Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 

 

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 dobrotvori

Vesti
Evropska nedelja prevencije raka grlića materice - 21 - 27. januar 2019.

grl1

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava da se od 21. do 27. januara 2019. god. obeležava Evropska nedelja prevencije raka grlića materice u cilju podizanja svesti kod žena da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti. Rano otkrivanje može sprečiti rak grlića materice - je slogan koji će obeležiti potrebu da još jednom apelujemo na naše sestre, majke, ćerke, prijateljice, da u Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju, i da u toku godine odvoje dan kada će posetiti svog lekara i iskoristiti neku od dostupnih mogućnosti prevencije.

Rak grlića materice je još uvek ozbiljan problem javnog zdravlja u Evropi, a već duže od decenije predstavlja jedan od najvećih javnozdravstvenih problema u Srbiji. U našoj zemlji 2015. godine (prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije) registrovane su 1.095 novoobolele žene od raka grlića materice, 424 žena izgubi život od ove vrste raka, za koju sa sigurnošću znamo da pripada grupi najpreventabilnijih. Naročito zabrinjava činjenica da se Srbija i dalje nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvišim stopama oboljevanja i umiranja od raka grlića materice.

Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka glića materice, otkrivajući malignu degeneraciju u preinvazivnoj fazi. Povodom obeležavanja ove nedelje stručnjaci poručuju da je redovan ginekološki pregled najbolja zaštita. Jednostavnim i bezbolnim Papanikolau testom promene mogu biti otkrivene u najranijoj fazi, kada je izlečenje moguće u više od 90% slučajeva.

Institut za javno zdravlje Kragujevac će tokom narednog perioda održati brojna predavanja i edukacije na temu značaja očuvanja reproduktivnog zdravlja za učenike osnovnih i srednjih škola. Takođe, u Institutu se svakodnevno obavlja individualni i grupni zdravstveno-vaspitni rad sa populacijom mladih na ovu temu.

Vakcina protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima (HPV) - HPV vakcina

 
Dijagnostika muškog infertiliteta: MAR test i DNK fragmentacija spermatozoida

Institut za javno zdravlje Kragujevac uvodi dve nove analize u cilju dijagnostike muškog infertiliteta - MAR test i DNK fragmentaciju spermatozoida.

MAR test

U 20% parova koji se bore sa neplodnošću razlog je imunološki faktor.
MAR testom se utvrđuje prisustvo antispermatozoidnih antitela.
MAR test se radi u slučajevima:
- postojanja podataka o infekciji, fizičkoj ili hemijskoj povredi, operaciji testisa, varikoceli...
- u okviru pripreme za insemenaciju i biomedicinski podpomognutu oplodnju ukoliko postoji aglutinacija spermatozoida u ejakulatu.

DNK fragmentacija spermatozoida

DNK fragmentacija je statistički uzrok neuspele biomedicinski podpomognute oplodnje u oko 15-20% slučajeva. Genski integritet spermatozoida je esencijalan za pravilno razviće embriona. Visok nivo DNK fragmentacije u spermatozoidima može biti uzorok muškog infertiliteta koji se ne može utvrditi uobičajenim metodama analize semene tečnosti (spermogramom).

DNK fragmentacija se radi kod:

1. Parova:
- sa istorijom spontanih pobačaja.
- sa neobjašnjenom neplodnošću više od 6 meseci.
2. Muškaraca:
- čija je analiza spermograma pokazala mali broj spermatozoida ili slabiju pokretljivost.
- starijih od 40 godina.
- sa istorijom karcinoma.
- pod redovnom terapijom usled hroničnih bolesti..
- izloženih toksičnim agensima.
- koji su imali urogenitalne infekcije.
- sa nezdravim životnim navikama: pušenje, fizička neaktivnost, neuravnotežena ishrana, gojaznost.
3. Nepoznat uzrok infertiliteta muškaraca i neuspela predhodna biomedicinski podpomognuta oplodnja.

