Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 


  znanje-znaci

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 donatori 

NAJČEŠĆE RESPIRATORNE INFEKCIJE

PREHLADA


Prehlada ili nazeb je akutna infektivna bolest virusnog porekla, koja se klinički manifestuje kijavicom, bez opštih simptoma infekcije. Ona je najčešća od svih virusnih infekcija i veoma se brzo širi među ljudima posebno decom.
Bolest se klinički manifestuje uglavnom lokalnim simtomima zapaljenja nazofaringealne sluznice – kijavicom, curenjem nosa, bez opštih simptoma infekcije. Sekret iz nosa je vodenast, a kasnije postaje sluzav. Ponekad se javljaju umor i slaba glavobolja praćena subfebrilnošću (povišenom temperaturom od 370C do 380C). Bolest obično traje oko nedelju dana, sa dobrom prognozom, ukoliko se ne komplikuje ozbiljnijim procesom i mogućom bakterijskom infekcijom. Simptomi se postupno smiruju.
Epidemiološke karakteristike – Oboljenje je rasprostranjeno u celom svetu. Obično se javlja u vidu manjih epidemija ili endemično. Uglavnom je sezonskog karaktera. Zbog nedostatka imuniteta ista osoba može oboleti više puta godišnje.
Izvor infekcije su bolesnici u akutnoj fazi-u toku bolesti ili vironoše. Bolest prenose ljudi direktnim kontaktom (kašljanjem, kijanjem, rukovanjem, ljubljenjem...) Inkubacija (period bez simptoma bolesti) je kratka, obično dva do tri dana.
Efikasan lek protiv prehlade i gripa ne postoji, pa je najbolje reagovati na vreme preventivno poboljšavanjem imuniteta. Lečenje je siptomatsko, ne deluje se na uzrok bolesti već na simptome kojima se ova bolest manifestuje, lekovi za smanjenje povišene temperatue, protiv glavobolje i sl. Daju se sredstva za dekongestiju sluzokože nosa u vidu kapi-kapi za nos kojima se smanjuje količina sekreta iz nosa i olakšava disanje, koje se primenjuju lokalno.
Zaštita od prehlade se praktično sastoji od odgovarajućeg načina ponašanja-dobre lične higijene, adekvatnog oblačenja u odnosu na spoljnju temperaturu, pravilne ishrane bogate vitaminima i mineralima, boravka na svežem vazduhu, redovnim provetravanjem prostorija, redovnim i dovoljnim odmorom i spavanjem.
Kada se bolest javi potrebno je pridržavati sve svih saveta lekara, higijensko-dijeteskog režima i mirovanja.

GRIP


Grip ili Influenca je veoma zarazna bolest, koja se najčešće karakteriše teškim poremećajima opšteg stanja praćeno povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima, bolovima u grlu i kašljem. Mogu se javiti i mučnina, povraćanje, proliv i mogu da prate respiratorni fazu infekcije, posebno kod dece. Kašalj je često upran, težak i produžen, a ostale manifestacije se obično brže povlače i do ozdravljenja dolazi posle 2 – 7 dana.

Grip uzrokuju virusi, koji se prenose kapljicama u vazduhu nastalim kijanjem ili kašljanjem zaražene osobe. Obično se javlja epidemijski svake druge ili treće godine, kada se pojavi ,,nova,, vrsta virusa ili nova kombinacija tipova virusa na koju ljudi još nisu razvili otpornost. U intervalima od približno 30 godina nastaju svetske pandemije (epidemije koje se javljaju na svetskom nivou i obuhvataju više kontinenata). Tada se obično javljaju i teški oblici bolesti sa izraženim komplikacijama, koje mogu biti i smrtonosne. U toku velikih epidemija dolazi do teških kliničkih slika, prevashodno kod starih lica i lica koja boluju od hroničnih oboljenja srca, pluća, bubrega ili bolesti metabolizma, anemije, malignih bolesti i svih ostalih stanja koja su praćena slabijim imunim odgovorom-imunitetom. Većina obolelih se ipak oporavlja u roku od nedelju dana.

