Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 


  znanje-znaci

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 donatori 

Fokus na kvalitetu

Sistem menadžmenta kvalitetom

kvalitetZahtev za visoko profesionalnim odnosom u organizovanju svih aktivnosti Instituta za javno zdravlje Kragujevac uputio je na uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom (Quality Management System – QMS) u skladu sa zahevima standarda SRPS ISO 9001.
U februaru 2005. godine Institut za javno zdravlje Kragujevac ispunio je sve zahteve standarda SRPS ISO 9001:2001 koji se odnosi na ceo Institut za delatnost preventivne zdravstvene zaštite (higijensko-epidemiološka, mikrobiološka i socijalno-medicinska zdravstvena delatnost). To je potvrđeno dobijanjem sertifikata (reg. br. Q-0144) od strane ocenjivačke kuće JUQS, koja ima međunarodnu akreditaciju i član je međunarodnog udruženja IQNet.

Ocenjivači JUQS svake godine sprovode redovni nadzor nad primenom standarda SRPS ISO 9001.

U februaru 2008. godine je Institut za javno zdravlje Kragujevac uspešno prošao reocenjivanje, a u maju mesecu 2010. godine je dobio i zvaničnu potvrdu od strane ocenjivačke kuće JUQS da je implementirao zahteve nove verzije standarda SRPS ISO 9001 iz 2008. godine.

IQ Net Sertifikat ISO 9001

Akreditacija

kvalitet2U avgustu 2006. godine Institut za javno zdravlje Kragujevac ispunio je sve zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2001 koji se odnosi na ispitne laboratorije Centra za higijenu i humanu ekologiju.

Nakon provere od strane državnog ovlašćenog tela, Akreditaciono telo Srbije donelo je rešenje kojim se Institutu za javno zdravlje Kragujevac potvrđuje kompetentnost za uzorkovanje i ispitivanje namirnica, voda, otpadnih voda, predmeta opšte upotrebe i vazduha u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025.

Akreditaciono telo Srbije sprovodi postupak akreditacije u skladu sa opštim zahtevima iz nacionalnih, evropskih i međunarodnih standarda, primenjujući pravila i procedure koje je ustanovilo, u skladu sa zahtevima i preporukama EA (European Cooperation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) i ILAC (International Laboratory Accreditation cooperation).

U obimu akreditacije je bilo 15 metoda za uzorkovanje i 165 metoda mikrobioloških i fizičko-hemijskih ispitivanja namirnica, voda, otpadnih voda, predmeta opšte upotrebe i vazduha.

U periodu između dva reoakreditacije ocenjivači Akreditacionog telo Srbije svake godine sprovode redovni nadzor nad primenom standarda SRPS ISO/IEC 17025.

U navedenom periodu Institut za javno zdravlje Kragujevac je proširio obim akreditacije za 2 metode uzorkovanja namirnica, 7 metoda fizičko-hemijskih ispitivanja namirnica, predmeta opšte upotrebe, vazduha i 1 fizičko ispitivanje (merenje nivoa buke).

U toku 2009.-2010. godine sprovedena je nabavka opreme za instrumentalna ispitivanja:

  • infracrveni spektrofotometar (FT-IR),
  • optički emisioni spektrometar (ICP-OES),
  • gasni hromatograf sa masenoselektivnim detektorom (GC-MSD),
  • jonski hromatograf sa konduktometrijskim detektorom (IC),
  • aparat za određivanje organskog ugljenika (TOC),
  • aparat za automatsku identifikaciju bakterija i izradu antibiograma (Vitek).


Sertifikat o akreditaciji 20 01 2015Prednosti korišćenja nove opreme zasnivaju se na: većoj pouzdanosti, preciznosti i tačnosti određivanja parametara. Njihovom upotrebom ostvaruje se ispitivanje većeg broja parametara, ušteda hemikalija, kraće vreme ispitivanja, brže se dolazi do rezultata.

Važeći obim akreditacije i sertifikat o akreditaciji su:

čime je Institut za javno zdravlje Kragujevac evidentiran u registru akreditovanih organizacija.