 
11. decembar 2018 – Međunarodni dan UNICEF-a

Međunarodni dan UNICEF-a, obeležava se svuda u svetu svake godine 11. decembra. Naime, nakon osnivanja Svetske organizacije, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 11. decembra 1946. godine osnovala organizaciju za pomoć deci –UNICEF, odnosno Fond Ujedinjenih nacija za decu. Radi se o vodećoj svetskoj organizaciji koja se brine o deci, njihovim pravima i životnim potrebama. Deluje na osnovu Konvencije UN o pravima deteta, a njegova osnovna uloga je da u saradnji sa vladama i civilnim sektorom pomaže u promociji, zaštiti i ostvarivanju prava dece. Osnovna ideja vodilja aktivnosti koju sprovodi sadržana je u ideji da "čovečanstvo duguje deci najbolje što ima".
Prvobitna ideja za njegovo osnivanje bila je pomoć deci Evrope nakon završenog Drugog svetskog rata, a nakon Evrope, UNICEF je usmerio pomoć i na druge delove sveta kako bi pomogao deci u Africi, Aziji i Južnoj Americi. Inače, UNICEF pruža dve vrste pomoći: hitnu pomoć prilikom prirodnih katastrofa i oružanih sukoba kao i razvojno-dugoročnu pomoć koja planski predviđa sistemske promene kako u institucijama tako i u ponašanju za dobrobit dece.
U Republici Srbiji ove 2018. kao i nekoliko godina unazad, UNICEF realizuje nekoliko važnih projekata. U oblasti ranog razvoja deteta to su projekti "Zdravlje" i "Učenje u ranom detinjstvu" zatim, "Inkluzivno obrazovanje" "Jačanje ugroženih porodica", "Nasilje nad decom", "Pravda za decu" i "Praćenje prava dece". Kao odgovor na izbegličku i migrantsku krizu, realizuje projekat "Izbeglička i migrantska kriza".
Povodom ovogodišnjeg obeležavanja, UNICEF u Srbiji navodi da je cilj aktivnosti koji se sprovodi jasan: Obezbediti da deca ostvare svoje pune potencijale. Ne samo jedno dete nego sva deca. Ne samo danas nego svaki dan.

 
OBELEŽEN 1.DECEMBAR 2018 "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a"

Institut za javno zdravlje Kragujevac obeležio je: 1. decembar "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a", pod nacionalnim sloganom "Saznaj svoj status!".Tim povodom u saradnji sa Omladinom Jazas-a Kragujevac, Studentskom organizacijom IFMS-a, realizovano je testiranje brzim testovima na HIV u mobilnoj medicinskoj jedinici na platou iza Šoping centra Kragujevac Plaza od 18-22h u subotu 01.12.2018.god. Sugrađanima je tom prilikom deljen zdravstveno vaspitni materijal.

Aktivnosti koje su se realizovale:

26.11. Testiranje: Studentski dom paviljon II, od 18 do 20h

hiv2018-1

27.11. Testiranje: Studentski dom Sloboda, od 18 do 20h

hiv2018-2

30.11. Testiranje: Studentska poliklinika
01.12. Konferencija u hotelu "Zelengora" od 12h

hiv2018-3

hiv2018-4

hiv2018-5

01.12. Akcija i testiranje u Plazi od 18h do 22h

hiv2018-6

Tokom ovih akcija testirano je 70 osoba brzim testovima na HIV.

 
10. decembar 2018 – Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se svuda u svetu 10. decembra i to od 1950. godine na dan kada je dve godine ranije potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, kojom je prvi put u istoriji čovečanstva priznato pravo svih ljudi na "život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika". Ovim dokumentom je istaknuto da su prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Inače, Univerzalna deklaracija je dokument koji je zasnovan na tradiciji civilnog društva i polazi od toga da su "svi ljudi rođeni slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima, a rođenjem i prvim trenucima života čovek poseduje ljudska prava koja su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata".

Sporazum o ljudskim pravima okvirno čine ukupno tridesetak članova, a za najznačajniji se smatraju pravo na život, slobodu i sigurnost ličnosti, pravo na obrazovanje, lekarsku negu, zaposlenje, socijalnu sigurnost, slobodu od torture, sloboda mišljenja, veroispovesti i druga.

U Republici Srbiji ljudska prava regulisana su Ustavom Republike Srbije kao najvišim pravnim aktom i drugim sistemskim zakonima.

