Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 


  znanje-znaci

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 donatori 

Najčešća pitanja o HIV-u

crvena-tracicaŠta je HIV i koja je razlika između HIV infekcije i AIDS-a?

Šta je HIV test?

Gde se moze izvršiti test na HIV?

Gde se mogu dobiti stručne informacije o HIV i AIDS?

Kada uraditi test na hiv da bi bili potpuno sigurni u tačnost rezultata?

Ko treba da se testira?

Da li je cela procedura testiranja poverljiva?

Kako se test radi?

Ko može da se zarazi HIV-om?

Kako se prenosi HIV?

Kako se ne može dobiti HIV?

Kako se zaštititi od infekcije?

Da li osoba koja se testira na HIV može ostati anonimna?

Šta je DPST?

Da li neko može preuzeti nalaz testa umesto klijenta savetovališta?

Šta ukoliko je nalaz HIV testa reaktivan?

Kako se radi potvrdni test na HIV?

Ukoliko se utvrdi da je neko HIV pozitivan, da li to znači da on ima AIDS?

Da li postoji lek za AIDS?

Da li trudnice trebaju da se testiraju na HIV?

ODGOVORI

Šta je HIV i koja je razlika između HIV infekcije i AIDS-a?

HIV je virus humane imunodeficijencije, koji slabi imunološku otpornost organizma napadajući i uništavajući ćelije imunološkog sistema i sprečavajući ga da se bori protiv drugih brojnih  infekcija.

HIV infekcija nastaje ulaskom HIV-a u organizam čoveka. Znači da je osoba zaražena ovim virusom, ali ne i obolela. HIV infekcija, bez simptoma i znakova bolesti, može da traje godinama i da ostane neprepoznata.

SIDA/AIDS  (sindrom stečene imunodeficijencije) predstavlja poslednji i najteži stadijum infekcije HIV-om. U svojoj osnovi ima potpuno propadanje odbrambenih (imunoloških) funkcija organizma,  te je osoba  podložna raznim infekcijama i tumorima.

na vrh

Šta je HIV test?

Laboratorijska analiza kojom se  proverava da li  u krvi klijenta postoje antitela na HIV. Antitela su odgovor organizma na  infekciju HIV-om. Antitela se ne pojavljuju odmah nakon zaražavanja, tako da ih nije moguće otkriti u kratkom periodu nakon mogućeg rizičnog ponašanja (period prozora).

na vrh

Gde se može izvršiti test na HIV?

U Institutu za javno zdravlje Kragujevac u okviru Savetovališta za HIV i polno prenosive bolesti i to:

  • utorak: od 8 - 13 sati
  • sreda: od 13 – 19 sati
  • četvrtak: od 8 – 13 sati

na vrh

Gde se mogu dobiti stručne informacije o HIV i AIDS?

U savetovalištu za HIV i polno prenosive bolesti Instituta za javno zdravlje Kragujevac. U Savetovalištu je svim građanima  omogućen razgovor sa lekarom specijalistom.  Za dolazak u savetovalište nije neophodan uput lekara, niti zdravstvena knjižica.

na vrh

Kada uraditi test na HIV da bi bili potpuno sigurni u tačnost rezultata?

Antitela koja tražimo u krvi se ne pojavljuju odmah nakon infekcije. Za njihovo stvaranje u organizmu je potrebno 6 do 10 nedelja. Ovaj vremenski period od trenutka kada se infekcija dogodila do pojave specifičnih antitela, zove se “period prozora”. U tom periodu rezultat testa koji se trenutno koristi može biti negativan čak i ako infekcija postoji.

na vrh

Ko treba da se testira?

Svaka osoba koja želi da dobije odgovor da li je zaražena HIV-om zato što je imala neki oblik rizičnog ponašanja.

na vrh

Da li je cela procedura testiranja poverljiva?

Tri najvažnija pravila koja se obezbeđuju u procesu savetovanja i testiranja  su:   Dobrovoljnost, Poverljivost i Anonimnost. U toku savetovanja klijent može o svemu otvoreno razgovarati, postavljati pitanja, govoriti o svojim dilemama, strahovima i brigama.

na vrh

Kako se test radi?

