Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 

 

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 dobrotvori

Svetski AIDS dan: Saznaj svoj status!

sid1

Institut za javno zdravlje Kragujevac obeležiće: 1. decembar "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a", pod nacionalnim sloganom „Saznaj svoj status!”.Tim povodom u saradnji sa Omladinom Jazas-a Kragujevac obaviće se testiranje brzim testovima na HIV u mobilnoj medicinskoj jedinici na platou iza Šoping centra Kragujevac Plaza od 18-22h u subotu 01.12.2018.god. Sugrađanima će se deliti zdravstveno vaspitni materijal gde će dobiti i savete od lekara.

Aktivnosti koje će se realizovati:

  • 26.11. Studentski dom paviljon II, od 18 do 20h
  • 27.11. Studentski dom Sloboda, od 18 do 20h
  • 30.11. Studentska poliklinika
  • 01.12 Konferencija u hotelu „Zelengora“ od 12h
  • 01.12. Akcija i testiranje u Plazi od 18h do 22h

U Savetovalištu za HIV i polno prenosive bolesti Instituta za javno zdravlje Kragujevac se vrši dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje (DPST). Ovo su ključne komponente programa HIV/AIDS prevencije i suzbijanja HIV-a. DPST pomaže ljudima da se informišu o HIV-u: kako se prenosi, kako da prepoznaju rizike za HIV infekciju u svom ponašanju, kako da usvoje oblike ne rizičnog ponašanja, da urade HIV test i da zavisno od rezultata preduzmu korake kojima će izbeći da budu zaraženi ili da zaraze druge. Institut za javno zdravlje Kragujevac kao redovnu aktivnost sprovodi i zdravstveno vaspitni rad na prevenciji HIV-a kroz predavanja, tribine i radionice u osnovnim i srednjim školama Šumadijskog upravnog okruga.
Činjenica da je danas samo dobijanje HIV-a seksualnim putem moguće sprečiti stalnom i pravilnom upotrebom kondoma pri seksualnim odnosima. A upravo je nezaštićen seksualni odnos jedan od načina dobijanja HIV-a. Uprkos tome, neznanje, zablude i predrasude za rezultat imaju da ljudi ne koriste kondom pri svakom seksualnom odnosu sa neregularnim partnerima.
Najveći broj zaraženih HIV-om testira tek u uznapredovalom stadijumu infekcije, umanjuje šanse za kvalitetniji i dug život sa HIV-om, a povećava rizik da je inficirana osoba u međuvremenu bila prenosilac virusa na druge osobe. Nažalost, malo je i onih koji znaju da se sa HIV-om danas živi i da blagovremeno otkrivanje infekcije omogućava kvalitetno lečenje i dug život.
Testiranje nije zaštita od infekcije uzrokovane HIV-om, ali izbegavanje rizičnog ponašanja jeste. Pogrešno je uverenje da postoje rizične grupe ljudi. Postoji samo rizično ponašanje. Većina ljudi veruje da činjenica da ima stalnog partnera podrazumeva seksualne odnose bez rizika. Trudnicama se poručuje da što ranije u trudnoći saznaju svoj HIV status. HIV se može preneti sa HIV pozitivne majke tokom trudnoće, porođaja i dojenja. Istraživanja su pokazala da naši građani imaju visok nivo znanja, ali ga slabo primenjuju u praksi.Važno je znati da rano otkrivanje HIV-a omogućava blagovremeno lečenje, odnosno kvalitetan i dug život.
U Srbiji, pri institutima/zavodima za javno zdravlje i zavodima za zdravstvenu zaštitu studenata, građanima je omogućeno da se dobrovoljno, besplatno i anonimno, testiraju na HIV uz adekvatno savetovanje. Lečenje je dostupno svim osobama koje žive sa HIV-om, i u potpunosti je finansirano sredstvima Repuličkog fonda za zdravstveno osiguranje. Danas se osobe koje žive sa HIV-om u Srbiji mogu, osim u Beogradu, lečiti i u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