Ove 2018. godine obeležava se 70-godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Tema obeležavanja je "Hajde da se borimo za jednakost, pravdu i ljudsko dostojanstvo". Povodom ovogodišnjeg obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Ujedinjene nacije podsećaju na određena važna načela koja su važna za ostvarivanje ljudskih prava kao što su: "Ljudska prava su relevantna za sve, svakoga dana", "Jednakost, pravda i sloboda sprečavaju nasilje i održavaju mir", " Kad god i gde god su ljudske vrednosti napuštene, svi smo u većem riziku", "Moramo se boriti za svoja prava i za prava drugih" i druga.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uz podršku Nordijskog saveta ministara, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra, u Palati Srbija u Beogradu organizuje regionalnu konferenciju na temu "Razvoj rodne ravnopravnosti kroz regionalnu saradnju – iskustva Nordijskih zemalja".

 
3. decembar 2018 – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se svuda u svetu 3. decembra od 1992. godine. Naime, te godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija je na posebnoj sednici održanoj radi obeležavanja završetka "Decenije osoba sa invaliditetom" usvojila Rezoluciju da 3. decembar bude Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Nakon donošenja navedene Rezolucije, Komisija UN- za ljudska prava, 5. marta 1993. godine, pozvala je zemlje članice da obeležavanje ovog datuma ima za cilj, da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učestvovanje u društvenom životu.

Procenjuje se da više od milijardu ljudi u svetu ili 15% svetske populacije živi sa nekom vrstom invalidnosti, dok u Republici Srbiji ima između 800.000 i 1.000.000 ljudi sa inaviliditetom, pri čemu su poražavajući rezultati da oko 70% osoba sa invaliditetom živi u siromaštvu, polovina nema nikakvo obrazovanje, 80% nema posao, a oko 50% ne učestvuje u društvenom životu zajednice.

Osobe sa invaliditetom, svuda u svetu susreću se sa fizičkom, socijalnom, ekonomskom i barijerama u shvatanju ljudi koji ih isključuju iz punog učešća u društvu kao ravnopravnih članova. Na taj način osobe sa invaliditetom bivaju dodatno ugrožene. Zato, cela zajednica i svi građani, treba da učine dodatni napor i pokažu veće razumevanje za osobe sa invaliditetom i za probleme sa kojima se oni svakodnevno susreću.

Tema sa kojom Ujedinjene nacije 2018. godine obeležavaju Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je: "Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti". Tema se usredsređuje na osnaživanje osoba sa invaliditetom za inkluzivni, pravedan i održiv razvoj kao deo Agende za održivi razvoj iz 2030. godine.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iniciralo je izdavanje prigodnih poštanskih marki povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koje će biti puštene u promet 3. decembra u okviru kampanje koja se realizuje pod sloganom "J=DNAKI".

 
Program prevencije zloupotrebe droga u školama 2018.

Vlada Republike Srbije donela je operativni plan za sprovođenje programa prevencije zloupotrebe droga u školama.

U skladu sa inicijativom Ministarstva zdravlja, formirani su timovi za prevenciju narkomanije u školama u svim okruzima Republike Srbije. Institut za javno zdravlje Kragujevac je koordinator tima koji je formiran za teritoriju Šumadijskog upravnog okruga. Članove ovog tima čine lekari, predstavnici policije, tužilaštva, nastavnici, pedagozi, psiholozi, predstavnici kancelarije za mlade i socijalnih službi. Početkom oktobra, tim je počelo sa održavanjem tribina u školama koje su namenjene kako za učenike, tako i za njihove roditelje i nastavnike.

Primarni cilj prevencije zloupotrebe droga je pružanje pomoći mladima da izbegnu ili odlože početak korišćenja droge, ili, ako su već počeli da je koriste, da izbegnu razvijanje poremećaja – zavisnosti.

Dokazi ukazuju da sledeći faktori predstavljaju najmoćnije faktore rizika koji čine mlade ranjivima da počnu sa korišćenjem droge:
- biološki procesi
- osobine ličnosti
- poremećaji mentalnog zdravlja
- zapuštanje i zlostavljanje u porodici
- slaba vezanost za školu i zajednicu
- povoljne društvene norme i pogodna okruženja
- nedostatak znanja o drogama i posledicama njihovog korišćenja

 
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 25. novembar 2018.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar obeležava se svuda u svetu. Prvi put je ustanovljen 25. novembra 1981. godine u Bogoti, u znak sećanja na sestre Mirabel koje su brutalno ubijene u Dominikanskoj Republici 1960. godine. Datum su prihvatile Ujedinjene nacije 1990. godine, kada je službeno potvrđen kao "međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama". Na taj dan Ujedinjene nacije, vlade i humanitarne organizacije širom sveta pozivaju sve društvene aktere da se uključe u aktivnost čiji je cilj da se spreči nasilje nad ženama.