U početku bolesti broj leukocita je povećan, a kasnije smanjen. U većini slučajeva temperatura i ostali znaci bolesti počinju da popuštaju već posle dva do tri dana, a malaksalost i iznurenost se duže održavaju.
Izazivač bolesti – Postoje tri tipa virusa gripa-Influence: A, B i C. Tip A je povezan sa epidemijskim i pandemijskim širenjem svetskih razmera, tip B sa regionalnim ili epidemjskim širenjem, a tip C je povezan sa sporadičnim oboljevanjem i malim lokalizovanim epidemijama i veliki broj podtipova. Među njima ne postoji unakrsni imunitet.
Rezervoar – Ljudi su primarni rezervoari za infekcije ljudi. Međutim, rezervoari među sisarima kao što su svinje, među pticama kao što su patke, verovatni su izvori novih podtipova virusa za ljude. Novi podtipovi virusa uzrokuju pandemije gripa.
Način prenošenja – Vazdušni put dominira u grupama sa gustim smeštajem u zatvorenim prostorima-javne ustanove, škole, bolnice i sl. Transmisija (prenos) se vrši i direktnim kontaktom jer virus može satima da preživi u spoljašnjoj sredini, u uslovima niske temperature i niske vlažnosti.
Inkubacija – Kratka, obično 1-3 dana.
Klinička slika – Posle inkubacije koja traje jedan do tri dana bolest počinje naglo visokom temperaturom, malaksalošću, ponekad zimom i drhtavicom. Bolesnici se žale na glavobolju, bolove u mišićima, izraženi su kašalj i kijavica. Konjuktive su hiperemične (oči su crvene i suzne), nosna i usna sluzokoža crvene i nabubrele, a krajnici uvećani i hiperemični (crvenkasti). I srčana radnja ponekad može biti poremećena, ređe aritmična, češće bradikardična, kao rezultat toksične komponente uzročnika.
Period zaraznosti – Verovatno 3-5 dana od početka kliničkih manifestacija kod odraslih, do 7 dana kod male dece.
Osetljivost i otpornost – Prilikom pojave novog podtipa sva deca i odrasli su podjednako osetljivi izuzev onih koji su živeli u periodu prethodne epidemije, uzrokovane tim podtipom. Infekcija vodi razvoju imuniteta protiv specifičnog podtipa virusa, ali trajanje i i raspon imuniteta zavise od stepena antigenog dejstva i broja ranijih infekcija.
Dijagnoza – Koliko je dijagnoza gripa laka za vreme epidemije, toliko je teška i nesigurna u sporadičnim (pojedinačnim) slučajevima. Nagao početak, sa jasno izraženim opštim simptomima infekcije, a slabim kataralnim simptomima respiratornog trakta uputiće na pravu dijagnozu. Potvrda dijagnoze dobija se laboratorijskim putem-izolacijom uzročnika iz rinofaringealnog sekreta ili reakcijom fiksacije komplementa.
Komplikacije – Grip može da bude praćen velikim brojem komplikacija, jer se na osnovnu, virusnu, infekciju respiratornog trakta često nadovezuju i sekundarne, bakterijske infekcije. Najčešće i najvažnije su: upala srednjeg uva, upala sinusa-sinuzitis i upala pluća-pneumonija. Blagovremena primena antibiotika za lečenje bakterijskih komplikacija u većini slučajeva uslovljava dobru prognozu.
Lečenje – Lečenje je simptomatsko, a sastoji se u davanju lekova za snižavanje temperature i kašlja.
Prevencija –
1) Edukacija stanovništva i zdravstvenog osoblja o osnovama srovođenja lične higijene, posebno o opasnosti koje nosi kašljanje i kijanje, kao i prenos sa ruku na sluzokože.
2) Imunizacija mrtvom vakcinom obezbeđuje zaštitu od infekcijeU 70-80% zdravih mlađih odraslih, ukoliko se antigen vakcine poklapa sa cirkulišućim sojevima virusa; vakcinacija starijih osoba može da bude manje efikasna u prevenciji bolesti, ali redukuje težinu kliničke slike i incidencu komplikacija za 50-60%, a umiranje za približno 80%.
3) Pravilna ishrana

OSNOVNI SAVETI !


