Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 


  znanje-znaci

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 donatori 

Zika virusna infekcija

Zika virusna infekcija, oboljenje koje prenose komarci zaraženi Zika virusom (ZIKV), praćeno je blagom febrilnošću, stanjem sa pojavom makulo-papulozne ospe. Komarci roda Aedes se smatraju glavnim vektorima. Pre 2007. godine, cirkulacija virusa i pojava nekoliko epidemija registrovane su u tropskoj Africi i u pojedinim oblastima jugoistočne Azije. Od 2007. godine, nekoliko ostrva u regionu Pacifika suočilo se sa pojavom epidemija. Tokom 2015. godine, epidemije ZIKV infekcije prijavljene su prvi put u Južnoj Americi. ZIKV infekcija smatra se pretećom zaraznom bolešću.

zika2

Tokom epidemije u Francuskoj Polineziji 2014. godine prijavljen je značajan porast broja pacijenata sa Guillian-Barre sindromom (GBS). Slična pojava, uz neuobičajen porast broja slučajeva kongenitalne mikrocefalije, uočena je u nekim regionima u severno-istočnom Brazilu u toku 2015. godine. Uzročna povezanost te pojave se još uvek ispituje.
Ne postoji profilaksa, terapija, kao niti vakcina koja bi štitila od ZIKV infekcije. Dakle, preporučene su mere lične zaštite od uboda komaraca tokom dana.

Uzročnik:

• Zika virusno, (ZIKV) oboljenje, izazvano je virusom iz roda Flavivirus , familije Flaviviridae, grupe Spondweni.
• Virus je prvi put izolovan 1947. godine kod majmuna u Zika šumi u Ugandi, nakon toga kod komaraca (Aedes africanus) u istoj šumi 1948. godine i na kraju kod ljudi 1952. godine. Postoje dve vrste ZIKV: Afrička i Azijska vrsta koja se nedavno pojavila u Pacifiku i na Američkom kontinentu.

Klinička slika i posledice:

• Period inkubacije traje od oko 3–12 dana nakon uboda od strane zaraženog komarca.
• Većina infekcija prolazi asimptomatski (60–80%)
• Simptomi bolesti su obično blagi i bolest se često karakteriše kao kratkotrajno febrilno stanje u trajanju od 4 do 7 dana bez ozbiljnijih komplikacija. Nivo hospitalizacija je nizak, a pojava fatalnih slučajeva nije karakteristična.
• Osnovni simptomi su makularni ili papularni osip, groznica, bolovi u zglobovima, nepurulentni konjunktivitis/konjunktivalna hiperemija, bolovi u mišićima i glavobolja. Makulo-papulozna ospa često počinje na licu i nakon toga se širi na celo telo. Ne tako često prisutni su i retro-orbitalni bol i gastrointestinalni simptomi.

Tokom nedavne epidemije ZIKV oboljenja u Francuskoj Polineziji i Brazilu, zabeležena su autoimuna, neurološka i neuroinvazivna stanja kao što su Guillian-Barre-ov sindrom i mikrocefalija kod fetusa i novorođenčadi za čije se majke sumnja da su bile izložene Zika virusu tokom prva dva trimestra trudnoće. Dalje, potrebno je više dokaza da se uspostavi uzročno-posledična veza između ovih neuroloških/neuroinvazivnih poremećaja i ZIKV infekcije.

Epidemiologija:

• Serološka ispitivanja u Aziji i Africi, ukazuju najverovatnije na tihu cirkulaciju ZIKV sa detekcijom specifičnih antitela kod različitih životinjskih vrsta (krupnih sisara kao što su orangutani, zebra, slonova, vodenih bivola) i glodara.• Poznavanje geografske rasprostranjenosti ZIKV je bazirano na rezultatima ispitivanja i izolacijom virusa kod komaraca i ljudi, na izveštajima o slučajevima koji su bili povezani sa putovanjima i vrlo malo podataka publikovanih o pojavi epidemija.• Epidemija je prijavljena na ostrvu Yap, Mikronezija, u periodu od aprila do jula 2007. godine. Ovo je bila prva epidemija ZIKV prijavljena van teritorije Afrike i Azije. U periodu od 2013. do 2015. godine zabeleženo je nekoliko značajnijih epidemija na ostrvima i arhipelazima Pacifika, uključujući i veliku epidemiju u Francuskoj Polineziji. Tokom 2015. godine ZIKV se pojavila u Južnoj Americi sa rasprostranjenim epidemijama u Brazilu i Kolumbiji.