Inače, ženska ljudska prava su neodvojivi deo univerzalnih ljudskih prava i u skladu sa svim međunarodnim dokumentima ta prava moraju da budu garantovana, poštovana i zaštićena pri čemu je važno prepoznavanje i sprečavanje diskriminacije žena.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost ističe, da je u Srbiji svaka druga žena trpi neku vrstu nasilja-psihičkog, seksualnog ili fizičkog, kao i to da je u proteklih 10 godina, 326 žena ubijeno. Polazeći od činjenice da nasilje nad ženama nije zaustavljeno, od ove 2018. godine, 18. maj se u našoj zemlji obeležava kao Dan sećanja na ubijene žrtve nasilja.

Republika Srbija kao članica UN, Saveta Evrope i drugih međunarodnih organizacija i potpisnica niza međunarodnih dokumenata , ima obavezu da konstantno radi na izjednačavanju prava i položaja žena i muškaraca, kako bi omogućila jednake mogućnosti u svim oblastima rada i života.

Od međunarodnih dokumenata po značaju se ističe "Konvencija UN o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)" i "Pekinška platforma za akciju". Naše domaće zakonodavstvo je nasilje nad ženama sakcionisalo u Krivičnom, Porodičnom, Zakonu o ravnopravnosti polova, kao i u Zakonu o zabrani diskriminacije nad ženama i Nacionalnoj strategiji za poboljšanje položaja rodne ravnopravnosti. Od prošle godine u primeni je i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji definiše organizovanje i postupanje državnih organa radi efikasnog sprečavanja ne samo porodičnog nasilja, već i krivičnih dela protiv polne slobode.

Ujedinjene nacije, 2018. godine, ovaj datum obeležavaju sa motom "Kraj nasilja nad ženama". Tema pod kojom se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama je "16 dana aktivizma", i koji će se završiti 10. decembra kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava.

 
Svetski dan deteta - 20. novembar 2018.

Svetski dan deteta obeležava se 20. novembra. Cilj obeležavanja je da se opšta pažnja javnosti dodatno usmeri na potrebe najmlađeg dela stanovništva.

Inače, Svetski dan deteta proglašen je 20. novembra 1954. godine u Generalnoj skupštini UN, dok je Konvencija o pravima deteta doneta 1989. godine, a počela je da se primenjuje od 1991. godine. Ovim dokumentom se precizira koja sva prava pripadaju deci i istovremeno postavljaju se osnovni standardi za dobrobit dece na različitim stadijumima njihovog razvoja. Države koje potpišu odnosno ratifikuju Konvenciju prihvataju obevezu da budu zakonski odgovorne za njenu primenu.

Međutim, uprkos svemu onome što je zapisano u Konvenciji o pravima deteta, usled toga što društvena i politička tranzicija predugo traje, aktuelna ekonomska kriza sa porastom nezaposlenosti i širenjem siromaštva posebno ugrožava najslabije i najranjivije – decu. Zato postoji zahtev za dodatno angažovanje pojedinaca, grupa, ustanova, državnih institucija, nevladinog sektora da se svi nađu na istom plemenitom zadatku stvaranju uslova za lepše i srećnije detinjstvo.

Povodom obeležavanja Svetskog dana deteta 2018. godine, Ujedinjene nacije pozivaju na potpisivanje Peticije koja ima za cilj da obavesti svetske lidere na obavezu ispunjavanja prava svakog deteta, kao i na to da se o ovim pravima ne pregovara.

U našoj zemlji Svetski dan deteta obeležiće se pod sloganom "Plavo za svako dete", pri čemu će sve značajnije institucije biti osvetljene plavom bojom. Takođe, održaće se i sednica Saveta za prava deteta.

 
Svetski dan prevencije zlostavljanja dece - 19. novembar 2018

Svake godine, svuda u svetu obeležava se 19. novembar kao Svetski dan prevencije zlostavljanja dece, sa ciljem podizanja nivoa svesti i povećanja osetljivosti na pojavu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece.

Zlostavljanje dece težak je problem koji izaziva brojne posledice po njihov razvoj. Svetska zdravstvena organizacija smatra da "zloupotreba ili zlostavljanje dece obuhvata sve oblike fizičkog i emocionalnog zlostavljanja, seksualnu zloupotrebu, zanemarivanje ili nemaran odnos, komercijalnu ili drugu eksploataciju što dovodi do stvarnog ili potencijalnog narušavanja zdravlja deteta, njegovog preživljavanja, razvoja ili dostojanstva u okviru odnosa koji uključuje odgovornost, poverenje ili moć".