S obzirom da ne postoji konktretna terapija protiv prehlade i gripa, prevencija je svakako pun pogodak:
• Redovno prati ruke:
najveći broj virusa prehlade, gripa prenose se upravo direktnim kontaktom;
• Izbegavati osobe koje su prehlađene ili imaju grip;
• Ne dodirivati lice:
virusi gripa obično prodiru u telo upravo kroz oči, nos i usta;
• Hrana neka bude što prirodnija sa dosta svežeg povrća i voća. Prirodne supstance u biljnoj hrani daju vitamine koji su neophodni za borbu organizma sa virusima.
• Piti dosta tečnosti:
o topli napici,
o čajevi,
o limunada… osvežava organizam, čisti ga, ispirajući otrove;
• Udisati svež vazduh:
regularna doza svežeg vazduha je jako važna, klima-uredjaji isušuju vazduh i čine organizam ranjivijim i neotpornim na viruse.
• Fizička aktivnost je vrlo važna:
o pomaže organizmu da stvori bolju prirodnu odbranu i
o aktivira veći broj odbrambenih ćelija organizma;
• Budite nepušač !
Dim cigarete isušuje disajne puteve;
• Najbolji lek je odmor.
• Za ublažavanje glavobolje, bolova u grlu, temperature, kašlja i drugih tegoba koriste se lekovi koji se mogu dobiti bez recepta u apoteci – antipiretici i analgetici, lekovi za smirivanje kašlja, za olakšano iskašljavanje i sl.
• Antibiotike, koristiti samo na osnovu preporuke doktora.
• Ne odlaziti u posete obolelima od gripa

 

Brinemo o vašem zdravlju

  Uzivotu-cir


Svеtsкi dаn коntrаcеpciје - 26. sеptеmbаr 2019. gоdinе

kontracepcija2019

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU „PODRŽI DOJENJE – OSNAŽI RODITELJE. SADA I UBUDUĆE”

Svetski dan srca – 29. septembar 2019. godine
„BUDI HEROJ SVOGA SRCA”
srce 2019


 Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019

Pоziv zа učеšćе u tеrеnsкоm dеlu Istrаživаnjа zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје


 Stекli su sе uslоvi zа оdјаvu еpidеmiје mаlih bоginjа nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје

Sекsuаlnо prеnоsivе infекciје u Rеpublici Srbiјi u pеriоdu јаnuаr – јun 2019

ppv

MEĐUNARODNI DAN MLADIH

mladi2019

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2019. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2019. gоdinе

dojenje3

Prеvеnciја pоvrеdа коd dеcе putniка u аutоmоbilu

Bеzbеdnа vоžnjа u putničкim vоzilimа nа visокim tеmpеrаturаmа

letnjavoznja2019

TESTIRANJE NA HEPATITIS C U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

Svetski dan borbe protiv hepatitisa - 2019

Svetski dan stanovništva

stanovnistvo2019

Каmpаnjа zа higiјеnu ruкu 2019: prеvеnciја bоlničкih infекciја – vidео mаtеriјаl zа zdrаvstvеnе ustаnоvе

higruku2019

Prеpоruке zа pоstupаnjе u tокu tоplоg vrеmеnа

Uticај pоvišеnе spоljnе tеmpеrаturе nа zdrаvljе ljudi

AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC U VELIKOM PARKU

26. јun 2019. - Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

droga2019

Sаvеti zа zаštitu zdrаvljа dеcе tокоm tоplоg tаlаsа

leto2019-1

OBELEŽENA NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA

OBELEŽEN SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

Grоznicа Zаpаdnоg Nilа – mеrе ličnе zаštitе

gzn2019

Каmpаnjа „Svакi trеnutак је vаžаn: pоzitivnо rоditеljstvо”