Uzima se mali uzorak krvi iz vene na ruci (iz pregiba lakatnog zgloba). Da bi se test uradio nije potrebna nikakva prethodna priprema pacijenta. Pre testiranja može da se uzme lagan obrok.

na vrh

Ko može da se zarazi HIV-om?

Svaka  osoba može da se zarazi i oboli,  bez obzira na pol ili rasu, ukoliko  je nekad u životu imala neki oblik rizičnog ponašanja.

na vrh

Kako se prenosi HIV?

HIV se prenosi preko krvi, sperme, presemene tečnosti, vaginalnog sekreta i majčinog mleka. Prema tome, do infekcije može doći nezaštićenim seksualnim odnosom sa zaraženom osobom (vaginalnim, analnim ili oralnim),  sa majke na novorođenče (u toku trudnoće, za vreme porođaja, dojenjem), intravenskom i intranazalnom (ušmrkavanje) upotrebom droga.

na vrh

Kako se nemože dobiti HIV?

HIV se ne prenosi uobičajenim socijalnim kontaktima, čak ni kada ljudi žive u istoj kući, zajedno pohađaju školu, rade na istom radnom mestu. Ne prenosi se rukovanjem, poljupcem, preko toaleta, u bazenima, ubodima insekata, priborom za jelo, u gradskom prevozu, preko vazduha...

na vrh

Kako se zaštititi od infekcije?

Redovnom upotrebom kondoma  pri svakoj vrsti seksualnog kontakta (vaginalni, analni, oralni).  Kondom štiti i od drugih polnih bolesti kao što su sifilis, gonoreja, hlamidija, hepatitisi.

Osobe koje koriste droge, ukoliko ne mogu da prestanu sa korišćenjem droga, treba da koriste isključivo svoj pribor, ne smeju se koristiti zajedničke  igle i špricevi u bilo kojoj situaciji, kao ni druga oprema (slamčice, kukeri, filteri) koje je neko prethodno koristio.

Izbegavati seksualne odnose pod uticajem droga i alkohola.

na vrh

Da li osoba koja se testira na HIV može ostati anonimna?

Mogućnost anonimnog testiranja na HIV je jedan od osnovnih komponenti dobrovoljnog poverljivog savetovanja i testiranja na HIV koje se sprovodi u Savetovalištu za HIV/AIDS. Svaki klijent može da se testira pod svojim imenom, ali i pod šifrom koju sam izabere. 

na vrh

Šta je DPST?

DPST – dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV predstavlja poverljiv razgovor između klijenta, koji želi da se testira na HIV i savetnika – posebno edukovanog lekara, koji se obavlja uz uvažavanje i poštovanje klijenta i maksimalnu poverljivost (sve što klijent kaže nikada neće biti preneto drugoj osobi). Klijent će u toku savetovanja pre testiranja biti upoznat kako se radi testiranje na HIV i šta znači rezultat testa. Klijent će sam odlučiti da li želi da se testira. U toku savetovanja klijent može o svemu otvoreno da razgovara, da postavlja pitanja, govori o svojim dilemama, strahovima i brigama. Laboratorija u kojoj se radi testiranje je funkcionalno povezana sa savetovalištem.
Klijent će dobiti rezultat testa takođe u savetovalištu (savetovanje posle testiranja). Rezultat testa mogu znati samo klijent i savetnik.

na vrh

Da li neko može preuzeti nalaz testa umesto klijenta savetovališta?

Rezultat testa, reaktivan ili nereaktivan, saopštava se lično klijentu (ne telefonom ili poštom, ne njegovom doktoru ili drugoj osobi).

na vrh

Šta ukoliko je nalaz HIV testa reaktivan?

Reaktivan nalaz HIV testa predstavlja samo preliminaran rezultat. On ne govori ni da je testirana osoba HIV pozitivna ni da je HIV negativna. U slučaju reaktivnog nalaza, mora se uraditi potvrdni test na HIV, koji takođe može biti reaktivan ili nereaktivan. Tek ukoliko je i potvrdni test reaktivan, može se reći da je testirana osoba HIV pozitivna.

na vrh

Kako se radi potvrdni test na HIV?