Prema izabranoj statistici Ujedinjenih nacija, 150 miliona devojčica i dečaka u svetu žrtve su seksualnog nasilja, a između 133 i 275 miliona dece godišnje svedoci su nasilja u porodici.
U cilju efikasnije borbe protiv nasilja nad decom, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, potpisao je Dokument o pristupanju globalnom partnerstvu za okončanje nasilja nad decom. Potpisivanjem ovog dokumenta, navedeno Ministarstvo je postalo član globalnog partnerstva za okončanje nasilja nad decom zajednice država sa sličnim opredeljenjem. U tom smislu Republika Srbija će imati pristup dodatnim globalnim informacijama i razmeni znanja i iskustva sa ostalim zemljama sveta i dobiti globalnu vidljivost kad su u pitanju postignuti uspesi i napredak.

Inače, platforma pod kojom se sprovodi ova aktivnost 2018. godine nosi naziv "Okončajmo nasilje" i ima za cilj da formira i ojača "pokret" za okončanje nasilja nad decom svuda i u svim oblicima, a koju istovremeno podržava i UNICEF.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 5

Brinemo o vašem zdravlju

Dostojevski-lat

digitalnisertifikat

Digitalni zeleni sertifikat

Svetski dan zdravlja 2021. - „Da gradimo zdraviji svet”

"Vratimo zagrljaj - Vakcinacijom do kolektivnog imuniteta" - video

vratimozagvideo 

"Vratimo zagrljaj - Vakcinacijom do kolektivnog imuniteta" - liflet

vratimozagrljaj


1.Decembar 2021 - konferencija za predstavnike medija

konf20212

Prevencija Covid infekcije namenjena deci skolskog uzrasta

covid-prevencija

Očuvanje oralnog zdravlja- Rezultati programa

Unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih na teritoriji Grada Kragujevca

Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje

Koncept reproduktivnog zdravlja

Savetovaliste za HIV i polno prenosive infekcije

Hepatitis B

Hepatitis C

Obelezen Svetski dan borbe protiv dijabetesa

dijabetes2021-1

Akreditovani kurs/seminar za edukaciju edukatora: Fizička aktivnost i uticaj na zdravlje

fiz-akt2021

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA

 Međunarodni dan ljudskih prava - 10. decembar 2021.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom - 3. decembar 2021.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 25. novembar 2021.

Svetski dan deteta - 20. novembar 2021.

Svetski dan prevencije zlostavljanja dece - 19. novembar 2021. 

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva - 17. oktobar 2021

Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar 2021. 

Svetska nedelja dojenja, 1-7. avgusta 2021. godine i Nacionalna nedelja promocije dojenja, 3-10. oktobra 2021. godine

1. oktobar 2021 – Međunarodni dan starijih osoba

POVEŽI SE SRCEM! Svetski dan srca – 29. septembar 2021. godine

Svetski dan kontracepcije, 26. septembar 2021. godine 

Međunarodni dan mira - 21. septembar 2021.

16. septembar 2021 - Dan zaštite ozonskog omotača

Ozonski omotač - prezentacija

Ozonski omotač

12. avgust 2021 – Međunarodni dan mladih

„HЕPАTITIS NЕ MОŽЕ DА ČЕКА!”

sdhep

11. jul 2021 – Međunarodni  dan stanovništva 

Prеpоruке zа pоstupаnjе u tокu tоplоg vrеmеnа 

Uticај pоvišеnе spоljnе tеmpеrаturе nа zdrаvljе ljudi

Sаvеti zа zаštitu zdrаvljа dеcе tокоm tоplоg tаlаsа

leto2019-1

26. juni – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

EKOLOŠKI ATLAS ZDRAVSTVENIH RIZIKA ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE 2021.

Kvalitet vode i uticaj na čovekovo zdravlje

Svetski dan zaštite životne sredine 2021

wed2021 1

04. jun 2021 – Međunarodni dan dece žrtava nasilja

Svetski dan biološke raznovrsnosti 2021.