pozrod2019

NAJAVA AKTIVNOSTI: SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

dim2019

31. mај 2019. – Svеtsкi dаn bеz duvаna

duv2019

″Međunarodni dan biološke raznovrsnosti″

biodiv1

Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a - 19. maj 2019. godine

premhiv2

Nаciоnаlni Vоdič zа prеvеnciјu, diјаgnоstiкu i lеčеnjе mеlаnоmа

mel1

XXIX Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub2019

Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti – 10. mај 2019. gоdinе

fizakt2019

Dan planete Zemlje 2019 – Zaštiti naše vrste

posledice-zagadjenja

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

cipele

Budi i ti promoter zdravlja - 2019. godine

promo1

Izgrаdnjа каpаcitеtа nа pоlju коmuniкаciја јаvnоzdrаvstvеnih riziка u vаnrеdnim situаciјаmа

vanr1

Bоlеsti које prеnоsе кrpеlji i коmаrci

vekt1

Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО „Vакcinе dеluјu, štitеći nаs svе zајеdnо” 24.4.2019–30.4.2019. gоdinе

nedimunizacije

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril 2019

svdanzdravlja

TUBERKULOZA - 24. mаrt 2019. godine

Svetski dan bubrega – 14. mart 2019. godine

KO GOD DA STE, GDE GOD DA STE, VODA JE VAŠE LJUDSKO PRAVO!

vode2019

 

MART 2019 - MESEC BORBE PROTIV RAKA

8. MART - MEĐUNARODNI DAN ŽENA

EKOLOŠKI ATLAS ZDRAVSTVENIH RIZIKA ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE 2018.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice -  21 - 27. januar

grl1

11. decembar 2018 – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

OBELEŽEN 1.DECEMBAR "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a"

3. decembar 2018 – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Svetski AIDS dan: Saznaj svoj status!

sid1

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 25. novembar 2018.

Svetski dan deteta - 20. novembar 2018.

Svetski dan prevencije zlostavljanja dece - 19. novembar 2018.

Izvestaj sa manifestacije Svetski dan borbe protiv dijabetesa 2018

Najava manifestacije povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа 2018.

Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC NA SAJMU ZDRAVLJA

17. oktobar 2018. – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Svеtsкi dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. окtоbаr „Mlаdi i mеntаlnо zdrаvljе u svеtu којi sе mеnjа”

ment1

Vrеmе је zа prеglеd: Окtоbаr – mеđunаrоdni mеsеc bоrbе prоtiv rака dојке

rakd1

Realizovane zdravstveno-vaspitne aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana srca

sds1

NACIONALNA NEDELJA DOJENJA

Dojenje2018

1. oktobar 2018 – Međunarodni dan starijih osoba "Promovišimo šampione ljudskih prava starijih osoba"

star1

Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе - Коnкurs zа litеrаrni sаstаv i liкоvni rаd

ish2

Svеtsкi dаn hrаnе i Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе „Prаvilnа ishrаnа – ulаgаnjе u budućnоst”

ish1

Skup podrške “Daj pedalu raku“ održan u Kragujevcu

ped22018

1. окtоbаr 2018 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа "Prоmоvišimо šаmpiоnе ljudsкih prаvа stаriјih оsоbа"

star1

Svеtsкi dаn srcа – 29. sеptеmbаr 2018. gоdinе

srce2018

POZIV NA KONFERENCIJU ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA POVODOM SVETSKOG DANA SRCA

MEĐUNARODNI DAN MIRA

18 Int Day of Peace 

ALZHAJMEROVA BOLEST

alc1

MEDJUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

oz2

PREVENCIJA NARKOMANIJE U ŠKOLAMA - EDUKACIJA TIMOVA

narkskole2

Izveštaj: Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018-2

Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2018. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2018. gоdinе

„Dојеnjе – tеmеlj živоtа”

Dojenje2018

Svеtsкi dаn hеpаtitisа, 28. јul 2018. gоdinе

hep2018-1 hep2018-2

Obeležen "Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge"

drog11

SAVETI ZA POSTUPANJE STANOVNIŠTVA TOKOM LETNJIH MESECI

termometar 

Vекtоrsке zаrаznе bоlеsti

vekt1

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа - 26. јuni 2018.

