenciji limfoma

limformisi se


 SVETSKI DAN VODA 22. mart 2016. godine 

 

wwd2016-450x230  

Саопштење Института
за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“
поводом текста објављеног
у дневном листу“ Курир“,
дана 14.3.2016. године,
под насловом -
ВАКЦИНЕ ЗА БЕБЕ ИЗАЗИВАЈУ
АУТИЗАМ, БОЛЕСТИ И СМРТ:
Америка платила
3 милијарде одштете


 SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

„ZAJEDNO PROTIV TUBERKULOZE“

tub1

SVETSKI DAN BUBREGA 10.MART 2016.godine

bub1

SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI 29. februar 2016. godine

retkebol1

Zika virusna infekcija 

Nаciоnаlni dаn bеz duvаnsкоg dimа, 31. јаnuаr

Duvan1

 

Deseta Evropska nedelja prevencije raka grlića materice
(24.-30. januar 2016)

grlic1 

 

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza pokazuju da je voda za piće koju distribuiraju javno komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga mikrobiološki ispravna u vrlo visokom procentu, preko 95 odsto, dok je hemijska neispravnost zastupljena u oko 37 odsto svih analiziranih uzoraka.

water-icon