Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 


  znanje-znaci

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 donatori 

Uvodna reč direktora

Dobro došli na web-stranice Instituta za javno zdravlje Kragujevac!

Institut je specijalizovana zdravstvena ustanova koja istražuje izazove koji ugrožavaju zdravlje stanovništva u zajednici i  iznalaženjem adekvatnih odgovora u okvirima stručnog – metodološkog okvira i društvenog miljea Šumadije i Zapadne Srbije.

U fokusu našeg rada su zdravlje ljudi i činioci koji ga određuju – njihovo ponašanje, način života, zdravstvena zaštita i raspoložive usluge, stanje i faktori životne sredine, uzročnici zaraznih bolesti i programski rad na njihovom sprečavanju i suzbijanju, socijalno-ekonomske i kulturne karakteristike društvenog miljea u kome se život odvija.

Institut poseduje od 2005. godine sertifikovan sistem menadžmenta kvaliteta prema standardu SRPS ISO 9001. Uspostavljenim sistemom menadžmenta kvalitetom Institut utvrđuje potrebe korisnika, preispituje i unapređuje svoje procese u cilju zadovoljenja zahteva korisnika i svih zainteresovanih strana.

Institut ima tri osnovne delatnosti – zdravstvenu, nastavnu i naučnu.

Konkretno, prozvod našeg rada su usluge, koje pružamo građanima, neposredno, kroz epidemiološku, mikrobiološku i ekotoksikološku dijagnostiku ili subjektima zajednice (preduzećima i preduzetnicima, udruženjima građana, sredstvima masovne komunikacije, komunalnim organizacijama i organima lokalne samouprave, inspekcijskim organima) na njihov zahtev.

U našem Institutu možete uraditi više od 3.600 različitih analiza potrebnih za dijagnozu zaraznih, autoimunih i alergijskih, malignih bolesti, ispitati higijensko stanje vode koju pijete iz sopstvenog bunara ili vodovoda, dobiti podatke o stanju otpadnih voda, zagađenosti vazduha u kraju u kome živite, zemljišta, informisati se o zdravstvenoj ispravnosti namirnica koje koristite u dnevnoj ishrani, ispitati higijensko-sanitarno stanje svih vrsta objekata (škole, vrtići, zdravstvene ustanove, objekti za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane, hoteli, moteli, menze i dr), stanju komunalne buke i drugih faktora koji ugrožavaju zdravlje.

Mi smo akreditovani od strane Akreditacionog tela Srbije koje je izdalo rešenje o utvrđivanju obima akreditacije kojim se Institutu za javno zdravlje Kragujevac potvrđuje kompetentnost za više od 300 parametara uzorkovanja i ispitivanja namirnica, voda, otpadnih voda, predmeta opšte upotrebe, vazduha i merenja komunalne buke u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025.

Akreditacija se sprovodi u skladu sa opštim zahtevima iz nacionalnih, evropskih i međunarodnih standarda, zahtevima i preporukama EA (European Cooperation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) i ILAC (International Laboratory Accreditation cooperation).

Odgovorno tvrdim da Institut raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim kadrovima za pružanje ovih usluga u najkraćem mogućem roku i po najpovoljnijim uslovima za korisnike.

Koristi od akreditacije imaju:

  • građani Kragujevca i Šumadijskog okruga, kojima Institut za javno zdravlje Kragujevac nudi sigurnost i pouzdanost u rezultate ispitivanja, što je u cilju boljeg i celovitijeg praćenja zdravstvenog stanja stanovništva, a radi očuvanja i popravljanja već postojećeg zdravlja;
  • proizvođači životnih namirnica koji stavljaju u promet proizvode na našem tržištu, mogu po svom zahtevu, ili prema nalogu inspekcijskih organa, da sva ispitivanja izvrše na jednom mestu, što će za njih značiti objedinjeni izveštaj, uštedu u vremenu i novcu.

Institut za javno zdravlje Kragujevac je jedina zdravstvena ustanova u Šumadijskom okrugu koja zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 17025 i na ovaj način se uključuje u evropske integracione tokove.

U savetovalištima možete dobiti informacije i zdravstvene savete o rizicima po vaše zdravlje u vezi sa seksualnim životom, ishranom i gojaznošću, alergijama. Možete se informisati o merama zaštite od zaraznih bolesti, vakcinama koje  su zakonom obavezne, kao i vakcinama koje možete dobiti u našem Institutu na najbezbedniji način, po osnovi određenih kliničkih stanja ili za međunarodna putovanja.  Ako vas ujede domaća ili divlja životinja, zaštitićete se protiv besnila.

Možete dobiti podršku, ukoliko rešite da se odviknete od pušenja duvana, savladate stres ili unapredite zdravlje svog srca.

Intravenski korisnici droga i MSM osobe mogu koristiti usluge naših drop-in centara namenjenih potrebama ovih populacionih grupa. Mi nismo digli ruke od njih!  

U našem Institutu možete uraditi sanitarne preglede i druge kontrole zdravlja potrebne za rad. Godišnje se u Institut pregleda na ovaj način više od 30.000 zaposlenih na teritoriji Šumadije! Iste usluge možete na zahtev dobiti i na terenu, kao i usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije najsavremenijim, efikasnim i ekološki sigurnim preparatima. Vaš stan ili poslovni prostor biće deo teritorije od više miliona kvadratnih metara koje smo zaštitili od buba i pacova!

