Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 


  znanje-znaci

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 donatori 

Nedelja prevencije raka grlića materice

VIII EVROPSKA NEDELjA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE 19. – 25. JANUAR 2014. godine

Od 19. do 25. januara širom Evrope se obeležava Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. Na inicijativu Evropske asocijacije za rak grlića materice (ECCA), veliki broj zemalja realizuje kampanje podizanja nivoa zdravstvene kulture žena i znanja o raku grlića materice i njegovoj prevenciji.
Prema procenama Međunarodne Agencije za istraživanje raka i baze podataka – GLOBOCAN, svake godine u Evropi se ova maligna bolest otkrije kod približno 60.000 žena, dok 30.000 žena umre. Posebno zabrinjava činjenica da se bolest javlja u mlađoj životnoj dobi i predstavlja drugi najčešći rak kod žena starosti od 15 do 44 godine u Evropi. Na osnovu podataka GLOBOCAN-a, Republika Srbija se prema stopama obolevanja od karcinoma grlića materice nalazi na četvrtom mestu među evropskim zemljama, posle Rumunije, Litvanije i Bugarske, a prema stopama umiranja od karcinoma grlića materice u Evropi, Srbija se nalazi na drugom mestu posle Rumunije. Karcinom grlića materice je treći vodeći uzrok u obolevanju i peti u umiranju od svih malignih tumora kod žena u Srbiji.
Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, svake godine se u našoj zemlji registruje oko 1.400 novoobolelih žena i u proseku 450 žena svih uzrasta umre od karcinoma grlića materice. Ovi podaci ukazuju da svakoga dana u Srbiji obole 4 žene, a nažalost 1 žena izgubi bitku sa ovom malignom bolešću.
Na osnovu podataka Registra za rak, primećene su značajne razlike, kako u obolevanju, tako i u umiranju od karcinoma grlića materice u Republici Srbiji. Najviše stope obolevanja od karcinoma grlića materice zabeležene su u Pčinjskom (39,4 na 100 000), Šumadijskom (30 na 100 000) i Moravičkom okrugu (28,7 na 100 000). Sa druge strane i vrednosti stopa umiranja od karcinoma grlića materice značajno variraju između okruga u Srbiji, tako da su najveće stope mortaliteta zabeležene u Pirotskom (14,3 na 100 000), Pomoravskom (12,8 na 100 000) i Sremskom okrugu (10,4 na 100 000).
Faktori rizika /Prevencija

 • Infekcija Humanim papilloma virusom (HPV) je najvažniji faktor rizika i neophodan uslov za nastanak raka grlića materice.
 • Humani papilloma virus je toliko rasprostranjen da je većina odraslih (oko 70% ljudi) nekada u svom životu imala HPV infekciju.
 • HPV infekcija je neophodan ali ne i dovoljan uslov za razvoj maligne bolesti. Nema raka grlića materice bez HPV infekcije, ali se rak razvija samo uz postojanje dodatnih faktora kao što su: način života (rano započeta seksualna aktivnost, brojni seksualni partneri), hronične infekcije genitalnih organa, pušenje, loši socio-ekonomski uslovi i genetski faktori.
 • Redovne ginekološke preglede treba započeti u prve tri godine posle početka seksualne aktivnosti, a najkasnije u starosti od 21 godine.
 • Svaka žena starosti od 15 godina i više u Republici Srbiji ima zakonski regulisano pravo na preventivni ginekološki pregled jedanput godišnje.
 • Primarna prevencija ove bolesti (sprečavanje nastanka bolesti) pojavila se poslednjih godina kao mogućnost i podrazumeva korišćenje HPV vakcine. Velike nade i očekivanja polažu se u dalje usavršavanje ove vakcine, koja tek treba da obuhvati sve onkogene tipove HPV. Za sada vakcinacija protiv HPV infekcije nije deo programa obavezne imunizacije u Srbiji.
 • Sekundarna prevencija podrazumeva rano otkrivanje raka grlića, najbolje u početnoj, asimptomatskoj fazi (skrining), dok tercijarna prevencija podrazumeva adekvatno lečenje maligne bolesti i program rehabilitacije kojima se poboljšavaju prognoza bolesti i kvalitet života obolele osobe.