Dobijanjem rešenja o akreditaciji, ispitivanja koja se urade u Institutu priznaju se i kod Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede, kao i Uprave za veterinu.

Koristi od akreditacije imaju:

  • građani Kragujevca i Šumadijskog okruga, kojima Institut za javno zdravlje Kragujevac nudi sigurnost i pouzdanost u rezultate ispitivanja, što je u cilju boljeg i celovitijeg praćenja zdravstvenog stanja stanovništva, a radi očuvanja i popravljanja već postojećeg zdravlja;
  • proizvođači životnih namirnica koji stavljaju u promet proizvode na našem tržištu, mogu po svom zahtevu, ili prema nalogu inspekcijskih organa, da sva ispitivanja izvrše na jednom mestu, što će za njih značiti objedinjeni izveštaj, uštedu u vremenu i novcu.

Institut za javno zdravlje Kragujevac je jedina zdravstvena ustanova u Šumadijskom okrugu koja zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 17025 i na ovaj način se uključuje u evropske integracione tokove.
Međutim na ovom stepeniku nismo stali. S obzirom na specifičnosti koje su karakteristika medicinskih laboratorija, Centar za mikrobiologiju je započeo aktivnosti na akreditaciji prema standardu SRPS ISO 15189:2008 Medicinske laboratorije – posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost. Interes je pacijenata, društva i vlada da kliničke laboratorije rade prema najvišim standardima profesionalne i tehničke kompetentnosti. Na osnovu laboratorijskih rezultata donosi se odluka o dijagnozi, prognozi i tretmanu bolesti. Interes je i Instituta za javno zdravlje Kragujevac da kompetentnost mikrobiološke laboratorije bude potvrđena od nezavisne organizacije prema opšte prihvaćenim standardima.
Sertifikat o akreditaciji

 

Brinemo o vašem zdravlju

  Uzivotu-cir 

11. decembar – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Svеtsкi AIDS dаn: tеstirај sе nа HIV јеr је vаžnо dа znаš

hi1

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 Novembar-mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

zavisnost-11

Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih - 08.11.2017.


 Oktobar-mesec pravilne ishrane i 16. Oktobar-Svetski dan hrane


IZVEŠTAJ, KAMPANjA: SVETSKI DAN SRCA-29.09.2017.god.

KORISNI SAVETI

NAJČEŠĆE   RESPIRATORNE INFEKCIJE


  Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih

Kampanja „Zaštitimo se od gripa” 16. oktobar – 20. oktobar 2017 

Grip Page 1


 Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane 


 Svеtsкi dаn srcа 29. sеptеmbаr 2017. gоdinе „Ојаčајtе svојe srcе”

Dan srca 2017


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2017. godine 


 Konferencija povodom SVETSKOG DANA SRCA


 Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2017. godine

Konkurs „Podržimo dojenje” namenjen predškolskim ustanovama i i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Konkurs „Hrani se pravilno i budi zdrav” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga 

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2017. godine

"Podržimo dojenje"

dojenje1

DANI ZAJEDNICE 2017. godine

PONAŠANJE U LETNJIM MESECIMA - ZMIJE -

zmi1

11. jul – Svetski dan stanovništva

human-1375482 960 720

 

Izveštaj: Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge 26.06.2017. god.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge-26.06.2017. god. 

Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara 09.06. 2017.god. 

moz-udar

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ KAMPANJI: SVETSKI  DAN BEZ DUVANSKOG DIMA-31. MAJ 2017. GOD.  

POSTER 2017 logo MZ i Batut

SAVETI ZA POSTUPANJE STANOVNIŠTVA TOKOM LETNJIH MESECI

termometar 

Vекtоrsке zаrаznе bоlеsti

vekt1

Izveštaj o sprovedenoj kampanji: Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj, 2017.god.

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA-31.MAJ 2017.  