HIV je i dalje tabu – vreme je da ga razbijemo za dobrobit svih

Znanjem i pozitivnim primerima najbolje se bori protiv straha i predrasuda. U tom smislu veoma je važno da se u još većoj meri podigne svest stanovnika o značaju prevencije i testiranja na HIV. Istraživanje je pokazalo da uz nepostojanje svesti o stvarnim rizicima za dobijanje HIV-a, a što pak vodi neprepoznavanju sopstvenog rizičnog ponašanja, najčešći razlog za to što se neko nije testirao. Pored ovoga, stigma prema osobama koje žive sa HIV-om, tako i prema samoj bolesti, predstavlja dodatni faktor, zbog koga se mali broj ljudi odlučuje na testiranje na HIV.
HIV i dalje predstavlja glavni javnozdravstveni izazov u svetu, pri čemu se procenjuje da je više od 35 miliona ljudi umrlo od HIV/AIDS-a do sada u svetu, od kojih je milion osoba umrlo tokom 2016. godine. Procene UNAIDS-a ukazuju da je skoro 37 miliona osoba živelo sa HIV-om u svetu krajem 2016. godine (25,6 miliona u regionu subsaharske Afrike), a da je 1,8 miliona osoba bilo novoinficirano HIV-om u 2016. godini. Takođe, procene UNAIDS-a ukazuju da je u periodu 2000–2016. godine broj novih HIV infekcija u svetu smanjen za 39%, a umiranje od AIDS za 33%, što je rezultiralo sa 13 miliona spašenih života. Ovo je rezultat sprovedenih uspešnih nacionalnih HIV programa, koji su bili podržani od strane civilnog sektora i brojnih drugih partnera. Međutim, u poslednjih pet godina se ne registruje smanjenje novih HIV infekcija među odraslima, a u nekim regionima taj broj raste (npr. u Evropi je bilo 220.000 novih HIV infekcija 2016. u odnosu na 210.000 prethodne godine).
Na antiretrovirusnoj terapiji krajem 2016. godine je bilo 19,5 miliona osoba inficiranih HIV-om, što je 2,5 više nego 2010. godine i čak 28 puta više nego 2000. godine (685.000), ali je i dalje to tek polovina svih osoba inficiranih HIV-om u svetu. U skladu sa najnovijim preporukama SZO iz 2016. svih 37 miliona osoba koje žive sa HIV-om treba da budu na ARV terapiji, odnosno lečenje treba započeti čim se HIV infekcija dijagnostikuje da bi efekti terapije bili ne samo dobrobit za osobe inficirane HIV-om, u smislu dugog i kvalitetnog života, već i da bi se redukovao prenos HIV-a na druge osobe. U cilju eliminacije HIV infekcije kao javnozdravstvenog problema potrebno je da u svakoj zemlji do 2020. godine 90% svih osoba inficiranih HIV-om bude dijagnostikovano, zatim da 90% dijagnostikovanih HIV + osoba bude na lečenju antiretovirusnim lekovima i da 90% od osoba na lečenju ima nemerljivu količinu HIV-a u krvi. Ako bi se dostigli globalni ciljevi moglo bi da se spreči da 21 milion osoba umre od AIDS-a, odnosno da se spreči da se 28 miliona osoba inficira HIV-om do 2030. godine.
Procenjuje se da trenutno 70% osoba inficiranih HIV-om u svetu zna svoj status, odnosno ima dijagnostikovanu HIV infekciju, te da bi se dostigao cilj 90% potrebno je da se još 7,5 miliona osoba inficiranih HIV-om dijagnostikuje. Procene ukazuju da 30% do 50% osoba ne zna svoj HIV status među 2,4 miliona osoba koje žive sa HIV-om u regionu Evrope.
U zapadnoj Evropi polovina novodijagnostikovanih osoba inficiranih HIV-om je dijagnostikovana u kasnom stadijumu HIV infekcije, slično kao i u našoj zemlji. Kasno postavljena dijagnoza HIV infekcije je povezana sa povećanim rizikom od obolevanja i umiranja, slabijim odgovorom na terapiju, povećanim troškovima zdravstvene zaštite i povećanim rizikom za dalje prenošenje. Kasno dijagnostikovana HIV infekcija znači da osoba ima 11 puta veću verovatnoću da umre unutar godinu dana od testiranja nego ako je testirana nakon prve izloženosti HIV-u.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije od 1984. do kraja 2017. godine u Republici Srbiji su registrovane 3664 osobe inficirane HIV-om, od kojih je 1901 osoba obolela od AIDS-a (53% svih dijagnostikovanih HIV+ osoba), dok su 1223 osobe umrle (1110 osoba je umrlo od AIDS-a tj. trećina svih osoba kojima je dijagnostikovana HIV infekcija).
Tokom 2017. godine novootkriveno je 178 osoba inficiranih HIV-om, 55 osoba je novoobolelo od AIDS-a, dok je 14 osoba umrlo od AIDS-a.
Više od trećine svih novootkrivenih osoba inficiranih HIV-om tokom 2017. godine registrovano na teritoriji grada Beograda (73 osobe tj. 41%), dok su 52 osobe registrovane u Vojvodini od kojih su 34 osobe (19% svih osoba dijagnostikovanih 2017. godine) sa teritorije Južnobačkog okruga, gde se i najveći broj osoba testira u regionu Vojvodine. Kod 146 novootkrivenih osoba inficiranih HIV-om (82%) HIV je prenet seksualnim odnosom bez kondoma, četiri osobe su inficirane razmenom pribora za injektiranje (2%), dok za 27 osoba nije naveden način prenosa HIV-a (15%). Među novootkrivenim osobama inficiranim HIV-om tokom 2017. godine registrovano je sedamnaest puta više muškaraca (168 muškaraca prema 10 žena), dve trećine osoba je bilo uzrasta 30–49 godina (112 osoba, tj. 63%), dok je svaka četvrta osoba bila uzrasta 20–29 godina (53 osobe, tj. 27,5%).

