Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 


  znanje-znaci

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 donatori 

Najčešća pitanja o HIV-u

crvena-tracicaŠta je HIV i koja je razlika između HIV infekcije i AIDS-a?

Šta je HIV test?

Gde se moze izvršiti test na HIV?

Gde se mogu dobiti stručne informacije o HIV i AIDS?

Kada uraditi test na hiv da bi bili potpuno sigurni u tačnost rezultata?

Ko treba da se testira?

Da li je cela procedura testiranja poverljiva?

Kako se test radi?

Ko može da se zarazi HIV-om?

Kako se prenosi HIV?

Kako se ne može dobiti HIV?

Kako se zaštititi od infekcije?

Da li osoba koja se testira na HIV može ostati anonimna?

Šta je DPST?

Da li neko može preuzeti nalaz testa umesto klijenta savetovališta?

Šta ukoliko je nalaz HIV testa reaktivan?

Kako se radi potvrdni test na HIV?

Ukoliko se utvrdi da je neko HIV pozitivan, da li to znači da on ima AIDS?

Da li postoji lek za AIDS?

Da li trudnice trebaju da se testiraju na HIV?

ODGOVORI

Šta je HIV i koja je razlika između HIV infekcije i AIDS-a?

HIV je virus humane imunodeficijencije, koji slabi imunološku otpornost organizma napadajući i uništavajući ćelije imunološkog sistema i sprečavajući ga da se bori protiv drugih brojnih  infekcija.

HIV infekcija nastaje ulaskom HIV-a u organizam čoveka. Znači da je osoba zaražena ovim virusom, ali ne i obolela. HIV infekcija, bez simptoma i znakova bolesti, može da traje godinama i da ostane neprepoznata.

SIDA/AIDS  (sindrom stečene imunodeficijencije) predstavlja poslednji i najteži stadijum infekcije HIV-om. U svojoj osnovi ima potpuno propadanje odbrambenih (imunoloških) funkcija organizma,  te je osoba  podložna raznim infekcijama i tumorima.

na vrh

Šta je HIV test?

Laboratorijska analiza kojom se  proverava da li  u krvi klijenta postoje antitela na HIV. Antitela su odgovor organizma na  infekciju HIV-om. Antitela se ne pojavljuju odmah nakon zaražavanja, tako da ih nije moguće otkriti u kratkom periodu nakon mogućeg rizičnog ponašanja (period prozora).

na vrh

Gde se može izvršiti test na HIV?

U Institutu za javno zdravlje Kragujevac u okviru Savetovališta za HIV i polno prenosive bolesti i to:

  • utorak: od 8 - 13 sati
  • sreda: od 13 – 19 sati
  • četvrtak: od 8 – 13 sati

na vrh

Gde se mogu dobiti stručne informacije o HIV i AIDS?

U savetovalištu za HIV i polno prenosive bolesti Instituta za javno zdravlje Kragujevac. U Savetovalištu je svim građanima  omogućen razgovor sa lekarom specijalistom.  Za dolazak u savetovalište nije neophodan uput lekara, niti zdravstvena knjižica.

na vrh

Kada uraditi test na HIV da bi bili potpuno sigurni u tačnost rezultata?

Antitela koja tražimo u krvi se ne pojavljuju odmah nakon infekcije. Za njihovo stvaranje u organizmu je potrebno 6 do 10 nedelja. Ovaj vremenski period od trenutka kada se infekcija dogodila do pojave specifičnih antitela, zove se “period prozora”. U tom periodu rezultat testa koji se trenutno koristi može biti negativan čak i ako infekcija postoji.

na vrh

Ko treba da se testira?

Svaka osoba koja želi da dobije odgovor da li je zaražena HIV-om zato što je imala neki oblik rizičnog ponašanja.

na vrh

Da li je cela procedura testiranja poverljiva?

Tri najvažnija pravila koja se obezbeđuju u procesu savetovanja i testiranja  su:   Dobrovoljnost, Poverljivost i Anonimnost. U toku savetovanja klijent može o svemu otvoreno razgovarati, postavljati pitanja, govoriti o svojim dilemama, strahovima i brigama.

na vrh

Kako se test radi?

Uzima se mali uzorak krvi iz vene na ruci (iz pregiba lakatnog zgloba). Da bi se test uradio nije potrebna nikakva prethodna priprema pacijenta. Pre testiranja može da se uzme lagan obrok.

na vrh

Ko može da se zarazi HIV-om?

Svaka  osoba može da se zarazi i oboli,  bez obzira na pol ili rasu, ukoliko  je nekad u životu imala neki oblik rizičnog ponašanja.

na vrh

Kako se prenosi HIV?