Transmisija:

• Zika virus prenose komarci. Eksperimentalna istraživanja su pokazala da je komarac roda Aedes aegypti glavni vektor prenošenja ZIKV.
• Ostale Aedes vrste komaraca (značajnije Ae. africanus, Ae. albopticus, Ae. polynesis, Ae. unilineatus, Ae. vittatus i Ae. hensilli) smatraju se za mogućim vektorima ZIKV. Ove vrste ubadaju tokom dana (naročito ujutru i između kasnog popodneva i sumraka).
• Utvrđeni su dodatni načini prenosa infekcije. Perinatalna transmisija se može dogoditi najverovatnije tranplacentarnom transmisijom tokom porođaja ukoliko je majka inficirana. Transmisija seksualnim kontaktom je prijavljena u dva slučaja.
• Postoji potencijalni rizik od transmisije ZIKV transfuzijom krvi.


Zemlje sa lokalnom transmisijom Zika virusa:

Navedene zemlje prijavile su slučajeve lokalne transmisije u proteklih 9 meseci (ažurirano 20. maja 2016. godine):

• Američka Samoa
• Argentina
• Aruba
• Barbados
• Belize
• Bolivija
• Bonaire
• Brazil
• Kape Verde
• Kolumbija
• Kosta Rica
• Kuba
• Kurasao
• Dominika
• Dominikanska Republika
• Ekvador
• El Salvador
• Fidži
• Francuska Gvajana
• Grenada
• Gvadelupe
• Gvatemala
• Gvajana
• Haiti
• Honduras
• Jamajka
• Maršalska ostrva
• Martinik
• Meksiko
• Mikronezija
• Nova Kaledonija
• Nikaragva
• Panama
• Papua Nova Gvineja
• Paragvaj
• Peru
• Puerto Riko
• St. Lucia
• St. Martin
• St. Vincent i Grenadines
• St.-Barthelemy
• Samoa
• Sint Maarten
• Surinam
• Tajland
• Tonga
• Trinidad i Tobago
• Venecuela
• Vijetnam
• Filipini

zika2


Ove informacije se ažuriraju kada nova zemlja potvrdi lokalnu transmisiju i kada neka od zemalja devet meseci ne prijavi nijedan novi slučaj lokalne transmisije. Zaosnovane su na podacima lokalnih zdravstvenih vlasti.

Dijagnostika:

• Dijagnostika ZIKV infekcije zaosnovana je na detekciji virusne RNK iz kliničkih uzoraka akutno obolelih pacijenata.
• Viremija je najverovatnije kratka, što omogućava direktnu detekciju virusa tokom prvih 3–5 dana nakon pojave prvih simptoma. ZIKV RNK može biti detektovana u urinu do 10 dana nakon pojave prvih simptoma.
• Od petog dana nakon pojave simptoma groznice, serološkim ispitivanjima mogu se otkriti Zik-specifična IgM antitela i dalje potvrditi testom neutralizacije, serokonverzijom ili četvorostrukim povećanjem titra Zika specifičnih antitela u uparnim uzorcima seruma.
• Serološke rezultate treba tumačiti prema vakcinalnom statusu i prethodnoj izloženosti drugim infekcijama izazvanim uzročnicima iz roda Flavivirusa.