Klijentu kod kojeg je potrebno uraditi potvrdni test na HIV, još jednom se uzima krv iz vene. Ova krv se šalje u jednu od laboratorija koje rade potvrdni test, a klijent biva obavešten telefonom kada da se javi u savetovalište, kako bi mu se saopštio rezultat. Bez obzira da li je nalaz potvrdnog testa reaktivan ili nereaktivan, on se saopštava isključivo lično, u savetovalištu.

na vrh

Ukoliko se utvrdi da je neko HIV pozitivan, dali to znači da on ima AIDS?

HIV pozitivan status neke osobe označava da je ta osoba zaražena HIV-om i da može HIV preneti na druge osobe rizičnim ponašanjem. HIV pozitivnost (HIV infekcija) nije bolest. HIV pozitivna osoba može godinama i decenijama normalno da živi, radi, školuje se, ima porodicu. Jedinu promenu u životu HIV pozitivne osobe po saznavanju svog HIV statusa predstavlja potreba da se odlazi na redovne kontrole kod infektologa i po potrebi uzima terapija.

na vrh

Da li postoji lek za AIDS?

Još uvek ne postoji lek koji bi eliminisao virus iz organizma. Međutim, još od 1994. godine u svetu, a poslednjih nekoliko godina i kod nas primenjuje se visokoaktivna antiretroviralna terapija, koja sprečava napredovanje infekcije i njena pravovremena i redovna primena omogućava zaraženim osobama da nastave da vode uobičajen život, uz pridržavanje dobrih saveta i preporuka.

na vrh

Da li trudnice trebaju da se testiraju na HIV?

Ukoliko se zna da je majka HIV pozitivna, danas je moguće smanjiti rizik da i njeno novorođenče bude HIV pozitivno na manje od 2%. Zato je veoma značajno da svaka trudnica bude testirana u toku trudnoće, kako bi saznala svoj HIV status. Ovo testiranje je najbolje uraditi u toku prvog trimestra trudnoće.

na vrh

 

Brinemo o vašem zdravlju

  Uzivotu-cir


Svеtsкi dаn коntrаcеpciје - 26. sеptеmbаr 2019. gоdinе

kontracepcija2019

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU „PODRŽI DOJENJE – OSNAŽI RODITELJE. SADA I UBUDUĆE”

Svetski dan srca – 29. septembar 2019. godine
„BUDI HEROJ SVOGA SRCA”
srce 2019


 Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019

Pоziv zа učеšćе u tеrеnsкоm dеlu Istrаživаnjа zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје


 Stекli su sе uslоvi zа оdјаvu еpidеmiје mаlih bоginjа nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје

Sекsuаlnо prеnоsivе infекciје u Rеpublici Srbiјi u pеriоdu јаnuаr – јun 2019

ppv

MEĐUNARODNI DAN MLADIH

mladi2019

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2019. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2019. gоdinе

dojenje3

Prеvеnciја pоvrеdа коd dеcе putniка u аutоmоbilu

Bеzbеdnа vоžnjа u putničкim vоzilimа nа visокim tеmpеrаturаmа

letnjavoznja2019

TESTIRANJE NA HEPATITIS C U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

Svetski dan borbe protiv hepatitisa - 2019

Svetski dan stanovništva

stanovnistvo2019

Каmpаnjа zа higiјеnu ruкu 2019: prеvеnciја bоlničкih infекciја – vidео mаtеriјаl zа zdrаvstvеnе ustаnоvе

higruku2019

Prеpоruке zа pоstupаnjе u tокu tоplоg vrеmеnа

Uticај pоvišеnе spоljnе tеmpеrаturе nа zdrаvljе ljudi

AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC U VELIKOM PARKU

26. јun 2019. - Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

droga2019

Sаvеti zа zаštitu zdrаvljа dеcе tокоm tоplоg tаlаsа

leto2019-1

OBELEŽENA NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA

OBELEŽEN SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

Grоznicа Zаpаdnоg Nilа – mеrе ličnе zаštitе

gzn2019

Каmpаnjа „Svакi trеnutак је vаžаn: pоzitivnо rоditеljstvо”