hii2

U 2017. godini od 55 novoobolelih osoba od AIDS-a, 18 osoba je iz Beograda (33% sa incidencijom od 1,07 obolelih na 100.000 populacije, odnosno nešto višom incidencijom nego na teritoriji Republike Srbije – 0,78/100.000), dok je 12 osoba registrovano na teritoriji Vojvodine (22% sa incidencijom od 0,64/100.000). Najviše obolelih od AIDS-a registrovano je u uzrasnoj grupi grupi 30–49 godina (35 osoba tj. 64%), a slede uzrasne grupe 50 i više godina (13 osoba) i 20–29 godina (7 osoba). Odnos polova među obolelima od AIDS-a je bio 8:1 u korist muškaraca (49 M: 6 Ž).
Od 14 osoba umrlih od AIDS-a tokom 2017. godine, 12 osoba su bili muškarci, a na teritoriji grada Beograda je registrovana skoro polovina umrlih od AIDS-a (5 osoba sa mortalitetom od 0,30/100.000 što je dvostruko viši mortalitet nego na teritoriji Republike Srbije – 0,17/100.000). Najveći procenat umrlih registrovan je među osobama uzrasta 30 do 49 godina (8 osoba), a sledi uzrast 50 i više godina (5 osoba). U odnosu na transmisivnu kategoriju najveći broj umrlih registrovan je među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima (6 osoba tj. 40%), jedan smrtni ishod registrovan je kod injektirajućeg korisnika droga, a dva kod osoba inficiranih HIV-om heteroseksualnim putem, a kod umrlih 5 osoba nije prijavljen način transmisije HIV-a. Među novoobolelima od AIDS-a tokom 2017. godine registrovano je 9 smrtnih ishoda (16% svih novoobolelih od AIDS-a u 2017. godini), pri čemu se period od trenutka dijagnostikovanja HIV pozitivnosti, odnosno obolevanja od AIDS-a do smrtnog ishoda kretao u rasponu od nekoliko dana do 6 meseci, dok je kod 5 umrlih osoba AIDS bio novodijagnostikovan u periodu 2001. do 2016. godine.

Nadzorni podaci ukazuju da je u periodu od 2005. do 2017. registrovano 13 dece koja su HIV infekciju dobila od majki koje nisu znale da su inficirane HIV-om u odnosu na 28 dece u periodu 1993–2004. godina. Danas trudnice inficirane HIV-om imaju mogućnost da pravovremenim uključivanjem u sveobuhvatan program prevencije prenosa HIV-a sa majke na dete u potpunosti spreče prenošenje HIV-a na dete.