POSTUPAK SA OBOLELIMA I LEČENjE

• U medicinskoj praksi ne postoje vakcina ili lekovi za prevenciju infekcije.
• U diferencijalnoj dijagnozi treba uzeti u obzir i druga klinička oboljenja kao i mogućnost udružene infekcije sa drugim oboljenjima koje prenose komarci kao što su denga groznica, čikungunja i malarija.
• Lečenje je simptomatsko i uglavnom se zasniva na ublažavanju bola, snižavanju telesne temperature i na primeni antihistaminika u slučajevima pojave osipa koji je praćen svrabom.
• Lečenje acetilsalicilnom kiselinom i ne-steroidnim anti-inflamatornim lekovima se dovodi u pitanje zbog mogućeg povećanog rizika od hemoragijskog sindroma koji je potvrđen kod drugih infekcija izazvanih drugim virusima iz grupe flavivirusa sa jedne strane, kao i zbog rizika od pojave Rejevog sindroma nastalog nakon virusne infekcije kod dece i adolescenata.

PREVENCIJA I KONTROLA NA NIVOU ZAJEDNICE

Od primarnog značaja je sproveđenje kontinuiranog integrisanog postupka kontrole vektora koji treba da se sprovodi u cilju smanjenja gustine populacije komaraca. Međusektorska saradnja i efikasna strategija kako zaduženih službi tako i u slučajevima komunikacije sa javnošću su osnovni pristupi uspešne prevencije.

Aktivnosti kojima se eliminiše sredina u kojoj se razmnožavaju komaraci kao dreniranje pojedinih plavnih površina ili pražnjenja otvorenih kontejnera sa stajaćom vodom na otvorenim/zatvorenim prostorima treba da se stalno sprovode i na nivou cele zajednice, i to:

• Redovno uklanjanje tečnosti iz svih otvorenih kontejnera sa stajaćom vodom koji se nalaze u kućama ili oko kuća kao i pražnjenje vode iz saksija za cveće, posuda za hranu i vode za kućne ljubimce, kanti, buradi i limenki. Uklanjanje odbačenih guma i drugih predmeta koji mogu da prikupljaju vodu. Međutim, ukoliko takvi postupci nisu mogući neophodan je tretman larvicidima.
• Obezbeđivanje bezbednog pokrivanja kontejnera sa vodom, buradi, bunara i drugih oblika rezervoara vode.
• Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima/vratima od strane cele populacije.
• Kontrola larvi i odraslih formi komaraca se sprovodi stalno, kao i u slučaju pojave epidemija tog oboljenja.
• U ugroženim područjima može se razmatrati i eliminaciju odraslih formi komaraca iz vazduha primenom insekticida.

PREVENCIJA I KONTROLA SVAKOG POJEDINCA

Prevencija se takođe zasniva na zaštitu od uboda komarca. Komarci iz roda Aedes su aktivni i tokom dana kada i najčešće ubadaju osobe kako u zatvorenim, tako i na otvorenim površinama. Stoga mere lične zaštite treba primenjivati tokom celog dana, a naročito tokom sati najviše aktivnosti komaraca (sredinom jutra, kasno popodne).
U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zika, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca, i to:

• Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom. Međutim, korišćenje repelenata mora biti u skladu sa uputstvima navedenim na etiketi proizvoda. Primena repelenata se ne preporučuje kod novorođenčadi i dece mlađe od tri meseca.
• Nošenje odeće koja pokriva noge i ruke. Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubodu kroz pripijenu odeću.
• Izbegavanje boravka na otvorenom u vreme perioda najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru.
• Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima i oko kreveta.
• Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru.
• Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.
• Putnici koji putuju u zahvaćena područja, a posebno deca, trudnice i ljudi sa poremećajima imunog sistema ili osobe sa teškim hroničnim bolestima, treba da konsultuju svog lekara ili da traže savet od nadležnih službi radi primene mera prevencije i zaštite.
• Pomenute mere prevencije treba da primenjuju i pacijenti koji su oboleli od Zika infekcije u cilju sprečavanja prenošenja uzročnika bolesti na ne-inficirane komarace iz okoline obolelog.