22maj2021 biodivers

Dan zdravih gradova 2021.

danzdravihgradova 

Nаciоnаlnе smеrnicе zа primеnu lекоvа u pеriоdu dојеnjа

dojenje nacionalne smernice1

15. maj 2021 – Svetski dan porodice

Dan planete Zemlje 2021.

danzemlje2021

Međunarodni dan zaštite od buke 2021. 

buka2021

Ambrozija - opasnost po zdravlje

ambrozija

Svetski dan voda 22.mart 2021

danvoda2021

 

Mart – mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora 2021

4. februar 2021. – Svetski dan borbe protiv raka

rak2021

 

Svetski dan bubrega
ZDRAVLJE BUBREGA SVIMA I SVUDA – KVALITETAN ŽIVOT JE MOGUĆ

SDB 2021

8. mart – Međunarodni dan žena

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice (18. januar – 24. januar 2021. godine) 

Međunarodni dan UNICEF-a - 11. decembar 2020.

Međunarodni dan ljudskih prava - 10. decembar 2020.

Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom - 3. decembar 2020.


 

Program - Ambrozija,opasnost po zdravlje

ambrozija

17. oktobar 2020 – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Predstavljanje programa-Prevencija kardiovaskilarnih bolesti na teritoriji grada Kragujevca

povisenpritisak

Svеtsка nеdеljа dојеnjа, 1–7. аvgust 2020. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа, 28. sеptеmbаr–4. окtоbаr 2020. gоdinе

Medjunarodni dan mentalnog zdravlja

Medjunarodni dan starijih

Svetski dan srca

Svetski dan kontracepcije

21. septembar 2020 - Međunarodni dan mira

16. SEPTEMBAR- dan zaštite ozonskog omotača

Ozonski omotač - prezentacija

Svetska i nacionalna nedelja dojenja 2020. godine

SVETSKA NEDELJA DOJENJA 2020 

11. jul 2020 – Svetski dan stanovništva

26. juni 2020. – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

04.jun 2020– Međunarodni dan dece žrtava nasilja

31. maj 2020 – Svetski dan bez duvana

Međunarodni dan zaštite životne sredine

wed2020

Svetski dan biološke raznovrsnosti

biodiv20201

XXX Nedelja zdravlja usta i zuba - Zdrave navike za zdrave zube

poster zdravi zubi 2020

Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama - 5. maj 2020. posvećen medicinskim sestrama i babicama

cisteruke2020

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Nеdеljа imunizаciје u еvrоpsкоm rеgiоnu SZО, 20–26.4.2020. gоdinе

NEDELJA PREVENCIJE POVREDA U SAOBRAĆAJU

Međunarodni dan planete Zemlje

earthday2020

Svetski dan zdravlja, 7. april  2020. godine

sdz2020

Svetski dan voda 2020

danvoda2020

Svetski dan bubrega 2020

WKD-Website-Banner-1501  501

8. mart 2020 - Međunarodni dan žena

SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI - 29. februar 2020. godine

Nоvi коrоnа virus COVID-19

OBUKA : ALKOHOL - skrining i rano otkrivanje poremećaja
ODRŽAN SEMINAR : Zakonska regulativa i stanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja stanovništva građana Republike Srbije.
REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NACIONALNOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA


 Nоvi коrоnа virus 2019-nCoV


Mеđunаrоdni dаn dеcе оbоlеlе оd rака 15. fеbruаr 2020. gоdinе pоd slоgаnоm: "BЕZ GRАNICА" Zајеdnо. Mоgućnоst. Budućnоst. Izlеčеnjе. Snаgа

 

IntChildDay2020
4. februar – Svetski dan borbe protiv raka 2020.

jasamjahocu2020

ЈАVNО ZDRАVSTVЕNА PRЕTNJA ОD MЕDЈUNАRОDNОG ZNАČАЈА PRОGLАŠЕNА ОD STRАNЕ GЕNЕRАLNОG DIRЕКTОRА SVЕTSКЕ ZDRАVSTVЕNЕ ОRGАNIZАCIЈЕ

31. januar 2020 - NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

zivotbezduvana 2020

Infекciје prоuzrокоvаnе коrоnа virusimа
Rеspirаtоrnе infекciје izаzvаnе nоvim коrоnа virusоm 2019-nCoV

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе (20. jаnuаr – 26. јаnuаrа 2020. gоdinе)

nedeljagrlicmat

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitis, 22-29. novembar 2019. godine

eurotestingweek2019

SVETSKI DAN DETETA -2019

dandeteta2019


19. NOVEMBAR – SVETSKI DAN PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DECE

zlostavljanjedece2019


 