hii4

Od 1997. godine visoko aktivna antiretrovirusna terapija (HAART) je dostupna i besplatna u Republici Srbiji, tj. svi troškovi lečenja idu na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za sve zdravstvene osiguranike kojima je lečenje indikovano. Od 2008. godine lečenje HIV infekcije je decentralizovano, odnosno realizuje se u Institutu za infektivne i tropske bolesti pri Kliničkom centru Srbije u Beogradu, u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu, Kliničkom centru u Nišu, a od 2009. godine i u Kliničkom centru u Kragujevcu. U periodu 2003–2017. godina registrovano je petostruko povećanje broja osoba inficiranih HIV-om na lečenju kombinovanom antiretrovirusnom terapijom (1724 osobe krajem 2017. prema 330 osoba krajem 2003. godine). Lečenje osoba inficiranih HIV-om u našoj zemlji se sprovodi u skladu sa preporukama Evropskog udruženja kliničara koji se bave AIDS-om i Svetske zdravstvene organizacije.

Od 2000. godine kao rezultat dostupne visoko aktivne antiretrovirusne terapije (HAART) u Republici Srbiji se registruje značajna redukcija obolelih i umrlih od AIDS-a (u 2017. je registrovano dva puta manje obolelih, odnosno šest puta manje umrlih od AIDS-a u odnosu na 1996. godinu).
Danas je HIV infekcija hronično stanje sa kojim se može kvalitetno i dugo živeti, ukoliko se lečenje započne na vreme, poželjno u što ranijem stadijumu HIV infekcije, a ukoliko se lečenje sprovodi kontinuirano i u skladu sa uputstvima dobijenim od lekara u visokom procentu (u preko 90% pacijenata na lečenju) postiže se uspešna kontrola replikacije HIV-a što znači da osoba na uspešnom lečenju ne može da prenese HIV infekciju na druge osobe putem krvi.
Procenjuje se da trenutno u našoj zemlji 2700 osoba živi sa HIV-om, od kojih šestina ne zna da je inficirana HIV-om.
Znajući da HIV infekcija može dugo proticati bez ikakvih znakova i simptoma, jedini način da se otkrije jeste da se osoba koja je imala neki rizik testira na HIV. Naravno da bi svako testiranje na HIV trebalo da bude dobrovoljno uz obavezno savetovanje pre i posle testiranja, a u cilju pružanja pravih i stručnih informacija neophodnih osobi da donese odluku da li je pravi trenutak za testiranje. Važno je i da osoba prepozna stvarni rizik tj. rizično ponašanje koje je praktikovala ili koje i dalje upražnjava, te da isto promeni u cilju preveniranja inficiranja HIV-om u budućnosti. Dobrovoljno, poverljivo ili anonimno savetovanje i testiranje na HIV je besplatno i dostupno je bez lekarskog uputa svakoj zainteresovanoj osobi koja je imala neki rizik u skorijoj ili daljoj prošlosti, tokom cele godine u svakom institutu/zavodu za javno zdravlje na teritoriji Republike Srbije, kao i u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata u Beogradu.

hii3

Rezultati istraživanja zdravlja stanovništva Srbije sprovedenog 2013. godine ukazuju na to da iako polovina ispitnika zna gde se može savetovati i testirati na HIV (značajan porast odnosu na 2006. godinu – 38%), samo 2,5% stanovnika u Srbiji uzrasta od 15 do 49 godina navodi da se testiralo na HIV tokom 12 meseci koji su prethodili istraživanju i da su im tom prilikom saopšteni rezultati testiranja.