Literatura

1. Hayes EB. Zika virus outside Africa. Emerg Infect Dis. 2009 Sep;15(9):1347-50.
2. Faye O, Freire CC, Iamarino A, Faye O, de Oliveira JV, Diallo M, et al. Molecular Evolution of Zika Virus during Its Emergence in the 20(th) Century. PLoS Negl Trop Dis. 2014;8(1):e2636.
3. Duffy MR, Chen TH, Hancock WT, Powers AM, Kool JL, Lanciotti RS, et al. Zika virus outbreak on Yap Island, Federated States of Micronesia. N Engl J Med. 2009 Jun 11;360(24):2536-43.
4. Cristiane WC, Igor ADP, Mariana K, Moreno SR, Monaise MOS, Gubio SC, et al. Outbreak of Exanthematous Illness Associated with Zika, Chikungunya, and Dengue Viruses, Salvador, Brazil. Emerging Infectious Disease journal. 2015;21(12):2274.
5. Musso D, Nilles EJ, Cao-Lormeau VM. Rapid spread of emerging Zika virus in the Pacific area. Clin Microbiol Infect. 2014 Oct;20(10):O595-6.
6. Diallo D, Sall AA, Diagne CT, Faye O, Faye O, Ba Y, et al. Zika virus emergence in mosquitoes in southeastern Senegal, 2011. PLoS One. 2014;9(10):e109442.
7. Li MI, Wong PS, Ng LC, Tan CH. Oral susceptibility of Singapore Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus) to Zika virus. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6(8):e1792.
8. Wong PS, Li MZ, Chong CS, Ng LC, Tan CH. Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse): a potential vector of Zika virus in Singapore. PLoS Negl Trop Dis. 2013 Aug;7(8):e2348. - See more at: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/factsheet-health-professionals/Pages/factsheet_health_professionals.aspx#sthash.VCls

 

Brinemo o vašem zdravlju

  Uzivotu-cir

MEĐUNARODNI DAN MLADIH

mladi2019

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2019. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2019. gоdinе

dojenje3

Prеvеnciја pоvrеdа коd dеcе putniка u аutоmоbilu

Bеzbеdnа vоžnjа u putničкim vоzilimа nа visокim tеmpеrаturаmа

letnjavoznja2019

TESTIRANJE NA HEPATITIS C U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

Svetski dan borbe protiv hepatitisa - 2019

Svetski dan stanovništva

stanovnistvo2019

Каmpаnjа zа higiјеnu ruкu 2019: prеvеnciја bоlničкih infекciја – vidео mаtеriјаl zа zdrаvstvеnе ustаnоvе

higruku2019

Prеpоruке zа pоstupаnjе u tокu tоplоg vrеmеnа

Uticај pоvišеnе spоljnе tеmpеrаturе nа zdrаvljе ljudi

AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC U VELIKOM PARKU

26. јun 2019. - Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

droga2019

Sаvеti zа zаštitu zdrаvljа dеcе tокоm tоplоg tаlаsа

leto2019-1

OBELEŽENA NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA

OBELEŽEN SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

Grоznicа Zаpаdnоg Nilа – mеrе ličnе zаštitе

gzn2019

Каmpаnjа „Svакi trеnutак је vаžаn: pоzitivnо rоditеljstvо”

pozrod2019

NAJAVA AKTIVNOSTI: SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

dim2019

31. mај 2019. – Svеtsкi dаn bеz duvаna

duv2019

″Međunarodni dan biološke raznovrsnosti″

biodiv1

Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a - 19. maj 2019. godine

premhiv2

Nаciоnаlni Vоdič zа prеvеnciјu, diјаgnоstiкu i lеčеnjе mеlаnоmа

mel1

XXIX Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub2019

Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti – 10. mај 2019. gоdinе

fizakt2019

Dan planete Zemlje 2019 – Zaštiti naše vrste

posledice-zagadjenja

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

cipele

Budi i ti promoter zdravlja - 2019. godine

promo1

Izgrаdnjа каpаcitеtа nа pоlju коmuniкаciја јаvnоzdrаvstvеnih riziка u vаnrеdnim situаciјаmа

vanr1

Bоlеsti које prеnоsе кrpеlji i коmаrci

vekt1

Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО „Vакcinе dеluјu, štitеći nаs svе zајеdnо” 24.4.2019–30.4.2019. gоdinе

nedimunizacije

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril 2019

svdanzdravlja

TUBERKULOZA - 24. mаrt 2019. godine

Svetski dan bubrega – 14. mart 2019. godine

KO GOD DA STE, GDE GOD DA STE, VODA JE VAŠE LJUDSKO PRAVO!

