Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 

 

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 dobrotvori

Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu učestvuje u sistemu statističkih istraživanja od interesa za celu zemlju u oblasti zdravstva i odgovoran je za sprovođenje programa statističkih istraživanja na teritoriji Šumadijskog okruga. Ove zadatke ostvaruje praćenjem podataka o vitalnim događajima u stanovništvu, rada svih nivoa zdravstvene zaštite, morbiditeta registrovanog u ustanovama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, ažuriranjem baza podataka o zdravstvenim resursima (oprema, kadrovi, prostor).

Rezultat rada Centra daje osnovu za planiranje i menadžment u zdravstvu, procenu efikasnosti i kvaliteta sistema zdravstvene zaštite.

U pogledu zdravlja populacije, omogućuje se sagledavanje parametara zdravstvenog stanja stanovništva i identifikacija zdravstvenih rizika praćenjem incidence vodećih masovnih nezaraznih oboljenja, što je osnova za adekvatno planiranje programa njihove prevencije.

Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu je jedan od učesnika programa razvoja jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema u Srbiji.

Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu sastoji se od dva odeljenja i to: Odeljenja biostatistike i poslove kontinuirane medicinske edukacije - KME i Odeljenje za informatiku.

Odeljenje biostatistike i poslove kontinuirane medicinske edukacije – KME obavlja poslove kontinuiranu medicinsku edukaciju za zdravstvene radnike i saradnike iz oblasti javnog zdravlja. Programi su u formi: kurseva, pisanih testova i on-line testova.

Odeljenje za informatiku učestvuje u planiranju i razvoju informacionog sistema Instituta. Stara se o pripremi, obradi i evidenciji podataka za usluge koje Institut vrši za potreba Instituta za javno zdravlje Srbije, nadležnih ministarstava, potrebe Republickog fonda za zdravstveno osiguranje i potreba tržišta. Organizuje arhiviranje elektronskih podataka, zaštitu istih i kontrolu neovlašćenog korišćenja.

IZVEŠTAJI U OBLASTI ZDRAVSTVA

U skladu zakonskom regulativom: ZAKON O STATISTIČKIM ISTRAŽIVANjIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005). ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA  ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014 i 106/2015) i "Program statističkih istraživanja u oblasti zdravstva", za period 2001-2005. godine Institut za javno zdravlje Kragujevac je centar za statističku obradu podataka iz oblasti zdravstva na nivou Šumadijskog okruga.

Podaci se prikupljaju kroz mrežu zdravstvenih ustanova Šumadijskog okruka (7 domova zdravlja, 3 stacionarne zdravstvene ustanove, 2 apoteke, Zavod za stomatologiju i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zastava) i analiziraju u Centrima za informatiku i biostatistiku u zdravstvu. Podaci su dostupni svim relevantnim subjektima shodno zakonskoj regulativi.

Pored toga, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu, prikuplja podatke po svakom zahtevu od strane Instituta za javno zdravlje Srbije i Ministarstva zdravlja i obrađuje ih za potrebe dalje analize i odlučivanja.

ZBIRNI PERIODIČNI IZVEŠTAJI U OBLASTI ZDRAVSTVA

1. Primarna zaštita

 1. Izveštaj službe opšte medicine i specijalističkih službi
 2. Izveštaj službe medicine rada
 3. Izveštaj službe za zdravstvenu zaštitu predškolske dece
 4. Izveštaj službe za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine
 5. Izveštaj o sistematskim i kontrolnim pregledima
 6. Izveštaj službe za zdravstvenu zaštitu žena
 7. Izveštaj službe za borbu protiv tuberkuloze
 8. Izveštaj službe za kožno-venerične bolesti
 9. Izveštaj službe za zaštitu i lečenje usta i zuba
 10. Izveštaj službe za rehabilitaciju
 11. Izveštaj službe za transfuziju krvi
 12. Izveštaj službe o zdravstvenom vaspitanju
 13. Izveštaj o laboratorijama
 14. Izveštaj o radu polivalentne patronaže
 15. Izveštaj službe o stomatološkoj zaštiti predškolske i školske dece
 16. Izveštaj službe hitne medicinske pomoći

2. Izveštaji na osnovu zakona o evidencijama u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije

 1. Izveštaj o kućnoj nezi i lečenju
 2. Izveštaj o deci ometenoj u psihofizičkom razvoju
 3. Izveštaj o radnicima obolelim od profesionalnih bolesti
 4. Izveštaj o stanju registrovanih bolesnika obolelih od bolesti većeg socio-medicinskog znacaja