HIV se prenosi preko krvi, sperme, presemene tečnosti, vaginalnog sekreta i majčinog mleka. Prema tome, do infekcije može doći nezaštićenim seksualnim odnosom sa zaraženom osobom (vaginalnim, analnim ili oralnim),  sa majke na novorođenče (u toku trudnoće, za vreme porođaja, dojenjem), intravenskom i intranazalnom (ušmrkavanje) upotrebom droga.

na vrh

Kako se nemože dobiti HIV?

HIV se ne prenosi uobičajenim socijalnim kontaktima, čak ni kada ljudi žive u istoj kući, zajedno pohađaju školu, rade na istom radnom mestu. Ne prenosi se rukovanjem, poljupcem, preko toaleta, u bazenima, ubodima insekata, priborom za jelo, u gradskom prevozu, preko vazduha...

na vrh

Kako se zaštititi od infekcije?

Redovnom upotrebom kondoma  pri svakoj vrsti seksualnog kontakta (vaginalni, analni, oralni).  Kondom štiti i od drugih polnih bolesti kao što su sifilis, gonoreja, hlamidija, hepatitisi.

Osobe koje koriste droge, ukoliko ne mogu da prestanu sa korišćenjem droga, treba da koriste isključivo svoj pribor, ne smeju se koristiti zajedničke  igle i špricevi u bilo kojoj situaciji, kao ni druga oprema (slamčice, kukeri, filteri) koje je neko prethodno koristio.

Izbegavati seksualne odnose pod uticajem droga i alkohola.

na vrh

Da li osoba koja se testira na HIV može ostati anonimna?

Mogućnost anonimnog testiranja na HIV je jedan od osnovnih komponenti dobrovoljnog poverljivog savetovanja i testiranja na HIV koje se sprovodi u Savetovalištu za HIV/AIDS. Svaki klijent može da se testira pod svojim imenom, ali i pod šifrom koju sam izabere. 

na vrh

Šta je DPST?

DPST – dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV predstavlja poverljiv razgovor između klijenta, koji želi da se testira na HIV i savetnika – posebno edukovanog lekara, koji se obavlja uz uvažavanje i poštovanje klijenta i maksimalnu poverljivost (sve što klijent kaže nikada neće biti preneto drugoj osobi). Klijent će u toku savetovanja pre testiranja biti upoznat kako se radi testiranje na HIV i šta znači rezultat testa. Klijent će sam odlučiti da li želi da se testira. U toku savetovanja klijent može o svemu otvoreno da razgovara, da postavlja pitanja, govori o svojim dilemama, strahovima i brigama. Laboratorija u kojoj se radi testiranje je funkcionalno povezana sa savetovalištem.
Klijent će dobiti rezultat testa takođe u savetovalištu (savetovanje posle testiranja). Rezultat testa mogu znati samo klijent i savetnik.

na vrh

Da li neko može preuzeti nalaz testa umesto klijenta savetovališta?

Rezultat testa, reaktivan ili nereaktivan, saopštava se lično klijentu (ne telefonom ili poštom, ne njegovom doktoru ili drugoj osobi).

na vrh

Šta ukoliko je nalaz HIV testa reaktivan?

Reaktivan nalaz HIV testa predstavlja samo preliminaran rezultat. On ne govori ni da je testirana osoba HIV pozitivna ni da je HIV negativna. U slučaju reaktivnog nalaza, mora se uraditi potvrdni test na HIV, koji takođe može biti reaktivan ili nereaktivan. Tek ukoliko je i potvrdni test reaktivan, može se reći da je testirana osoba HIV pozitivna.

na vrh

Kako se radi potvrdni test na HIV?

Klijentu kod kojeg je potrebno uraditi potvrdni test na HIV, još jednom se uzima krv iz vene. Ova krv se šalje u jednu od laboratorija koje rade potvrdni test, a klijent biva obavešten telefonom kada da se javi u savetovalište, kako bi mu se saopštio rezultat. Bez obzira da li je nalaz potvrdnog testa reaktivan ili nereaktivan, on se saopštava isključivo lično, u savetovalištu.

na vrh

Ukoliko se utvrdi da je neko HIV pozitivan, dali to znači da on ima AIDS?

HIV pozitivan status neke osobe označava da je ta osoba zaražena HIV-om i da može HIV preneti na druge osobe rizičnim ponašanjem. HIV pozitivnost (HIV infekcija) nije bolest. HIV pozitivna osoba može godinama i decenijama normalno da živi, radi, školuje se, ima porodicu. Jedinu promenu u životu HIV pozitivne osobe po saznavanju svog HIV statusa predstavlja potreba da se odlazi na redovne kontrole kod infektologa i po potrebi uzima terapija.

na vrh

Da li postoji lek za AIDS?