Prema istom istraživanju iz 2013. godine svaki drugi stanovnik Srbije uzrasta 15 i više godina (50%) pravilno identifukuje načine prevencije seksualne transmisije HIV-a (zna da upražnjavanje seksualnih odnosa samo sa jednim pouzdanim, nezaraženim partnerom i da pravilna upotreba kondoma prilikom svakog seksualnog odnosa može smanjiti rizik od prenosa HIV-a). Međutim, tek svaki šesti stanovnik Srbije uzrasta 15 i više godina (16%) odbacuje zablude u vezi sa transmisijom HIV-a, odnosno zna kako se HIV ne može preneti (zna da se HIV ne može dobiti ako se boravi u istom prostoru sa inficiranom osobom i/ili ako se deli hrana sa inficiranom osobom).
Svaki treći stanovnik uzrasta 15–49 godina ima diskriminatoran stav prema osobama inficiranim HIV-om (navode da ne bi kupili sveže povrće od osobe inficirane HIV-om).
Istraživanje među osobama koje žive sa HIV-om realizovano 2013. godine ukazalo je da je 91% ispitanika završilo srednju ili višu školu/fakultet, da je trećina osoba koje žive sa HIV-om nezaposlena, da 29% nije imalo nikakve prihode, a još 22% je navelo primanja niža od 20.000 dinara. Tek je svaka osma HIV pozitivna osoba uključena u istraživanje (13%) bila zadovoljna opštim kvalitetom života i sopstvenim zdravljem. Svaki peti ispitanik navodi da je koristio usluge centra za socijalni rad u poslednjih godinu dana (20%). Socijalnim odnosima, podrškom i uključenošću u društvo bio je zadovoljan svaki drugi ispitanik (42%), a svaka četvrta osoba koja živi sa HIV-om navodi da je bila stigmatizovana/ diskriminisana od strane zajednice zbog svog HIV pozitivnog statusa u poslednjih godinu dana (24%), i to značajno češće žene (37% prema 20% muškaraca).

Pomenuti rezultati istraživanja ukazuju da treba kontinuirano sprovoditi edukaciju građana o načinima na koje se HIV ne može preneti, kako bi prepoznali situacije u kojima nema rizika i na taj način posredno uticali na smanjenje stigme i diskriminacije. Kako građani naše zemlje pokazuju veliko znanje o načinima prenosa HIV-a pažnju treba usmeriti na promenu ponašanja, jer se mali broj ljudi koji su imali neko rizično ponašanje savetuje i testira na HIV, a i kondom se ne koristi pri svakom seksualnom odnosu sa manjim ili većim rizikom za HIV i druge polno prenosive infekcije. Svakako da u narednom periodu dodatne napore treba uložiti u cilju smanjenja do eliminacije neopravdane stigmatizcije i diskriminacije osoba inficiranih HIV-om, kao i obezbeđivanja dostupnosti usluga psihosocijalne i drugih vidova podrške, nege i pomoći osobama inficiranim HIV-om u cilju njihovog osnaživanja, aktivnog uključiva-nja, te unapređenja kvaliteta života.
VAŽNO JE ZNATI
Šta je HIV, a šta SIDA (AIDS)?
AIDS je krajnji, uznapredovali stadijum infekcije uzrokovane HIV-om. Nastaje usled oštećenja odbrambene moći organizma koju prouzrokuje HIV. AIDS/sida su skraćenice nastale slaganjem početnih slova punog naziva bolesti na engleskom (Acquired Immunodeficiency Syndrome) ili francuskom jeziku (Syndrome de l'immunodéficience Acquise), a u prevodu na srpski znače: sindrom stečenog gubitka imuniteta. HIV je skraćenica od virus humane imunodeficijencije. HIV pripada porodici sporih virusa (lentivirusi), koji napada i postepeno uništava imuni sistem ljudi. Ovim virusom mogu se zaraziti samo ljudi i on se prenosi isključivo među ljudima. HIV se ne prenosi sa ljudi na životinje ili biljke i obrnuto, niti putem predmeta, hranom, vodom, vazduhom, odnosno uobičajenim socijalnim kontaktima među ljudima. Prenos virusa dešava se samo kontaktom oštećene kože ili služokože sa zaraženim telesnim tečnostima (krvlju, genitalnim sekretima) ili putem majčinog mleka.

Kako se prenosi HIV?

hii5


HIV se prenosi na tri glavna načina:


• Seksulanim odnosom bez zaštite – bez upotrebe kondoma (vaginalni, analni ili oralni seks).
• Sa inficirane majke na dete (u toku trudnoće, u toku porođaja, dojenjem).
• Preko zaražene krvi, najčešće razmenom igala i špriceva i drugog pribora za injektiranje droge.
• Važno je testirati se što pre, jer u slučaju da se utvrdi postojanje HIV infekcije, pre će se započeti odgovarajuća terapija i time značajno produžiti život, a moguće je preduzeti mere da se zaštite i drugi.