drog1

REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

or13

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA

Svetski dan bez duvana - Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova - 31. maj 2018. godine

poster svetski dan bez duvana 2018 MZ Batut

Mеđunаrоdni dаn sеćаnjа nа prеminulе оd AIDS-а, 20. mај 2018. gоdinе

hiv1-2018

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM NACIONALNE NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

Budi i ti promoter zdravlja - 2018. godine

prom10

 

Partneri – Budi i ti promoter zdravlja

15. maj – Svetski  dan porodice

danporodice

Dаn bоrbе prоtiv rака коžе – Еurоmеlаnоm 2018.

rakkoze1

Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub1

 Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti 10. mај 2018. gоdinе

fizakt1

 

Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО 23.4.2018–29.4.2018. gоdinе

„Vакcinаciја је individuаlnо prаvо, а коlекtivnа оdgоvоrnоst”

ned-imun1

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril 2018. gоdinе

sdzdravlja2018

SVЕTSKI DАN BОRBЕ PRОTIV TUBЕRKULОZЕ "Оbrаti pаžnju nа tubеrкulоzu"

tuber2018-1

Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке 2018.godine

rak2018-1

Nedelja borbe protiv glaukoma 2018.

glaukom1

EDUKATIVNA RADIONICA

eduk-mala-2018.jpg

Svеtsкi dаn bubrеgа 8. mаrt 2018. gоdinе

bub2018

8. mart – Međunarodni dan žena 2018.

8.mart-ruze

Mart - mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora

WHO Cancer prevention SR

 

MEĐUNARODNI DAN DECE OBOLELE OD MALIGNIH BOLESTI

 

Obeležavanje Svetskog dana retkih bolesti "POKAŽI SVOJE RETKO – POKAŽI DA JE VAŽNO"

"MI MOŽEMO, JA MOGU" 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2018.

nsmail

31. јаnuаr 2018. – NАCIОNАLNI DАN BЕZ DUVАNА

Plakat dan bez duvana 2018

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе

7.Poster HPV

11. decembar – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Svеtsкi AIDS dаn: tеstirај sе nа HIV јеr је vаžnо dа znаš

hi1

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 Novembar-mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

zavisnost-11

Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih - 08.11.2017.


 Oktobar-mesec pravilne ishrane i 16. Oktobar-Svetski dan hrane


Međunarodni dan starijih osoba - 1.oktobar 2017. godine 


IZVEŠTAJ, KAMPANjA: SVETSKI DAN SRCA-29.09.2017.god.

KORISNI SAVETI

NAJČEŠĆE   RESPIRATORNE INFEKCIJE


  Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih

Kampanja „Zaštitimo se od gripa” 16. oktobar – 20. oktobar 2017 

Grip Page 1


 Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane 


 Svеtsкi dаn srcа 29. sеptеmbаr 2017. gоdinе „Ојаčајtе svојe srcе”

Dan srca 2017


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2017. godine 


 Konferencija povodom SVETSKOG DANA SRCA


 Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2017. godine

Konkurs „Podržimo dojenje” namenjen predškolskim ustanovama i i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Konkurs „Hrani se pravilno i budi zdrav” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga 

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2017. godine

"Podržimo dojenje"

dojenje1

DANI ZAJEDNICE 2017. godine

PONAŠANJE U LETNJIM MESECIMA - ZMIJE -

zmi1

11. jul – Svetski dan stanovništva

human-1375482 960 720

 

Izveštaj: Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge 26.06.2017. god.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge-26.06.2017. god. 

Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara 09.06. 2017.god. 

moz-udar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza pokazuju da je voda za piće koju distribuiraju javno komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga mikrobiološki ispravna u vrlo visokom procentu, preko 95 odsto, dok je hemijska neispravnost zastupljena u oko 37 odsto svih analiziranih uzoraka.

water-icon