 Izveštaj sa manifestacije - Dan sećanja  na preminule od AIDS-a

hiv-izv1

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM 21-OG. MAJA –  DAN SEĆANJA  NA PREMINULE OD AIDS-A

 

POVIŠEN KRVNI PRITISAK-TIHI UBICA

Svetski dan borbe protiv hipertenzije-17. maj 2016. godine

srce-hiper

MEĐUNARODNI DAN PORODICE

Najava događaja povodom Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj 

Izveštaj sa manifestacije "Budi i ti promoter zdravlja"

BUDI I TI PROMOTER ZDRAVLJA - 24.4.2017.godine

XII nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO "Vakcine štite" 24-30.4. 2017. godine

kalendar imunizacije500

„Depresija – hajde da razgovaramo”

Poster svetski dan zdravlja 2017

Obeležavanje 9. marta Svetskog dana bubrega

„Bubrezi i gojaznost – zdravi stilovi života za zdrave bubrege”

Poster Svetski dan bubrega 2017-1

SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE „DA SE NIKO NE ZAPOSTAVI“ 

tuber1

22. mart Svetski dan voda

danvoda

MART - MESEC BORBE PROTIV RAKA

rakborba1

 

28. februar, Međunarodni dan retkih bolesti

ret1

„MI MOŽEMO, JA MOGU” - 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2017.

nsmail-1-300

Nacionalni dan bez duvanskog dima-31.01.2017.god.

plakat KPP 2017 250

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice -  22. - 28. januar

poster hpv350

 

1. decembar "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a"

2016HIV poster 01 350

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti– 14. novembar 2016. godine

dbts-1-14.11

OKTOBAR, MEĐUNARODNI MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

images

OKTOBAR-MESEC PRAVILNE ISHRANE

DSCN4546-mm

1. OKTOBAR-MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

DSCN4490

SVETSKI DAN SRCA-29.09.2016.godine

Volite svoje srce 120


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2016. godine

images


 КАМПАЊА-ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ 


 "NE DOZVOLITE DA VAS ČVOROVI VEŽU U ČVOR!"

WLAD KG 2016n

Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2016. godine

mladi1

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2016.godine

dojenje1


Svеtsкi dаn hеpаtitisа 28. јul 2016.godine

 hepat1

Zika virusna infekcija

zika2

Nајbоlji liкоvni i litеrаrni rаdоvi u окviru XXVI Nеdеljе zdrаvljа ustа i zubа 2016. gоdinе „Оsmеhni sе zdrаvо”

osmehni-se

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

poruka-nade

Međunarodni dan izbeglica-20.jun 2016. godine

Svetski dan bez duvanskog dima

POSTERBEBAm

Svetski dan borbe protiv hipertenzije 17. maj 2016. godine

XXVI Nedelja zdravlja usta i zuba 2016. godine

zub1

MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA PREMINULE OD SIDE

Poster-m

EVROPSKA NEDELJA IMUNIZACIJE  Prevencija. Zaštita. Imunizacija. 

nim3

7. APRIL-SVETSKI DAN ZDRAVLjA „POBEDI DIJABETES”

Tribina posvećena najnovijim
dostignućima u dijagnostici,
lečenju i prevenciji limfoma

limformisi se


 SVETSKI DAN VODA 22. mart 2016. godine 

 

wwd2016-450x230  

Саопштење Института
за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“
поводом текста објављеног
у дневном листу“ Курир“,
дана 14.3.2016. године,
под насловом -
ВАКЦИНЕ ЗА БЕБЕ ИЗАЗИВАЈУ
АУТИЗАМ, БОЛЕСТИ И СМРТ:
Америка платила
3 милијарде одштете


 SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

„ZAJEDNO PROTIV TUBERKULOZE“

tub1

SVETSKI DAN BUBREGA 10.MART 2016.godine

bub1

SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI 29. februar 2016. godine

retkebol1

Zika virusna infekcija 

Nаciоnаlni dаn bеz duvаnsкоg dimа, 31. јаnuаr

Duvan1

 

Deseta Evropska nedelja prevencije raka grlića materice
(24.-30. januar 2016)

grlic1 

 

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza pokazuju da je voda za piće koju distribuiraju javno komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga mikrobiološki ispravna u vrlo visokom procentu, preko 95 odsto, dok je hemijska neispravnost zastupljena u oko 37 odsto svih analiziranih uzoraka.

water-icon