vode2019

 

MART 2019 - MESEC BORBE PROTIV RAKA

8. MART - MEĐUNARODNI DAN ŽENA

EKOLOŠKI ATLAS ZDRAVSTVENIH RIZIKA ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE 2018.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice -  21 - 27. januar

grl1

11. decembar 2018 – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

OBELEŽEN 1.DECEMBAR "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a"

3. decembar 2018 – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Svetski AIDS dan: Saznaj svoj status!

sid1

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 25. novembar 2018.

Svetski dan deteta - 20. novembar 2018.

Svetski dan prevencije zlostavljanja dece - 19. novembar 2018.

Izvestaj sa manifestacije Svetski dan borbe protiv dijabetesa 2018

Najava manifestacije povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа 2018.

Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC NA SAJMU ZDRAVLJA

17. oktobar 2018. – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Svеtsкi dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. окtоbаr „Mlаdi i mеntаlnо zdrаvljе u svеtu којi sе mеnjа”

ment1

Vrеmе је zа prеglеd: Окtоbаr – mеđunаrоdni mеsеc bоrbе prоtiv rака dојке

rakd1

Realizovane zdravstveno-vaspitne aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana srca

sds1

NACIONALNA NEDELJA DOJENJA

Dojenje2018

1. oktobar 2018 – Međunarodni dan starijih osoba "Promovišimo šampione ljudskih prava starijih osoba"

star1

Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе - Коnкurs zа litеrаrni sаstаv i liкоvni rаd

ish2

Svеtsкi dаn hrаnе i Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе „Prаvilnа ishrаnа – ulаgаnjе u budućnоst”

ish1

Skup podrške “Daj pedalu raku“ održan u Kragujevcu

ped22018

1. окtоbаr 2018 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа "Prоmоvišimо šаmpiоnе ljudsкih prаvа stаriјih оsоbа"

star1

Svеtsкi dаn srcа – 29. sеptеmbаr 2018. gоdinе

srce2018

POZIV NA KONFERENCIJU ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA POVODOM SVETSKOG DANA SRCA

MEĐUNARODNI DAN MIRA

18 Int Day of Peace 

ALZHAJMEROVA BOLEST

alc1

MEDJUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

oz2

PREVENCIJA NARKOMANIJE U ŠKOLAMA - EDUKACIJA TIMOVA

narkskole2

Izveštaj: Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018-2

Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2018. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2018. gоdinе

„Dојеnjе – tеmеlj živоtа”

Dojenje2018

Svеtsкi dаn hеpаtitisа, 28. јul 2018. gоdinе

hep2018-1 hep2018-2

Obeležen "Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge"

drog11

SAVETI ZA POSTUPANJE STANOVNIŠTVA TOKOM LETNJIH MESECI

termometar 

Vекtоrsке zаrаznе bоlеsti

vekt1

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа - 26. јuni 2018.

drog1

REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

or13

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA

Svetski dan bez duvana - Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova - 31. maj 2018. godine

poster svetski dan bez duvana 2018 MZ Batut

Mеđunаrоdni dаn sеćаnjа nа prеminulе оd AIDS-а, 20. mај 2018. gоdinе

hiv1-2018

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM NACIONALNE NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

Budi i ti promoter zdravlja - 2018. godine

prom10

 

Partneri – Budi i ti promoter zdravlja

15. maj – Svetski  dan porodice

danporodice

Dаn bоrbе prоtiv rака коžе – Еurоmеlаnоm 2018.