Do sada sprovedeni skrining programi u razvijenim zemljama su pokazali da se 80% slučajeva raka grlića materice može uspešno sprečiti jer je za poslednjih 10 godina broj žena umrlih od raka grlića materice u EU smanjen sa 13,3%. Republika Srbija je Nacionalni program skrininga raka grlića materice pokrenula krajem decembra 2012. godine. U program orgnanizovanog skrininga je do sada uključeno 12 domova zdravlja i planira se tokom 2014. godine uključivanje najmanje još 10. Ciljnu grupu za sprovođenje organizovanog skrininga raka grlića materice čine žene uzrasta 25–64. godine. Do sada, na pregled je pozvano oko 90.000 žena. To je izuzetno podmukla bolest koja svoje pravo lice pokazuje u poodmakloj fazi. Od pojave prve netipične promene na grliću do poodmakle faze treba da prođe dugi niz godina, što ženi i ginekolozima ostavlja prostor za uspešno lečenje.

RGM

Rizične grupe žena:

 • Rano upražnjavanje seksualnih odnosa
 • Često menjanje seksualnih partnera
 • Žene sa velikm brojem porođaja
 • Žene u vezi sa promiskuitetnim muškarcima
 • Seks radnice
 • Žene obolele od polno-veneričnih bolesti


Faktori rizika:

 • Najveći faktor rizika je infekcija seksualno prenosivim HPV virusom (Humani Papilloma Virus)
 • Rana seksualna aktivnost i rano seksualno sazrevanje
 • Mnogobrojnost seksualnih partnera, seksualni odnosi bez zaštite
 • Loši socijalno ekonomski uslovi, loša higijena
 • Pušenje
 • Kontraceptivna sredstva


Znaci bolesti:

 • Krvarenja između 2 ciklusa
 • Oskudna krvarenja posle seksualnih odnosa
 • Abnormalno pojačan sekret


Apel kao savet

 • Redovni odlasci na ginekološke preglede, već od 20-te godine života – bar jedna kolposkopija godišnje i Papanikolau bris
 • Adekvatna zaštita pri seksualnim odnosima
 • Korišćenje kondoma kao kontraceptivnog sredstva
 • Zdrav stil života: ne pušiti, ne početi seksualne odnose pre napunjene 16-te godine života
 • Izbegavanje čestog menjanja partnera
 • Obavezno lečenje "bezazlenih" ranica i drugih dobroćudnih promena, kao i upale grlića materice
 • Rano otkrivanje i pravovremeno lečenje premalignih promena na grliću materice

ZAPAMTITE:

Rak grlić materice izazivaju pojedini tipovi Humanog papiloma virusa (HPV);

Redovni pregledi žena koje nemaju nikakve tegobe nazivaju se skrining  pregledi. Uspešnim skriningom na vreme se otkrije 8 od 10  premalignih promena na grliću materice;

Papanikolau skrining pomaže da se rak na grliću materice otkrije na vreme, u stadijumima kada je izlečiv;

Uzimanje Papanikolau razmaza nije bolno, jednostavno je i kratko traje.

PapaTest

Rak grlića materice je jedinstven po tome što se zna šta treba uraditi da se spreči skoro svaki slučaj ove bolesti. Poznato je da organizovani skrining program raka grlića materice sprečava i do 80% slučajeva raka grlića materice i da vakcina protiv Humanog papiloma virusa (HPV) veoma efikasno sprečava infekciju HPV 16 i 18 koji zajedno su odgovorni za 7 od svakih 10 slučajeva raka grlića materice. Ova dva preventivna postupka daju nam mogućnost da se spreči gotovo svaki slučaj raka grlića materice

Tokom Nedelje prevencije u više od 30 zemalja Evrope istovremeno se odvijaju brojne aktivnosti - predavanja za stručnu i širu javnost, javne manifestacije, nastupi na medijima, a sve u cilju širenja znanja o važnosti i mogućnostima borbe protiv raka grlića materice.