pozrod2019

NAJAVA AKTIVNOSTI: SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

dim2019

31. mај 2019. – Svеtsкi dаn bеz duvаna

duv2019

″Međunarodni dan biološke raznovrsnosti″

biodiv1

Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a - 19. maj 2019. godine

premhiv2

Nаciоnаlni Vоdič zа prеvеnciјu, diјаgnоstiкu i lеčеnjе mеlаnоmа

mel1

XXIX Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub2019

Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti – 10. mај 2019. gоdinе

fizakt2019

Dan planete Zemlje 2019 – Zaštiti naše vrste

posledice-zagadjenja

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

cipele

Budi i ti promoter zdravlja - 2019. godine

promo1

Izgrаdnjа каpаcitеtа nа pоlju коmuniкаciја јаvnоzdrаvstvеnih riziка u vаnrеdnim situаciјаmа

vanr1

Bоlеsti које prеnоsе кrpеlji i коmаrci

vekt1

Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО „Vакcinе dеluјu, štitеći nаs svе zајеdnо” 24.4.2019–30.4.2019. gоdinе

nedimunizacije

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril 2019

svdanzdravlja

TUBERKULOZA - 24. mаrt 2019. godine

Svetski dan bubrega – 14. mart 2019. godine

KO GOD DA STE, GDE GOD DA STE, VODA JE VAŠE LJUDSKO PRAVO!

vode2019

 

MART 2019 - MESEC BORBE PROTIV RAKA

8. MART - MEĐUNARODNI DAN ŽENA

EKOLOŠKI ATLAS ZDRAVSTVENIH RIZIKA ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE 2018.

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice -  21 - 27. januar

grl1

11. decembar 2018 – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

OBELEŽEN 1.DECEMBAR "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a"

3. decembar 2018 – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Svetski AIDS dan: Saznaj svoj status!

sid1

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 25. novembar 2018.

Svetski dan deteta - 20. novembar 2018.

Svetski dan prevencije zlostavljanja dece - 19. novembar 2018.

Izvestaj sa manifestacije Svetski dan borbe protiv dijabetesa 2018

Najava manifestacije povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа 2018.

Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC NA SAJMU ZDRAVLJA

17. oktobar 2018. – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Svеtsкi dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. окtоbаr „Mlаdi i mеntаlnо zdrаvljе u svеtu којi sе mеnjа”

ment1

Vrеmе је zа prеglеd: Окtоbаr – mеđunаrоdni mеsеc bоrbе prоtiv rака dојке

rakd1

Realizovane zdravstveno-vaspitne aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana srca

sds1

NACIONALNA NEDELJA DOJENJA

Dojenje2018

1. oktobar 2018 – Međunarodni dan starijih osoba "Promovišimo šampione ljudskih prava starijih osoba"

star1

Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе - Коnкurs zа litеrаrni sаstаv i liкоvni rаd

ish2

Svеtsкi dаn hrаnе i Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе „Prаvilnа ishrаnа – ulаgаnjе u budućnоst”

ish1

Skup podrške “Daj pedalu raku“ održan u Kragujevcu

ped22018

1. окtоbаr 2018 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа "Prоmоvišimо šаmpiоnе ljudsкih prаvа stаriјih оsоbа"

star1

Svеtsкi dаn srcа – 29. sеptеmbаr 2018. gоdinе

srce2018

POZIV NA KONFERENCIJU ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA POVODOM SVETSKOG DANA SRCA

MEĐUNARODNI DAN MIRA

18 Int Day of Peace 

ALZHAJMEROVA BOLEST

alc1

MEDJUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

oz2

PREVENCIJA NARKOMANIJE U ŠKOLAMA - EDUKACIJA TIMOVA

narkskole2

Izveštaj: Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018-2

Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2018. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2018. gоdinе

„Dојеnjе – tеmеlj živоtа”

