Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 

 

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 dobrotvori

Nastavna delatnost

Institut za javno zdravlje Kragujevac - Nastava

Institut za javno zdravlje Kragujevac je naučno-nastavna baza Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Nastavnici zaposleni u Institutu obavljaju nastavnu i naučno istraživačku delatnost na sledećim studijskim programima:

· Integrisanim akademskim studijama medicine

· Integrisanim akademskim studijama farmacije

· Integrisanim akademskim studijama stomatologije

Institut za javno zdravlje Kragujevac - Nastava

· Osnovnim strukovnim studijama

· Doktorskim akademskim studijama

· Specijalističkim akademskim studijama

· Master akademskim studijama

   

  Brinemo o vašem zdravlju

  Dostojevski-lat

  digitalnisertifikat

  Digitalni zeleni sertifikat

  Svetski dan zdravlja 2021. - „Da gradimo zdraviji svet”

  "Vratimo zagrljaj - Vakcinacijom do kolektivnog imuniteta" - video

  vratimozagvideo 

  "Vratimo zagrljaj - Vakcinacijom do kolektivnog imuniteta" - liflet

  vratimozagrljaj


  1.Decembar 2021 - konferencija za predstavnike medija

  konf20212

  Prevencija Covid infekcije namenjena deci skolskog uzrasta

  covid-prevencija

  Očuvanje oralnog zdravlja- Rezultati programa

  Unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih na teritoriji Grada Kragujevca

  Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje

  Koncept reproduktivnog zdravlja

  Savetovaliste za HIV i polno prenosive infekcije

  Hepatitis B

  Hepatitis C

  Obelezen Svetski dan borbe protiv dijabetesa

  dijabetes2021-1

  Akreditovani kurs/seminar za edukaciju edukatora: Fizička aktivnost i uticaj na zdravlje

  fiz-akt2021

  KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA

   Međunarodni dan ljudskih prava - 10. decembar 2021.

  Međunarodni dan osoba sa invaliditetom - 3. decembar 2021.

  Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 25. novembar 2021.

  Svetski dan deteta - 20. novembar 2021.

  Svetski dan prevencije zlostavljanja dece - 19. novembar 2021. 

  Međunarodni dan borbe protiv siromaštva - 17. oktobar 2021

  Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar 2021. 

  Svetska nedelja dojenja, 1-7. avgusta 2021. godine i Nacionalna nedelja promocije dojenja, 3-10. oktobra 2021. godine

  1. oktobar 2021 – Međunarodni dan starijih osoba

  POVEŽI SE SRCEM! Svetski dan srca – 29. septembar 2021. godine

  Svetski dan kontracepcije, 26. septembar 2021. godine 

  Međunarodni dan mira - 21. septembar 2021.

  16. septembar 2021 - Dan zaštite ozonskog omotača

  Ozonski omotač - prezentacija

  Ozonski omotač

  12. avgust 2021 – Međunarodni dan mladih

  „HЕPАTITIS NЕ MОŽЕ DА ČЕКА!”

  sdhep

  11. jul 2021 – Međunarodni  dan stanovništva 

  Prеpоruке zа pоstupаnjе u tокu tоplоg vrеmеnа 

  Uticај pоvišеnе spоljnе tеmpеrаturе nа zdrаvljе ljudi

  Sаvеti zа zаštitu zdrаvljа dеcе tокоm tоplоg tаlаsа

  leto2019-1

  26. juni – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

  EKOLOŠKI ATLAS ZDRAVSTVENIH RIZIKA ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE 2021.

  Kvalitet vode i uticaj na čovekovo zdravlje

  Svetski dan zaštite životne sredine 2021

  wed2021 1

  04. jun 2021 – Međunarodni dan dece žrtava nasilja

  Svetski dan biološke raznovrsnosti 2021.

  22maj2021 biodivers

  Dan zdravih gradova 2021.

  danzdravihgradova 

  Nаciоnаlnе smеrnicе zа primеnu lекоvа u pеriоdu dојеnjа

  dojenje nacionalne smernice1

  15. maj 2021 – Svetski dan porodice

  Dan planete Zemlje 2021.

  danzemlje2021

  Međunarodni dan zaštite od buke 2021. 

  buka2021

  Ambrozija - opasnost po zdravlje

  ambrozija

  Svetski dan voda 22.mart 2021

  danvoda2021

   

  Mart – mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora 2021

  4. februar 2021. – Svetski dan borbe protiv raka

  rak2021

   

  Svetski dan bubrega
  ZDRAVLJE BUBREGA SVIMA I SVUDA – KVALITETAN ŽIVOT JE MOGUĆ

  SDB 2021

  8. mart – Međunarodni dan žena

  Evropska nedelja prevencije raka grlića materice (18. januar – 24. januar 2021. godine) 

  Međunarodni dan UNICEF-a - 11. decembar 2020.