Šta je potrebno znati o testiranju na HIV

• Testiranje na HIV je jednostavno i ne oduzima mnogo vremena, a rezultati se dobijaju relativno brzo. Testiranje na HIV je poverljivo, anonimno i besplatno, a nije potrebna zdravstvena knjižica, odnosno uput od lekara.
• Jedino testiranjem na HIV se može utvrditi da li je osoba inficirana HIV-om, nijedan drugi način to ne omogućuje.
• Neophodno je da protekne do dva meseca od rizičnog kontakta da bi se moglo testiranjem utvrditi da je neka osoba inficirana HIV-om (pozitivan test na specifična antitela na HIV). Pre isteka ovog vremena, može se desiti da rezultati testa na HIV budu negativni, iako je osoba zaražena. Pre isteka navedenog vremenskog perioda, zaražena osoba može preneti virus iako rezultati testa pokazuju da je HIV negativna.

Savetovalište za HIV i polno prenosive bolesti (izdvojena kućica u dvorištu, preko puta Vatrogasnog doma), Instituta za javno zdravlje Kragujevac radi svim radnim danima od 07-14 sati , osim sredom od 11-18 sati i svi zainteresovani mogu doći bez uputa lekara na besplatno, dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje.
Telefon za informacije je 034 / 504-534.

 

Brinemo o vašem zdravlju

Dostojevski-lat

digitalnisertifikat

Digitalni zeleni sertifikat

Svetski dan zdravlja 2021. - „Da gradimo zdraviji svet”

"Vratimo zagrljaj - Vakcinacijom do kolektivnog imuniteta" - video

vratimozagvideo 

"Vratimo zagrljaj - Vakcinacijom do kolektivnog imuniteta" - liflet

vratimozagrljaj


1.Decembar 2021 - konferencija za predstavnike medija

konf20212

Prevencija Covid infekcije namenjena deci skolskog uzrasta

covid-prevencija

Očuvanje oralnog zdravlja- Rezultati programa

Unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih na teritoriji Grada Kragujevca

Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje

Koncept reproduktivnog zdravlja

Savetovaliste za HIV i polno prenosive infekcije

Hepatitis B

Hepatitis C

Obelezen Svetski dan borbe protiv dijabetesa

dijabetes2021-1

Akreditovani kurs/seminar za edukaciju edukatora: Fizička aktivnost i uticaj na zdravlje

fiz-akt2021

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA

 Međunarodni dan ljudskih prava - 10. decembar 2021.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom - 3. decembar 2021.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 25. novembar 2021.

Svetski dan deteta - 20. novembar 2021.

Svetski dan prevencije zlostavljanja dece - 19. novembar 2021. 

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva - 17. oktobar 2021

Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar 2021. 

Svetska nedelja dojenja, 1-7. avgusta 2021. godine i Nacionalna nedelja promocije dojenja, 3-10. oktobra 2021. godine

1. oktobar 2021 – Međunarodni dan starijih osoba

POVEŽI SE SRCEM! Svetski dan srca – 29. septembar 2021. godine

Svetski dan kontracepcije, 26. septembar 2021. godine 

Međunarodni dan mira - 21. septembar 2021.

16. septembar 2021 - Dan zaštite ozonskog omotača

Ozonski omotač - prezentacija

Ozonski omotač

12. avgust 2021 – Međunarodni dan mladih

„HЕPАTITIS NЕ MОŽЕ DА ČЕКА!”

sdhep

11. jul 2021 – Međunarodni  dan stanovništva 

Prеpоruке zа pоstupаnjе u tокu tоplоg vrеmеnа 

Uticај pоvišеnе spоljnе tеmpеrаturе nа zdrаvljе ljudi

Sаvеti zа zаštitu zdrаvljа dеcе tокоm tоplоg tаlаsа

leto2019-1

26. juni – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

EKOLOŠKI ATLAS ZDRAVSTVENIH RIZIKA ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE 2021.

Kvalitet vode i uticaj na čovekovo zdravlje

Svetski dan zaštite životne sredine 2021

wed2021 1

04. jun 2021 – Međunarodni dan dece žrtava nasilja

Svetski dan biološke raznovrsnosti 2021.