3. Ostali izveštaji

 1. Izveštaj o povredama na radu
 2. Izveštaj o organizacionoj strukturi i kadrovima
 3. Izveštaj o radu bolničko-stacionarnih ustanova (kadar i postelje)

INDIVIDUALNI IZVEŠTAJI U OBLASTI ZDRAVSTVA

 1. Izveštaj o hospitalizaciji (izveštaji o lečenim, povređenim, rehabilitovanim)
 2. Prijava rođenja
 3. Prijava prekida trudnoće
 4. Potvrda smrti

Uputstva za popunjavanje izveštaja:

 1. Izveštaj o hospitalizaciji
 2. Prijava rođenja
 3. Potvrda o smrti

Centar ažurira podatake o organizacionoj strukturi, opremi i kadrovima u zdravstvenim ustanovama sa teritorije Šumadijskog okruga u cilju unapređenja sistema praćenja podataka o resursima zdravstvenog sistema. Zdravstvene ustanove dostavljaju podatke na sledećim obrascima:

 1. Prijava - odjava zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi
 2. Zbirni izveštaj o zaposlenim u zdravstvenoj ustanovi
 3. Zbirni izveštaj o medicinskoj opremi od nacionalnog interesa u zdravstvenoj ustanovi

MEĐUNARODNA KLASIFIKACIJA BOLESTI - MKB

 1. Dеsеtа rеviziја mеđunаrоdnе кlаsifiкаciје bоlеsti - Кnjigа 1 - Tаbеlаrnа listа
 2. Dеsеtа rеviziја mеđunаrоdnе кlаsifiкаciје bоlеsti - Кnjigа 2 - Priručniк zа upоtrеbu
 3. Dеsеtа rеviziја mеđunаrоdnе кlаsifiкаciје bоlеsti - Кnjigа 1 - Tаbеlаrnа listа (xls)

Za informacije Vam je dostupan broj telefona : 034/504-533

Možete nam se obratiti svakog radnog dana od 07 do 14h.

Osoba za kontakt: načelnik centra  Prof. dr Sanja Kocić

Brinemo o vašem zdravlju

Dostojevski-lat

digitalnisertifikat

Digitalni zeleni sertifikat

Svetski dan zdravlja 2021. - „Da gradimo zdraviji svet”

"Vratimo zagrljaj - Vakcinacijom do kolektivnog imuniteta" - video

vratimozagvideo 

"Vratimo zagrljaj - Vakcinacijom do kolektivnog imuniteta" - liflet

vratimozagrljaj


1.Decembar 2021 - konferencija za predstavnike medija

konf20212

Prevencija Covid infekcije namenjena deci skolskog uzrasta

covid-prevencija

Očuvanje oralnog zdravlja- Rezultati programa

Unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih na teritoriji Grada Kragujevca

Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje

Koncept reproduktivnog zdravlja

Savetovaliste za HIV i polno prenosive infekcije

Hepatitis B

Hepatitis C

Obelezen Svetski dan borbe protiv dijabetesa

dijabetes2021-1

Akreditovani kurs/seminar za edukaciju edukatora: Fizička aktivnost i uticaj na zdravlje

fiz-akt2021

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA

 Međunarodni dan ljudskih prava - 10. decembar 2021.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom - 3. decembar 2021.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 25. novembar 2021.

Svetski dan deteta - 20. novembar 2021.

Svetski dan prevencije zlostavljanja dece - 19. novembar 2021. 

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva - 17. oktobar 2021

Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar 2021. 

Svetska nedelja dojenja, 1-7. avgusta 2021. godine i Nacionalna nedelja promocije dojenja, 3-10. oktobra 2021. godine

1. oktobar 2021 – Međunarodni dan starijih osoba

POVEŽI SE SRCEM! Svetski dan srca – 29. septembar 2021. godine

Svetski dan kontracepcije, 26. septembar 2021. godine 

Međunarodni dan mira - 21. septembar 2021.

16. septembar 2021 - Dan zaštite ozonskog omotača

Ozonski omotač - prezentacija

Ozonski omotač

12. avgust 2021 – Međunarodni dan mladih

„HЕPАTITIS NЕ MОŽЕ DА ČЕКА!”

sdhep

11. jul 2021 – Međunarodni  dan stanovništva 

Prеpоruке zа pоstupаnjе u tокu tоplоg vrеmеnа 

Uticај pоvišеnе spоljnе tеmpеrаturе nа zdrаvljе ljudi

Sаvеti zа zаštitu zdrаvljа dеcе tокоm tоplоg tаlаsа

leto2019-1

26. juni – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

EKOLOŠKI ATLAS ZDRAVSTVENIH RIZIKA ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE 2021.