Još uvek ne postoji lek koji bi eliminisao virus iz organizma. Međutim, još od 1994. godine u svetu, a poslednjih nekoliko godina i kod nas primenjuje se visokoaktivna antiretroviralna terapija, koja sprečava napredovanje infekcije i njena pravovremena i redovna primena omogućava zaraženim osobama da nastave da vode uobičajen život, uz pridržavanje dobrih saveta i preporuka.

na vrh

Da li trudnice trebaju da se testiraju na HIV?

Ukoliko se zna da je majka HIV pozitivna, danas je moguće smanjiti rizik da i njeno novorođenče bude HIV pozitivno na manje od 2%. Zato je veoma značajno da svaka trudnica bude testirana u toku trudnoće, kako bi saznala svoj HIV status. Ovo testiranje je najbolje uraditi u toku prvog trimestra trudnoće.

na vrh

 

Brinemo o vašem zdravlju

  Uzivotu-cir 

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM NACIONALNE NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

Budi i ti promoter zdravlja - 2018. godine

prom10

15. maj – Svetski  dan porodice

danporodice

Dаn bоrbе prоtiv rака коžе – Еurоmеlаnоm 2018.

rakkoze1

Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub1

 Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti 10. mај 2018. gоdinе

fizakt1

 

Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО 23.4.2018–29.4.2018. gоdinе

„Vакcinаciја је individuаlnо prаvо, а коlекtivnа оdgоvоrnоst”

ned-imun1

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril 2018. gоdinе

sdzdravlja2018

SVЕTSKI DАN BОRBЕ PRОTIV TUBЕRKULОZЕ "Оbrаti pаžnju nа tubеrкulоzu"

tuber2018-1

Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке 2018.godine

rak2018-1

Nedelja borbe protiv glaukoma 2018.

glaukom1

EDUKATIVNA RADIONICA

eduk-mala-2018.jpg

Svеtsкi dаn bubrеgа 8. mаrt 2018. gоdinе

bub2018

8. mart – Međunarodni dan žena 2018.

8.mart-ruze

Mart - mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora

WHO Cancer prevention SR

Obeležavanje Svetskog dana retkih bolesti "POKAŽI SVOJE RETKO – POKAŽI DA JE VAŽNO"

"MI MOŽEMO, JA MOGU" 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2018.

nsmail

31. јаnuаr 2018. – NАCIОNАLNI DАN BЕZ DUVАNА

Plakat dan bez duvana 2018

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе

7.Poster HPV

11. decembar – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Svеtsкi AIDS dаn: tеstirај sе nа HIV јеr је vаžnо dа znаš

hi1

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 Novembar-mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

zavisnost-11

Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih - 08.11.2017.


 Oktobar-mesec pravilne ishrane i 16. Oktobar-Svetski dan hrane


Međunarodni dan starijih osoba - 1.oktobar 2017. godine 


IZVEŠTAJ, KAMPANjA: SVETSKI DAN SRCA-29.09.2017.god.

KORISNI SAVETI

NAJČEŠĆE   RESPIRATORNE INFEKCIJE


  Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih

Kampanja „Zaštitimo se od gripa” 16. oktobar – 20. oktobar 2017 

Grip Page 1


 Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane 


 Svеtsкi dаn srcа 29. sеptеmbаr 2017. gоdinе „Ојаčајtе svојe srcе”

Dan srca 2017


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2017. godine 


 Konferencija povodom SVETSKOG DANA SRCA


 Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2017. godine

Konkurs „Podržimo dojenje” namenjen predškolskim ustanovama i i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Konkurs „Hrani se pravilno i budi zdrav” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga 

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2017. godine

"Podržimo dojenje"

dojenje1

DANI ZAJEDNICE 2017. godine

PONAŠANJE U LETNJIM MESECIMA - ZMIJE -

zmi1

11. jul – Svetski dan stanovništva

human-1375482 960 720

 

Izveštaj: Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge 26.06.2017. god.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge-26.06.2017. god. 

Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara 09.06. 2017.god. 

moz-udar

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ KAMPANJI: SVETSKI  DAN BEZ DUVANSKOG DIMA-31. MAJ 2017. GOD.  

POSTER 2017 logo MZ i Batut

SAVETI ZA POSTUPANJE STANOVNIŠTVA TOKOM LETNJIH MESECI

termometar 

Vекtоrsке zаrаznе bоlеsti

vekt1

Izveštaj o sprovedenoj kampanji: Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj, 2017.god.