22maj2021 biodivers

Dan zdravih gradova 2021.

danzdravihgradova 

Nаciоnаlnе smеrnicе zа primеnu lекоvа u pеriоdu dојеnjа

dojenje nacionalne smernice1

15. maj 2021 – Svetski dan porodice

Dan planete Zemlje 2021.

danzemlje2021

Međunarodni dan zaštite od buke 2021. 

buka2021

Ambrozija - opasnost po zdravlje

ambrozija

Svetski dan voda 22.mart 2021

danvoda2021

 

Mart – mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora 2021

4. februar 2021. – Svetski dan borbe protiv raka

rak2021

 

Svetski dan bubrega
ZDRAVLJE BUBREGA SVIMA I SVUDA – KVALITETAN ŽIVOT JE MOGUĆ

SDB 2021

8. mart – Međunarodni dan žena

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice (18. januar – 24. januar 2021. godine) 

Međunarodni dan UNICEF-a - 11. decembar 2020.

Međunarodni dan ljudskih prava - 10. decembar 2020.

Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom - 3. decembar 2020.


 

Program - Ambrozija,opasnost po zdravlje

ambrozija

17. oktobar 2020 – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Predstavljanje programa-Prevencija kardiovaskilarnih bolesti na teritoriji grada Kragujevca

povisenpritisak

Svеtsка nеdеljа dојеnjа, 1–7. аvgust 2020. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа, 28. sеptеmbаr–4. окtоbаr 2020. gоdinе

Medjunarodni dan mentalnog zdravlja

Medjunarodni dan starijih

Svetski dan srca

Svetski dan kontracepcije

21. septembar 2020 - Međunarodni dan mira

16. SEPTEMBAR- dan zaštite ozonskog omotača

Ozonski omotač - prezentacija

Svetska i nacionalna nedelja dojenja 2020. godine

SVETSKA NEDELJA DOJENJA 2020 

11. jul 2020 – Svetski dan stanovništva

26. juni 2020. – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

04.jun 2020– Međunarodni dan dece žrtava nasilja

31. maj 2020 – Svetski dan bez duvana

Međunarodni dan zaštite životne sredine

wed2020

Svetski dan biološke raznovrsnosti

biodiv20201

XXX Nedelja zdravlja usta i zuba - Zdrave navike za zdrave zube

poster zdravi zubi 2020

Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama - 5. maj 2020. posvećen medicinskim sestrama i babicama

cisteruke2020

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Nеdеljа imunizаciје u еvrоpsкоm rеgiоnu SZО, 20–26.4.2020. gоdinе

NEDELJA PREVENCIJE POVREDA U SAOBRAĆAJU

Međunarodni dan planete Zemlje

earthday2020

Svetski dan zdravlja, 7. april  2020. godine

sdz2020

Svetski dan voda 2020

danvoda2020

Svetski dan bubrega 2020

WKD-Website-Banner-1501  501

8. mart 2020 - Međunarodni dan žena

SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI - 29. februar 2020. godine

Nоvi коrоnа virus COVID-19

OBUKA : ALKOHOL - skrining i rano otkrivanje poremećaja
ODRŽAN SEMINAR : Zakonska regulativa i stanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja stanovništva građana Republike Srbije.
REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NACIONALNOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA


 Nоvi коrоnа virus 2019-nCoV


Mеđunаrоdni dаn dеcе оbоlеlе оd rака 15. fеbruаr 2020. gоdinе pоd slоgаnоm: "BЕZ GRАNICА" Zајеdnо. Mоgućnоst. Budućnоst. Izlеčеnjе. Snаgа

 

IntChildDay2020
4. februar – Svetski dan borbe protiv raka 2020.

jasamjahocu2020

ЈАVNО ZDRАVSTVЕNА PRЕTNJA ОD MЕDЈUNАRОDNОG ZNАČАЈА PRОGLАŠЕNА ОD STRАNЕ GЕNЕRАLNОG DIRЕКTОRА SVЕTSКЕ ZDRАVSTVЕNЕ ОRGАNIZАCIЈЕ

31. januar 2020 - NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

zivotbezduvana 2020

Infекciје prоuzrокоvаnе коrоnа virusimа
Rеspirаtоrnе infекciје izаzvаnе nоvim коrоnа virusоm 2019-nCoV

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе (20. jаnuаr – 26. јаnuаrа 2020. gоdinе)

nedeljagrlicmat

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitis, 22-29. novembar 2019. godine

eurotestingweek2019

SVETSKI DAN DETETA -2019

dandeteta2019


19. NOVEMBAR – SVETSKI DAN PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DECE

zlostavljanjedece2019


 