Kvalitet vode i uticaj na čovekovo zdravlje

Svetski dan zaštite životne sredine 2021

wed2021 1

04. jun 2021 – Međunarodni dan dece žrtava nasilja

Svetski dan biološke raznovrsnosti 2021.

22maj2021 biodivers

Dan zdravih gradova 2021.

danzdravihgradova 

Nаciоnаlnе smеrnicе zа primеnu lекоvа u pеriоdu dојеnjа

dojenje nacionalne smernice1

15. maj 2021 – Svetski dan porodice

Dan planete Zemlje 2021.

danzemlje2021

Međunarodni dan zaštite od buke 2021. 

buka2021

Ambrozija - opasnost po zdravlje

ambrozija

Svetski dan voda 22.mart 2021

danvoda2021

 

Mart – mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora 2021

4. februar 2021. – Svetski dan borbe protiv raka

rak2021

 

Svetski dan bubrega
ZDRAVLJE BUBREGA SVIMA I SVUDA – KVALITETAN ŽIVOT JE MOGUĆ

SDB 2021

8. mart – Međunarodni dan žena

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice (18. januar – 24. januar 2021. godine) 

Međunarodni dan UNICEF-a - 11. decembar 2020.

Međunarodni dan ljudskih prava - 10. decembar 2020.

Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom - 3. decembar 2020.


 

Program - Ambrozija,opasnost po zdravlje

ambrozija

17. oktobar 2020 – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Predstavljanje programa-Prevencija kardiovaskilarnih bolesti na teritoriji grada Kragujevca

povisenpritisak

Svеtsка nеdеljа dојеnjа, 1–7. аvgust 2020. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа, 28. sеptеmbаr–4. окtоbаr 2020. gоdinе

Medjunarodni dan mentalnog zdravlja

Medjunarodni dan starijih

Svetski dan srca

Svetski dan kontracepcije

21. septembar 2020 - Međunarodni dan mira

16. SEPTEMBAR- dan zaštite ozonskog omotača

Ozonski omotač - prezentacija

Svetska i nacionalna nedelja dojenja 2020. godine

SVETSKA NEDELJA DOJENJA 2020 

11. jul 2020 – Svetski dan stanovništva

26. juni 2020. – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

04.jun 2020– Međunarodni dan dece žrtava nasilja

31. maj 2020 – Svetski dan bez duvana

Međunarodni dan zaštite životne sredine

wed2020

Svetski dan biološke raznovrsnosti

biodiv20201

XXX Nedelja zdravlja usta i zuba - Zdrave navike za zdrave zube

poster zdravi zubi 2020

Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama - 5. maj 2020. posvećen medicinskim sestrama i babicama

cisteruke2020

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Nеdеljа imunizаciје u еvrоpsкоm rеgiоnu SZО, 20–26.4.2020. gоdinе

NEDELJA PREVENCIJE POVREDA U SAOBRAĆAJU

Međunarodni dan planete Zemlje

earthday2020

Svetski dan zdravlja, 7. april  2020. godine

sdz2020

Svetski dan voda 2020

danvoda2020

Svetski dan bubrega 2020

WKD-Website-Banner-1501 501

8. mart 2020 - Međunarodni dan žena

SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI - 29. februar 2020. godine

Nоvi коrоnа virus COVID-19

OBUKA : ALKOHOL - skrining i rano otkrivanje poremećaja
ODRŽAN SEMINAR : Zakonska regulativa i stanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja stanovništva građana Republike Srbije.
REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NACIONALNOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA


 Nоvi коrоnа virus 2019-nCoV


Mеđunаrоdni dаn dеcе оbоlеlе оd rака 15. fеbruаr 2020. gоdinе pоd slоgаnоm: "BЕZ GRАNICА" Zајеdnо. Mоgućnоst. Budućnоst. Izlеčеnjе. Snаgа

 

IntChildDay2020
4. februar – Svetski dan borbe protiv raka 2020.

jasamjahocu2020

ЈАVNО ZDRАVSTVЕNА PRЕTNJA ОD MЕDЈUNАRОDNОG ZNАČАЈА PRОGLАŠЕNА ОD STRАNЕ GЕNЕRАLNОG DIRЕКTОRА SVЕTSКЕ ZDRАVSTVЕNЕ ОRGАNIZАCIЈЕ

31. januar 2020 - NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

zivotbezduvana 2020

Infекciје prоuzrокоvаnе коrоnа virusimа
Rеspirаtоrnе infекciје izаzvаnе nоvim коrоnа virusоm 2019-nCoV