rakkoze1

Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub1

 Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti 10. mај 2018. gоdinе

fizakt1

 

Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО 23.4.2018–29.4.2018. gоdinе

„Vакcinаciја је individuаlnо prаvо, а коlекtivnа оdgоvоrnоst”

ned-imun1

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril 2018. gоdinе

sdzdravlja2018

SVЕTSKI DАN BОRBЕ PRОTIV TUBЕRKULОZЕ "Оbrаti pаžnju nа tubеrкulоzu"

tuber2018-1

Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке 2018.godine

rak2018-1

Nedelja borbe protiv glaukoma 2018.

glaukom1

EDUKATIVNA RADIONICA

eduk-mala-2018.jpg

Svеtsкi dаn bubrеgа 8. mаrt 2018. gоdinе

bub2018

8. mart – Međunarodni dan žena 2018.

8.mart-ruze

Mart - mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora

WHO Cancer prevention SR

 

MEĐUNARODNI DAN DECE OBOLELE OD MALIGNIH BOLESTI

 

Obeležavanje Svetskog dana retkih bolesti "POKAŽI SVOJE RETKO – POKAŽI DA JE VAŽNO"

"MI MOŽEMO, JA MOGU" 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2018.

nsmail

31. јаnuаr 2018. – NАCIОNАLNI DАN BЕZ DUVАNА

Plakat dan bez duvana 2018

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе

7.Poster HPV

11. decembar – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Svеtsкi AIDS dаn: tеstirај sе nа HIV јеr је vаžnо dа znаš

hi1

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 Novembar-mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

zavisnost-11

Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih - 08.11.2017.


 Oktobar-mesec pravilne ishrane i 16. Oktobar-Svetski dan hrane


Međunarodni dan starijih osoba - 1.oktobar 2017. godine 


IZVEŠTAJ, KAMPANjA: SVETSKI DAN SRCA-29.09.2017.god.

KORISNI SAVETI

NAJČEŠĆE   RESPIRATORNE INFEKCIJE


  Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih

Kampanja „Zaštitimo se od gripa” 16. oktobar – 20. oktobar 2017 

Grip Page 1


 Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane 


 Svеtsкi dаn srcа 29. sеptеmbаr 2017. gоdinе „Ојаčајtе svојe srcе”

Dan srca 2017


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2017. godine 


 Konferencija povodom SVETSKOG DANA SRCA


 Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2017. godine

Konkurs „Podržimo dojenje” namenjen predškolskim ustanovama i i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Konkurs „Hrani se pravilno i budi zdrav” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga 

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2017. godine

"Podržimo dojenje"

dojenje1

DANI ZAJEDNICE 2017. godine

PONAŠANJE U LETNJIM MESECIMA - ZMIJE -

zmi1

11. jul – Svetski dan stanovništva

human-1375482 960 720

 

Izveštaj: Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge 26.06.2017. god.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge-26.06.2017. god. 

Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara 09.06. 2017.god. 

moz-udar

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ KAMPANJI: SVETSKI  DAN BEZ DUVANSKOG DIMA-31. MAJ 2017. GOD.  

POSTER 2017 logo MZ i Batut

Izveštaj o sprovedenoj kampanji: Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj, 2017.god.

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA-31.MAJ 2017.  

 Izveštaj sa manifestacije - Dan sećanja  na preminule od AIDS-a

hiv-izv1

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM 21-OG. MAJA –  DAN SEĆANJA  NA PREMINULE OD AIDS-A

 

POVIŠEN KRVNI PRITISAK-TIHI UBICA

Svetski dan borbe protiv hipertenzije-17. maj 2016. godine

srce-hiper

MEĐUNARODNI DAN PORODICE

Najava događaja povodom Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj 

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza pokazuju da je voda za piće koju distribuiraju javno komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga mikrobiološki ispravna u vrlo visokom procentu, preko 95 odsto, dok je hemijska neispravnost zastupljena u oko 37 odsto svih analiziranih uzoraka.

water-icon