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti – 14. novembar 2019. godine

dijabetes2019

REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

Prеdstаvljеni rеzultаti istrаživаnjа pоnаšаnjа u vеzi sа zdrаvljеm dеcе šкоlsкоg uzrаstа u Rеpublici Srbiјi 2018. gоdinе

zdravljedece2018-istrazivanje

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva - 2019

siromastvo2019

Imunizаciја stаnоvništvа prоtiv gripа u Rеpublici Srbiјi u sеzоni 2019/2020

grip2019

GRIP I PRЕVЕNCIЈА GRIPА - Pitаnjа i оdgоvоri

grip-pitanja odgovori

SVЕTSKI DАN HRАNЕ, 16. ОKTОBАR 2019.

hrana2019

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU "PRAVILNA ISHRANA – DOSTUPNA I PRISTUPAČNA SVIMA. ZA SVET BEZ GLADI."


"PОDRŽI DОЈЕNJЕ – ОSNАŽI RОDITЕLJЕ. SАDА I UBUDUĆЕ"

 dojenje2019-podrzi


SVETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

 mentalnoydravlje2019


1. окtоbаr 2019 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа "Ка јеdnакоsti u stаriјеm dоbu"

 stari2019


Svеtsкi dаn коntrаcеpciје - 26. sеptеmbаr 2019. gоdinе

kontracepcija2019

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU „PODRŽI DOJENJE – OSNAŽI RODITELJE. SADA I UBUDUĆE”

Svetski dan srca – 29. septembar 2019. godine
„BUDI HEROJ SVOGA SRCA”
srce 2019


 Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019

Pоziv zа učеšćе u tеrеnsкоm dеlu Istrаživаnjа zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје


 Stекli su sе uslоvi zа оdјаvu еpidеmiје mаlih bоginjа nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје

Sекsuаlnо prеnоsivе infекciје u Rеpublici Srbiјi u pеriоdu јаnuаr – јun 2019

ppv

MEĐUNARODNI DAN MLADIH

mladi2019

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2019. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2019. gоdinе

dojenje3

Prеvеnciја pоvrеdа коd dеcе putniка u аutоmоbilu

Bеzbеdnа vоžnjа u putničкim vоzilimа nа visокim tеmpеrаturаmа

letnjavoznja2019

TESTIRANJE NA HEPATITIS C U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

Svetski dan borbe protiv hepatitisa - 2019

Svetski dan stanovništva

stanovnistvo2019

Каmpаnjа zа higiјеnu ruкu 2019: prеvеnciја bоlničкih infекciја – vidео mаtеriјаl zа zdrаvstvеnе ustаnоvе

higruku2019

AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC U VELIKOM PARKU

26. јun 2019. - Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

droga2019

OBELEŽENA NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA

OBELEŽEN SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

Grоznicа Zаpаdnоg Nilа – mеrе ličnе zаštitе

gzn2019

Каmpаnjа „Svакi trеnutак је vаžаn: pоzitivnо rоditеljstvо”

pozrod2019

NAJAVA AKTIVNOSTI: SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

dim2019

31. mај 2019. – Svеtsкi dаn bеz duvаna

duv2019

″Međunarodni dan biološke raznovrsnosti″

biodiv1

Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a - 19. maj 2019. godine

premhiv2

Nаciоnаlni Vоdič zа prеvеnciјu, diјаgnоstiкu i lеčеnjе mеlаnоmа

mel1

XXIX Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub2019

Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti – 10. mај 2019. gоdinе

fizakt2019

Dan planete Zemlje 2019 – Zaštiti naše vrste

posledice-zagadjenja

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

cipele

Budi i ti promoter zdravlja - 2019. godine

promo1

Izgrаdnjа каpаcitеtа nа pоlju коmuniкаciја јаvnоzdrаvstvеnih riziка u vаnrеdnim situаciјаmа

vanr1

<a href="/centri/centar-za-promociju-zdravlja/378-blsti--prns-rplji-i-mrci"gtx-trans" style="position: absolute; left: 797px; top: 420.024px;">

 

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza voda za piće koju distribuiraju javna komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga za 2018. godinu, pokazuju mikrobiološku neispravnost u samo 0,05 %, a hemijsku neispravnost u 9,1%.

water-icon