 BISER MUDROSTI

BrošBroševi, kao simbol prenošenja znanja, se tokom nedelje dele ne samo ženama već i svima onima koji podržavaju borbu protiv raka grlića materice. U Srbiji se u okviru nedelje prevencije raka grlića materice od početka obeležavanja organizuje veliki broj aktivnosti kao što su predavanja, tribine, gostovanja na televiziji i radiju. U domovima zdravlja i bolnicama, ginekolozi, patolozi, epidemiolozi i stručnjaci drugih profila tokom ove nedelje organizuju predavanja i razgovore u kojima ženama objašnjavaju važnost redovnog odlaska na ginekološki pregled.

 

 

Ako vas više zanima: (klikni na tekst)

-prevencija raka grlića materice

-humani papiloma virus

-abnormalni papanikolau test

-vakcinacija protiv HPV

 

 

 

Na osnovu podataka Registra za rak, primećene su značajne razlike, kako u obolevanju, tako i u umiranju od karcinoma grlića materice u Republici Srbiji. Najviše stope obolevanja od karcinoma grlića materice zabeležene su u Pčinjskom (39,4 na 100 000), Šumadijskom (30 na 100 000) i Moravičkom okrugu (28,7 na 100 000).

 

Vreme je da razmisliš o tome!!!

O sebi... O budućnosti...

Pesma-Moj zivot

 

Brinemo o vašem zdravlju

  Uzivotu-cir

Svetski dan biološke raznovrsnosti

biodiv20201

XXX Nedelja zdravlja usta i zuba - Zdrave navike za zdrave zube

poster zdravi zubi 2020

Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama - 5. maj 2020. posvećen medicinskim sestrama i babicama

cisteruke2020

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Nеdеljа imunizаciје u еvrоpsкоm rеgiоnu SZО, 20–26.4.2020. gоdinе

NEDELJA PREVENCIJE POVREDA U SAOBRAĆAJU

Međunarodni dan planete Zemlje

earthday2020

Svetski dan zdravlja, 7. april  2020. godine

sdz2020

Svetski dan voda 2020

danvoda2020

Svetski dan bubrega 2020

WKD-Website-Banner-1501 501

8. mart 2020 - Međunarodni dan žena

SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI - 29. februar 2020. godine

Nоvi коrоnа virus COVID-19

OBUKA : ALKOHOL - skrining i rano otkrivanje poremećaja
ODRŽAN SEMINAR : Zakonska regulativa i stanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja stanovništva građana Republike Srbije.
REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NACIONALNOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA


 Nоvi коrоnа virus 2019-nCoV


Mеđunаrоdni dаn dеcе оbоlеlе оd rака 15. fеbruаr 2020. gоdinе pоd slоgаnоm: "BЕZ GRАNICА" Zајеdnо. Mоgućnоst. Budućnоst. Izlеčеnjе. Snаgа

 

IntChildDay2020
4. februar – Svetski dan borbe protiv raka 2020.

jasamjahocu2020

ЈАVNО ZDRАVSTVЕNА PRЕTNJA ОD MЕDЈUNАRОDNОG ZNАČАЈА PRОGLАŠЕNА ОD STRАNЕ GЕNЕRАLNОG DIRЕКTОRА SVЕTSКЕ ZDRАVSTVЕNЕ ОRGАNIZАCIЈЕ

31. januar 2020 - NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

zivotbezduvana 2020

Infекciје prоuzrокоvаnе коrоnа virusimа
Rеspirаtоrnе infекciје izаzvаnе nоvim коrоnа virusоm 2019-nCoV

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе (20. jаnuаr – 26. јаnuаrа 2020. gоdinе)

nedeljagrlicmat

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitis, 22-29. novembar 2019. godine

eurotestingweek2019

SVETSKI DAN DETETA -2019

dandeteta2019


19. NOVEMBAR – SVETSKI DAN PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DECE

zlostavljanjedece2019


 