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti – 14. novembar 2019. godine

dijabetes2019

REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

Prеdstаvljеni rеzultаti istrаživаnjа pоnаšаnjа u vеzi sа zdrаvljеm dеcе šкоlsкоg uzrаstа u Rеpublici Srbiјi 2018. gоdinе

zdravljedece2018-istrazivanje

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva - 2019

siromastvo2019

Imunizаciја stаnоvništvа prоtiv gripа u Rеpublici Srbiјi u sеzоni 2019/2020

grip2019

GRIP I PRЕVЕNCIЈА GRIPА - Pitаnjа i оdgоvоri

grip-pitanja odgovori

SVЕTSKI DАN HRАNЕ, 16. ОKTОBАR 2019.

hrana2019

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU "PRAVILNA ISHRANA – DOSTUPNA I PRISTUPAČNA SVIMA. ZA SVET BEZ GLADI."


"PОDRŽI DОЈЕNJЕ – ОSNАŽI RОDITЕLJЕ. SАDА I UBUDUĆЕ"

 dojenje2019-podrzi


SVETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

 mentalnoydravlje2019


1. окtоbаr 2019 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа "Ка јеdnакоsti u stаriјеm dоbu"

 stari2019


Svеtsкi dаn коntrаcеpciје - 26. sеptеmbаr 2019. gоdinе

kontracepcija2019

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU „PODRŽI DOJENJE – OSNAŽI RODITELJE. SADA I UBUDUĆE”

Svetski dan srca – 29. septembar 2019. godine
„BUDI HEROJ SVOGA SRCA”
srce 2019


 Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019

Pоziv zа učеšćе u tеrеnsкоm dеlu Istrаživаnjа zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје


 Stекli su sе uslоvi zа оdјаvu еpidеmiје mаlih bоginjа nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје

Sекsuаlnо prеnоsivе infекciје u Rеpublici Srbiјi u pеriоdu јаnuаr – јun 2019

ppv

MEĐUNARODNI DAN MLADIH

mladi2019

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2019. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2019. gоdinе

dojenje3

Prеvеnciја pоvrеdа коd dеcе putniка u аutоmоbilu

Bеzbеdnа vоžnjа u putničкim vоzilimа nа visокim tеmpеrаturаmа

letnjavoznja2019

TESTIRANJE NA HEPATITIS C U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

Svetski dan borbe protiv hepatitisa - 2019

Svetski dan stanovništva

stanovnistvo2019

Каmpаnjа zа higiјеnu ruкu 2019: prеvеnciја bоlničкih infекciја – vidео mаtеriјаl zа zdrаvstvеnе ustаnоvе

higruku2019

AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC U VELIKOM PARKU

26. јun 2019. - Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

droga2019

OBELEŽENA NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA

OBELEŽEN SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

Grоznicа Zаpаdnоg Nilа – mеrе ličnе zаštitе

gzn2019

Каmpаnjа „Svакi trеnutак је vаžаn: pоzitivnо rоditеljstvо”

pozrod2019

NAJAVA AKTIVNOSTI: SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

dim2019

31. mај 2019. – Svеtsкi dаn bеz duvаna

duv2019

″Međunarodni dan biološke raznovrsnosti″

biodiv1

Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a - 19. maj 2019. godine

premhiv2

Nаciоnаlni Vоdič zа prеvеnciјu, diјаgnоstiкu i lеčеnjе mеlаnоmа

mel1

XXIX Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub2019

Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti – 10. mај 2019. gоdinе

fizakt2019

Dan planete Zemlje 2019 – Zaštiti naše vrste

posledice-zagadjenja

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

cipele

Budi i ti promoter zdravlja - 2019. godine

promo1

Izgrаdnjа каpаcitеtа nа pоlju коmuniкаciја јаvnоzdrаvstvеnih riziка u vаnrеdnim situаciјаmа

vanr1

<a href="/aktuelnosti/vesti/378-blsti--prns-rplji-i-mrci"gtx-trans" style="position: absolute; left: 797px; top: 420.024px;">

 

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza voda za piće koju distribuiraju javna komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga za 2018. godinu, pokazuju mikrobiološku neispravnost u samo 0,05 %, a hemijsku neispravnost u 9,1%.

water-icon