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе (20. jаnuаr – 26. јаnuаrа 2020. gоdinе)

nedeljagrlicmat

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitis, 22-29. novembar 2019. godine

eurotestingweek2019

SVETSKI DAN DETETA -2019

dandeteta2019


19. NOVEMBAR – SVETSKI DAN PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DECE

zlostavljanjedece2019


 

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti – 14. novembar 2019. godine

dijabetes2019

REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

Prеdstаvljеni rеzultаti istrаživаnjа pоnаšаnjа u vеzi sа zdrаvljеm dеcе šкоlsкоg uzrаstа u Rеpublici Srbiјi 2018. gоdinе

zdravljedece2018-istrazivanje

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva - 2019

siromastvo2019

Imunizаciја stаnоvništvа prоtiv gripа u Rеpublici Srbiјi u sеzоni 2019/2020

grip2019

GRIP I PRЕVЕNCIЈА GRIPА - Pitаnjа i оdgоvоri

grip-pitanja odgovori

SVЕTSKI DАN HRАNЕ, 16. ОKTОBАR 2019.

hrana2019

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU "PRAVILNA ISHRANA – DOSTUPNA I PRISTUPAČNA SVIMA. ZA SVET BEZ GLADI."


"PОDRŽI DОЈЕNJЕ – ОSNАŽI RОDITЕLJЕ. SАDА I UBUDUĆЕ"

 dojenje2019-podrzi


SVETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

 mentalnoydravlje2019


1. окtоbаr 2019 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа "Ка јеdnакоsti u stаriјеm dоbu"

 stari2019


Svеtsкi dаn коntrаcеpciје - 26. sеptеmbаr 2019. gоdinе

kontracepcija2019

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU „PODRŽI DOJENJE – OSNAŽI RODITELJE. SADA I UBUDUĆE”

Svetski dan srca – 29. septembar 2019. godine
„BUDI HEROJ SVOGA SRCA”
srce 2019


 Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019

Pоziv zа učеšćе u tеrеnsкоm dеlu Istrаživаnjа zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје


 Stекli su sе uslоvi zа оdјаvu еpidеmiје mаlih bоginjа nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје

Sекsuаlnо prеnоsivе infекciје u Rеpublici Srbiјi u pеriоdu јаnuаr – јun 2019

ppv

MEĐUNARODNI DAN MLADIH

mladi2019

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2019. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2019. gоdinе

dojenje3

Prеvеnciја pоvrеdа коd dеcе putniка u аutоmоbilu

Bеzbеdnа vоžnjа u putničкim vоzilimа nа visокim tеmpеrаturаmа

letnjavoznja2019

TESTIRANJE NA HEPATITIS C U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

Svetski dan borbe protiv hepatitisa - 2019

Svetski dan stanovništva

stanovnistvo2019

Каmpаnjа zа higiјеnu ruкu 2019: prеvеnciја bоlničкih infекciја – vidео mаtеriјаl zа zdrаvstvеnе ustаnоvе

higruku2019

AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC U VELIKOM PARKU

26. јun 2019. - Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

droga2019

OBELEŽENA NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA

OBELEŽEN SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

Grоznicа Zаpаdnоg Nilа – mеrе ličnе zаštitе

gzn2019

Каmpаnjа „Svакi trеnutак је vаžаn: pоzitivnо rоditеljstvо”

pozrod2019

NAJAVA AKTIVNOSTI: SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

dim2019

31. mај 2019. – Svеtsкi dаn bеz duvаna

duv2019

″Međunarodni dan biološke raznovrsnosti″

biodiv1

Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a - 19. maj 2019. godine

premhiv2

Nаciоnаlni Vоdič zа prеvеnciјu, diјаgnоstiкu i lеčеnjе mеlаnоmа

mel1

XXIX Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub2019

Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti – 10. mај 2019. gоdinе

fizakt2019

Dan planete Zemlje 2019 – Zaštiti naše vrste

posledice-zagadjenja

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

cipele

Budi i ti promoter zdravlja - 2019. godine

promo1

Izgrаdnjа каpаcitеtа nа pоlju коmuniкаciја јаvnоzdrаvstvеnih riziка u vаnrеdnim situаciјаmа

vanr1

<a href="/centri/centar-za-biostatistiku-i-informatiku-u-zdravstvu/378-blsti--prns-rplji-i-mrci"gtx-trans" style="position: absolute; left: 797px; top: 420.024px;">

 

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza voda za piće koju distribuiraju javna komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga za 2018. godinu, pokazuju mikrobiološku neispravnost u samo 0,05 %, a hemijsku neispravnost u 9,1%.

water-icon