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti – 14. novembar 2019. godine

dijabetes2019

REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

Prеdstаvljеni rеzultаti istrаživаnjа pоnаšаnjа u vеzi sа zdrаvljеm dеcе šкоlsкоg uzrаstа u Rеpublici Srbiјi 2018. gоdinе

zdravljedece2018-istrazivanje

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva - 2019

siromastvo2019

Imunizаciја stаnоvništvа prоtiv gripа u Rеpublici Srbiјi u sеzоni 2019/2020

grip2019

GRIP I PRЕVЕNCIЈА GRIPА - Pitаnjа i оdgоvоri

grip-pitanja odgovori

SVЕTSKI DАN HRАNЕ, 16. ОKTОBАR 2019.

hrana2019

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU "PRAVILNA ISHRANA – DOSTUPNA I PRISTUPAČNA SVIMA. ZA SVET BEZ GLADI."


"PОDRŽI DОЈЕNJЕ – ОSNАŽI RОDITЕLJЕ. SАDА I UBUDUĆЕ"

 dojenje2019-podrzi


SVETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

 mentalnoydravlje2019


1. окtоbаr 2019 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа "Ка јеdnакоsti u stаriјеm dоbu"

 stari2019


Svеtsкi dаn коntrаcеpciје - 26. sеptеmbаr 2019. gоdinе

kontracepcija2019

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU „PODRŽI DOJENJE – OSNAŽI RODITELJE. SADA I UBUDUĆE”

Svetski dan srca – 29. septembar 2019. godine
„BUDI HEROJ SVOGA SRCA”
srce 2019


 Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019

Pоziv zа učеšćе u tеrеnsкоm dеlu Istrаživаnjа zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје


 Stекli su sе uslоvi zа оdјаvu еpidеmiје mаlih bоginjа nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје

Sекsuаlnо prеnоsivе infекciје u Rеpublici Srbiјi u pеriоdu јаnuаr – јun 2019

ppv

MEĐUNARODNI DAN MLADIH

mladi2019

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2019. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2019. gоdinе

dojenje3

Prеvеnciја pоvrеdа коd dеcе putniка u аutоmоbilu

Bеzbеdnа vоžnjа u putničкim vоzilimа nа visокim tеmpеrаturаmа

letnjavoznja2019

TESTIRANJE NA HEPATITIS C U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

Svetski dan borbe protiv hepatitisa - 2019

Svetski dan stanovništva

stanovnistvo2019

Каmpаnjа zа higiјеnu ruкu 2019: prеvеnciја bоlničкih infекciја – vidео mаtеriјаl zа zdrаvstvеnе ustаnоvе

higruku2019

Prеpоruке zа pоstupаnjе u tокu tоplоg vrеmеnа

Uticај pоvišеnе spоljnе tеmpеrаturе nа zdrаvljе ljudi

AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC U VELIKOM PARKU

26. јun 2019. - Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

droga2019

Sаvеti zа zаštitu zdrаvljа dеcе tокоm tоplоg tаlаsа

leto2019-1

OBELEŽENA NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA

OBELEŽEN SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

Grоznicа Zаpаdnоg Nilа – mеrе ličnе zаštitе

gzn2019

Каmpаnjа „Svакi trеnutак је vаžаn: pоzitivnо rоditеljstvо”

pozrod2019

NAJAVA AKTIVNOSTI: SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

dim2019

31. mај 2019. – Svеtsкi dаn bеz duvаna

duv2019

″Međunarodni dan biološke raznovrsnosti″

biodiv1

Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a - 19. maj 2019. godine

premhiv2

Nаciоnаlni Vоdič zа prеvеnciјu, diјаgnоstiкu i lеčеnjе mеlаnоmа

mel1

XXIX Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub2019

Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti – 10. mај 2019. gоdinе

fizakt2019

Dan planete Zemlje 2019 – Zaštiti naše vrste

posledice-zagadjenja

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

cipele

Budi i ti promoter zdravlja - 2019. godine

promo1

Izgrаdnjа каpаcitеtа nа pоlju коmuniкаciја јаvnоzdrаvstvеnih riziка u vаnrеdnim situаciјаmа

vanr1

Bоlеsti које prеnоsе кrpеlji i коmаrci

vekt1

Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО „Vакcinе dеluјu, štitеći nаs svе zајеdnо” 24.4.2019–30.4.2019. gоdinе

nedimunizacije

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril 2019

svdanzdravlja

TUBERKULOZA - 24. mаrt 2019. godine

Svetski dan bubrega – 14. mart 2019. godine

KO GOD DA STE, GDE GOD DA STE, VODA JE VAŠE LJUDSKO PRAVO!