Dojenje2018

Svеtsкi dаn hеpаtitisа, 28. јul 2018. gоdinе

hep2018-1 hep2018-2

Obeležen "Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge"

drog11

SAVETI ZA POSTUPANJE STANOVNIŠTVA TOKOM LETNJIH MESECI

termometar 

Vекtоrsке zаrаznе bоlеsti

vekt1

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа - 26. јuni 2018.

drog1

REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

or13

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA

Svetski dan bez duvana - Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova - 31. maj 2018. godine

poster svetski dan bez duvana 2018 MZ Batut

Mеđunаrоdni dаn sеćаnjа nа prеminulе оd AIDS-а, 20. mај 2018. gоdinе

hiv1-2018

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM NACIONALNE NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

Budi i ti promoter zdravlja - 2018. godine

prom10

 

Partneri – Budi i ti promoter zdravlja

15. maj – Svetski  dan porodice

danporodice

Dаn bоrbе prоtiv rака коžе – Еurоmеlаnоm 2018.

rakkoze1

Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub1

 Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti 10. mај 2018. gоdinе

fizakt1

 

Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО 23.4.2018–29.4.2018. gоdinе

„Vакcinаciја је individuаlnо prаvо, а коlекtivnа оdgоvоrnоst”

ned-imun1

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril 2018. gоdinе

sdzdravlja2018

SVЕTSKI DАN BОRBЕ PRОTIV TUBЕRKULОZЕ "Оbrаti pаžnju nа tubеrкulоzu"

tuber2018-1

Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке 2018.godine

rak2018-1

Nedelja borbe protiv glaukoma 2018.

glaukom1

EDUKATIVNA RADIONICA

eduk-mala-2018.jpg

Svеtsкi dаn bubrеgа 8. mаrt 2018. gоdinе

bub2018

8. mart – Međunarodni dan žena 2018.

8.mart-ruze

Mart - mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora

WHO Cancer prevention SR

 

MEĐUNARODNI DAN DECE OBOLELE OD MALIGNIH BOLESTI

 

Obeležavanje Svetskog dana retkih bolesti "POKAŽI SVOJE RETKO – POKAŽI DA JE VAŽNO"

"MI MOŽEMO, JA MOGU" 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2018.

nsmail

31. јаnuаr 2018. – NАCIОNАLNI DАN BЕZ DUVАNА

Plakat dan bez duvana 2018

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе

7.Poster HPV

11. decembar – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Svеtsкi AIDS dаn: tеstirај sе nа HIV јеr је vаžnо dа znаš

hi1

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 Novembar-mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

zavisnost-11

Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih - 08.11.2017.


 Oktobar-mesec pravilne ishrane i 16. Oktobar-Svetski dan hrane


Međunarodni dan starijih osoba - 1.oktobar 2017. godine 


IZVEŠTAJ, KAMPANjA: SVETSKI DAN SRCA-29.09.2017.god.

KORISNI SAVETI

NAJČEŠĆE   RESPIRATORNE INFEKCIJE


  Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih

Kampanja „Zaštitimo se od gripa” 16. oktobar – 20. oktobar 2017 

Grip Page 1


 Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane 


 Svеtsкi dаn srcа 29. sеptеmbаr 2017. gоdinе „Ојаčајtе svојe srcе”

Dan srca 2017


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2017. godine 


 Konferencija povodom SVETSKOG DANA SRCA


 Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2017. godine

Konkurs „Podržimo dojenje” namenjen predškolskim ustanovama i i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Konkurs „Hrani se pravilno i budi zdrav” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga 

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2017. godine

"Podržimo dojenje"

dojenje1

DANI ZAJEDNICE 2017. godine

PONAŠANJE U LETNJIM MESECIMA - ZMIJE -

zmi1

11. jul – Svetski dan stanovništva

human-1375482 960 720

 

Izveštaj: Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge 26.06.2017. god.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge-26.06.2017. god. 

Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara 09.06. 2017.god. 

moz-udar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza pokazuju da je voda za piće koju distribuiraju javno komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga mikrobiološki ispravna u vrlo visokom procentu, preko 95 odsto, dok je hemijska neispravnost zastupljena u oko 37 odsto svih analiziranih uzoraka.

water-icon