  Međunarodni dan ljudskih prava - 10. decembar 2020.

  Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom - 3. decembar 2020.


   

  Program - Ambrozija,opasnost po zdravlje

  ambrozija

  17. oktobar 2020 – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

  Predstavljanje programa-Prevencija kardiovaskilarnih bolesti na teritoriji grada Kragujevca

  povisenpritisak

  Svеtsка nеdеljа dојеnjа, 1–7. аvgust 2020. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа, 28. sеptеmbаr–4. окtоbаr 2020. gоdinе

  Medjunarodni dan mentalnog zdravlja

  Medjunarodni dan starijih

  Svetski dan srca

  Svetski dan kontracepcije

  21. septembar 2020 - Međunarodni dan mira

  16. SEPTEMBAR- dan zaštite ozonskog omotača

  Ozonski omotač - prezentacija

  Svetska i nacionalna nedelja dojenja 2020. godine

  SVETSKA NEDELJA DOJENJA 2020 

  11. jul 2020 – Svetski dan stanovništva

  26. juni 2020. – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

  04.jun 2020– Međunarodni dan dece žrtava nasilja

  31. maj 2020 – Svetski dan bez duvana

  Međunarodni dan zaštite životne sredine

  wed2020

  Svetski dan biološke raznovrsnosti

  biodiv20201

  XXX Nedelja zdravlja usta i zuba - Zdrave navike za zdrave zube

  poster zdravi zubi 2020

  Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama - 5. maj 2020. posvećen medicinskim sestrama i babicama

  cisteruke2020

  28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

  Nеdеljа imunizаciје u еvrоpsкоm rеgiоnu SZО, 20–26.4.2020. gоdinе

  NEDELJA PREVENCIJE POVREDA U SAOBRAĆAJU

  Međunarodni dan planete Zemlje

  earthday2020

  Svetski dan zdravlja, 7. april  2020. godine

  sdz2020

  Svetski dan voda 2020

  danvoda2020

  Svetski dan bubrega 2020

  WKD-Website-Banner-1501 501

  8. mart 2020 - Međunarodni dan žena

  SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI - 29. februar 2020. godine

  Nоvi коrоnа virus COVID-19

  OBUKA : ALKOHOL - skrining i rano otkrivanje poremećaja
  ODRŽAN SEMINAR : Zakonska regulativa i stanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja stanovništva građana Republike Srbije.
  REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NACIONALNOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA


   Nоvi коrоnа virus 2019-nCoV


  Mеđunаrоdni dаn dеcе оbоlеlе оd rака 15. fеbruаr 2020. gоdinе pоd slоgаnоm: "BЕZ GRАNICА" Zајеdnо. Mоgućnоst. Budućnоst. Izlеčеnjе. Snаgа

   

  IntChildDay2020
  4. februar – Svetski dan borbe protiv raka 2020.

  jasamjahocu2020

  ЈАVNО ZDRАVSTVЕNА PRЕTNJA ОD MЕDЈUNАRОDNОG ZNАČАЈА PRОGLАŠЕNА ОD STRАNЕ GЕNЕRАLNОG DIRЕКTОRА SVЕTSКЕ ZDRАVSTVЕNЕ ОRGАNIZАCIЈЕ

  31. januar 2020 - NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

  zivotbezduvana 2020

  Infекciје prоuzrокоvаnе коrоnа virusimа
  Rеspirаtоrnе infекciје izаzvаnе nоvim коrоnа virusоm 2019-nCoV

  Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе (20. jаnuаr – 26. јаnuаrа 2020. gоdinе)

  nedeljagrlicmat

  25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

  Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitis, 22-29. novembar 2019. godine

  eurotestingweek2019

  SVETSKI DAN DETETA -2019

  dandeteta2019


  19. NOVEMBAR – SVETSKI DAN PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DECE

  zlostavljanjedece2019


   

  Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti – 14. novembar 2019. godine

  dijabetes2019

  REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

  Prеdstаvljеni rеzultаti istrаživаnjа pоnаšаnjа u vеzi sа zdrаvljеm dеcе šкоlsкоg uzrаstа u Rеpublici Srbiјi 2018. gоdinе

  zdravljedece2018-istrazivanje

  Međunarodni dan borbe protiv siromaštva - 2019

  siromastvo2019

  Imunizаciја stаnоvništvа prоtiv gripа u Rеpublici Srbiјi u sеzоni 2019/2020

  grip2019

  GRIP I PRЕVЕNCIЈА GRIPА - Pitаnjа i оdgоvоri

  grip-pitanja odgovori

  SVЕTSKI DАN HRАNЕ, 16. ОKTОBАR 2019.

  hrana2019

  KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU "PRAVILNA ISHRANA – DOSTUPNA I PRISTUPAČNA SVIMA. ZA SVET BEZ GLADI."


  "PОDRŽI DОЈЕNJЕ – ОSNАŽI RОDITЕLJЕ. SАDА I UBUDUĆЕ"

   dojenje2019-podrzi


  SVETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

   mentalnoydravlje2019


  1. окtоbаr 2019 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа "Ка јеdnакоsti u stаriјеm dоbu"

   stari2019


  Svеtsкi dаn коntrаcеpciје - 26. sеptеmbаr 2019. gоdinе

  kontracepcija2019

  KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU „PODRŽI DOJENJE – OSNAŽI RODITELJE. SADA I UBUDUĆE”

  Svetski dan srca – 29. septembar 2019. godine
  „BUDI HEROJ SVOGA SRCA”
  srce 2019


   Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019

  Pоziv zа učеšćе u tеrеnsкоm dеlu Istrаživаnjа zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје


   Stекli su sе uslоvi zа оdјаvu еpidеmiје mаlih bоginjа nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје

  Sекsuаlnо prеnоsivе infекciје u Rеpublici Srbiјi u pеriоdu јаnuаr – јun 2019

  ppv

  MEĐUNARODNI DAN MLADIH

  mladi2019

  Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2019. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2019. gоdinе

  dojenje3

  Prеvеnciја pоvrеdа коd dеcе putniка u аutоmоbilu

  Bеzbеdnа vоžnjа u putničкim vоzilimа nа visокim tеmpеrаturаmа

  letnjavoznja2019

  TESTIRANJE NA HEPATITIS C U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

  Svetski dan borbe protiv hepatitisa - 2019

  Svetski dan stanovništva

  stanovnistvo2019

  Каmpаnjа zа higiјеnu ruкu 2019: prеvеnciја bоlničкih infекciја – vidео mаtеriјаl zа zdrаvstvеnе ustаnоvе

  higruku2019

  AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC U VELIKOM PARKU

  26. јun 2019. - Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

  droga2019

  OBELEŽENA NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA

  OBELEŽEN SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

  Grоznicа Zаpаdnоg Nilа – mеrе ličnе zаštitе

  gzn2019

  Каmpаnjа „Svакi trеnutак је vаžаn: pоzitivnо rоditеljstvо”

  pozrod2019

  NAJAVA AKTIVNOSTI: SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

  dim2019

  31. mај 2019. – Svеtsкi dаn bеz duvаna

  duv2019

  ″Međunarodni dan biološke raznovrsnosti″

  biodiv1

  Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a - 19. maj 2019. godine

  premhiv2

  Nаciоnаlni Vоdič zа prеvеnciјu, diјаgnоstiкu i lеčеnjе mеlаnоmа

  mel1

  XXIX Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

  zub2019

  Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti – 10. mај 2019. gоdinе

  fizakt2019

  Dan planete Zemlje 2019 – Zaštiti naše vrste

  posledice-zagadjenja

  28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

  cipele

  Budi i ti promoter zdravlja - 2019. godine

  promo1

  Izgrаdnjа каpаcitеtа nа pоlju коmuniкаciја јаvnоzdrаvstvеnih riziка u vаnrеdnim situаciјаmа

  vanr1

  <a href="/nastava/nastavna-jedinica-medicinskog-fakulteta/378-blsti--prns-rplji-i-mrci"gtx-trans" style="position: absolute; left: 797px; top: 420.024px;">

   

  Kalendar zdravlja

  kalendar

  Kvalitet vazduha

  Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

  air_quality

  Nivo komunalne buke

  Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

  noise

  Ispravnost vode za piće

  Rezultati analiza voda za piće koju distribuiraju javna komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga za 2018. godinu, pokazuju mikrobiološku neispravnost u samo 0,05 %, a hemijsku neispravnost u 9,1%.

  water-icon