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA-31.MAJ 2017.  

 Izveštaj sa manifestacije - Dan sećanja  na preminule od AIDS-a

hiv-izv1

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM 21-OG. MAJA –  DAN SEĆANJA  NA PREMINULE OD AIDS-A

 

POVIŠEN KRVNI PRITISAK-TIHI UBICA

Svetski dan borbe protiv hipertenzije-17. maj 2016. godine

srce-hiper

MEĐUNARODNI DAN PORODICE

Najava događaja povodom Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj 

Izveštaj sa manifestacije "Budi i ti promoter zdravlja"

BUDI I TI PROMOTER ZDRAVLJA - 24.4.2017.godine

XII nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO "Vakcine štite" 24-30.4. 2017. godine

kalendar imunizacije500

„Depresija – hajde da razgovaramo”

Poster svetski dan zdravlja 2017

Obeležavanje 9. marta Svetskog dana bubrega

„Bubrezi i gojaznost – zdravi stilovi života za zdrave bubrege”

Poster Svetski dan bubrega 2017-1

SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE „DA SE NIKO NE ZAPOSTAVI“ 

tuber1

22. mart Svetski dan voda

danvoda

MART - MESEC BORBE PROTIV RAKA

rakborba1

 

28. februar, Međunarodni dan retkih bolesti

ret1

„MI MOŽEMO, JA MOGU” - 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2017.

nsmail-1-300

Nacionalni dan bez duvanskog dima-31.01.2017.god.

plakat KPP 2017 250

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice -  22. - 28. januar

poster hpv350

 

1. decembar "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a"

2016HIV poster 01 350

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti– 14. novembar 2016. godine

dbts-1-14.11

OKTOBAR, MEĐUNARODNI MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

images

OKTOBAR-MESEC PRAVILNE ISHRANE

DSCN4546-mm

1. OKTOBAR-MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

DSCN4490

SVETSKI DAN SRCA-29.09.2016.godine

Volite svoje srce 120


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2016. godine

images


 КАМПАЊА-ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ 


 "NE DOZVOLITE DA VAS ČVOROVI VEŽU U ČVOR!"

WLAD KG 2016n

Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2016. godine

mladi1

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2016.godine

dojenje1


Svеtsкi dаn hеpаtitisа 28. јul 2016.godine

 hepat1

Zika virusna infekcija

zika2

Nајbоlji liкоvni i litеrаrni rаdоvi u окviru XXVI Nеdеljе zdrаvljа ustа i zubа 2016. gоdinе „Оsmеhni sе zdrаvо”

osmehni-se

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

poruka-nade

Međunarodni dan izbeglica-20.jun 2016. godine

Svetski dan bez duvanskog dima

POSTERBEBAm

Svetski dan borbe protiv hipertenzije 17. maj 2016. godine

XXVI Nedelja zdravlja usta i zuba 2016. godine

zub1

MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA PREMINULE OD SIDE

Poster-m

EVROPSKA NEDELJA IMUNIZACIJE  Prevencija. Zaštita. Imunizacija. 

nim3

7. APRIL-SVETSKI DAN ZDRAVLjA „POBEDI DIJABETES”

Tribina posvećena najnovijim
dostignućima u dijagnostici,
lečenju i prevenciji limfoma

limformisi se


 SVETSKI DAN VODA 22. mart 2016. godine 

 

wwd2016-450x230  

Саопштење Института
за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“
поводом текста објављеног
у дневном листу“ Курир“,
дана 14.3.2016. године,
под насловом -
ВАКЦИНЕ ЗА БЕБЕ ИЗАЗИВАЈУ
АУТИЗАМ, БОЛЕСТИ И СМРТ:
Америка платила
3 милијарде одштете


 SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

„ZAJEDNO PROTIV TUBERKULOZE“

tub1

SVETSKI DAN BUBREGA 10.MART 2016.godine

bub1

SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI 29. februar 2016. godine

retkebol1

Zika virusna infekcija 

Nаciоnаlni dаn bеz duvаnsкоg dimа, 31. јаnuаr

Duvan1

 

Deseta Evropska nedelja prevencije raka grlića materice
(24.-30. januar 2016)

grlic1 

 

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza pokazuju da je voda za piće koju distribuiraju javno komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga mikrobiološki ispravna u vrlo visokom procentu, preko 95 odsto, dok je hemijska neispravnost zastupljena u oko 37 odsto svih analiziranih uzoraka.

water-icon