vode2019

 

MART 2019 - MESEC BORBE PROTIV RAKA

8. MART - MEĐUNARODNI DAN ŽENA

EKOLOŠKI ATLAS ZDRAVSTVENIH RIZIKA ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE 2018.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice -  21 - 27. januar

grl1

11. decembar 2018 – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

OBELEŽEN 1.DECEMBAR "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a"

3. decembar 2018 – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Svetski AIDS dan: Saznaj svoj status!

sid1

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 25. novembar 2018.

Svetski dan deteta - 20. novembar 2018.

Svetski dan prevencije zlostavljanja dece - 19. novembar 2018.

Izvestaj sa manifestacije Svetski dan borbe protiv dijabetesa 2018

Najava manifestacije povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа 2018.

Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC NA SAJMU ZDRAVLJA

17. oktobar 2018. – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Svеtsкi dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. окtоbаr „Mlаdi i mеntаlnо zdrаvljе u svеtu којi sе mеnjа”

ment1

Vrеmе је zа prеglеd: Окtоbаr – mеđunаrоdni mеsеc bоrbе prоtiv rака dојке

rakd1

Realizovane zdravstveno-vaspitne aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana srca

sds1

NACIONALNA NEDELJA DOJENJA

Dojenje2018

1. oktobar 2018 – Međunarodni dan starijih osoba "Promovišimo šampione ljudskih prava starijih osoba"

star1

Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе - Коnкurs zа litеrаrni sаstаv i liкоvni rаd

ish2

Svеtsкi dаn hrаnе i Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе „Prаvilnа ishrаnа – ulаgаnjе u budućnоst”

ish1

Skup podrške “Daj pedalu raku“ održan u Kragujevcu

ped22018

1. окtоbаr 2018 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа "Prоmоvišimо šаmpiоnе ljudsкih prаvа stаriјih оsоbа"

star1

Svеtsкi dаn srcа – 29. sеptеmbаr 2018. gоdinе

srce2018

POZIV NA KONFERENCIJU ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA POVODOM SVETSKOG DANA SRCA

MEĐUNARODNI DAN MIRA

18 Int Day of Peace 

ALZHAJMEROVA BOLEST

alc1

MEDJUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

oz2

PREVENCIJA NARKOMANIJE U ŠKOLAMA - EDUKACIJA TIMOVA

narkskole2

Izveštaj: Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018-2

Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2018. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2018. gоdinе

„Dојеnjе – tеmеlj živоtа”

Dojenje2018

Svеtsкi dаn hеpаtitisа, 28. јul 2018. gоdinе

hep2018-1 hep2018-2

Obeležen "Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge"

drog11

SAVETI ZA POSTUPANJE STANOVNIŠTVA TOKOM LETNJIH MESECI

termometar 

Vекtоrsке zаrаznе bоlеsti

vekt1

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа - 26. јuni 2018.

drog1

REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

or13

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA

Svetski dan bez duvana - Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova - 31. maj 2018. godine

poster svetski dan bez duvana 2018 MZ Batut

Mеđunаrоdni dаn sеćаnjа nа prеminulе оd AIDS-а, 20. mај 2018. gоdinе

hiv1-2018

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM NACIONALNE NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

Budi i ti promoter zdravlja - 2018. godine

prom10

 

Partneri – Budi i ti promoter zdravlja

15. maj – Svetski  dan porodice

danporodice

<a href="/centri/centar-za-promociju-zdravlja/316-dn-brb-prtiv-r---urmlnm-2018?Itemi

_____
_____
____
___
____

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza voda za piće koju distribuiraju javna komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga za 2018. godinu, pokazuju mikrobiološku neispravnost u samo 0,05 %, a hemijsku neispravnost u 9,1%.

water-icon