Naš Institut je razvio najobimniji program kontinuirane medicinske edukacije sa više od 80 klasičnih i on-line kurseva namenjenih zdravstvenim radnicima i saradnicima, koji možete koristiti i putem interneta pod veoma povoljnim uslovima. To je do sada učinilio više od 3.000 korisnika sa teritorije čitave Srbije! Kursevi Instituta akreditovani su kod Zdravstvenog saveta Srbije, a većina nosi najveći mogući broj bodova. Nastava se izvodi u prijatnom ambijentu sala našeg centra za kontinuiranu edukaciju.

Korisnicima su takođe na raspolaganju i kapaciteti našeg informatičkog centra – najsavremenija kompjuterska učionica za informatičku edukaciju po ECDL standardima, kao i mogućnosti obrade i analize podataka za istraživanja i izradu projekata. Institut је član European distance and e-learning network EDEN (Evropska mreža za učenje na daljinu i e-učenje).

Od 2011. godine Institut na nacionalnom i međunarodnom nivou vrši izveštavanje o kvalitetu vazduha, vode i zemljišta u okviru EIONET mreže uz pomoć najsavremenije informatičke opreme i GIS softvera.

Institut raspolaže bibliotekom, u kojoj putem interneta možete dobiti sve potrebne informacije iz izvora koje smo obezbedili ili neposredno, iz štampane periodike koju primamo. Mi smo u proteklom periodu, na bazi rezultata istraživačkog i stručnog rada Instituta publikovali veći broj publikacija, namenjenih razvoju medicinskog kadra u primarnoj zaštiti (monografije o medicinskom otpadu, imunizaciji, vanrednim situacijama, hroničnim nezaraznim bolestima, priručnici za edukaciju zdravstvenih radnika) ili sprovođenju kampanja (više od 40 zdravstveno-vaspitnih plakata za preventivno-promotivni rad na 30 najznačajnijih zdravstvenih problema danas, sa setom agitki i lifleta).  

Institut organizuje i sprovodi aktivnosti na informisanju i koordinaciji subjekata zajednice, tematski, po određenim pitanjima kada se ona mogu uspešnije rešavati na ovaj način. Naši korisnici su novinari i javni poslenici svih vrsta (proizvođači mesa, mesnih prerađevina, pekarskih proizvoda, poslastičari, proizvođači i prerađivači mleka…). Privrednicima i preduzetnicima su na raspolaganju najsavremenije usluge konsaltinga iz oblasti novih propisa, posebno direktiva Evropske Unije u vezi sa zdravstvenim standardima iz njihove oblasti interesovanja, HACCP-a i slično.

Većina pomenutih usluga posredstvom ovog sajta sada će biti još pristupačnija korisnicima - građanima, studentima, zdravstvenim radnicima i saradnicima svih nivoa obrazovanja i svih profila, privrednicima, javno-komunalnim preduzećima. To je njegova osnovna svrha!

Od ne manje važnosti je promocija rada Instituta, kao modela za rešavanje problema u socio-ekološkoj eri razvoja zdravstvene delatnosti i edukaciju zdravstvenih radnika na toj osnovi. U tu svrhu komponovan je forum, kao mesto za diskusiju i razmenu mišljenja, ideja, predloga… Učešće na forumu, naravno, nije rezervisano samo za zdravstvene radnike, dobrodošli su svi koji imaju pitanja, predloge, dileme… Forum treba da bude inspiracija radnicima Instituta u kreiranju programa rada Instituta u narednom periodu.

Ovaj sajt je ujedno čvorište mreže za stručnu komunikaciju i internet druženje zdravstvenih radnika sistema javnog zdravlja na teritoriji Šumadije i Zapadne Srbije, koji se registruju i dobiju password. Zato, napred! Istražite mogućnosti!

Sajt je pravljen sa velikom ambicijom da bude sredstvo za zadovoljenje velikog dela potreba njegovih korisnika. Rado ćemo saslušati sve vaše sugestije da se isti unapredi i uneti potrebne izmene u njega.

Vaš domaćin,

Doc. dr Dragan Vasiljević, V.D. Direktora Instituta

 

Brinemo o vašem zdravlju

  Uzivotu-cir

Najava manifestacije povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа 2018.

Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC NA SAJMU ZDRAVLJA

17. oktobar 2018. – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Svеtsкi dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. окtоbаr „Mlаdi i mеntаlnо zdrаvljе u svеtu којi sе mеnjа”

ment1

Vrеmе је zа prеglеd: Окtоbаr – mеđunаrоdni mеsеc bоrbе prоtiv rака dојке

rakd1

Realizovane zdravstveno-vaspitne aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana srca

sds1

NACIONALNA NEDELJA DOJENJA

Dojenje2018

1. oktobar 2018 – Međunarodni dan starijih osoba "Promovišimo šampione ljudskih prava starijih osoba"

star1

Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе - Коnкurs zа litеrаrni sаstаv i liкоvni rаd

ish2

Svеtsкi dаn hrаnе i Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе „Prаvilnа ishrаnа – ulаgаnjе u budućnоst”

ish1

Skup podrške “Daj pedalu raku“ održan u Kragujevcu

ped22018

1. окtоbаr 2018 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа "Prоmоvišimо šаmpiоnе ljudsкih prаvа stаriјih оsоbа"

star1

Svеtsкi dаn srcа – 29. sеptеmbаr 2018. gоdinе

srce2018

POZIV NA KONFERENCIJU ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA POVODOM SVETSKOG DANA SRCA

MEĐUNARODNI DAN MIRA

18 Int Day of Peace 

ALZHAJMEROVA BOLEST

alc1

MEDJUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

oz2

PREVENCIJA NARKOMANIJE U ŠKOLAMA - EDUKACIJA TIMOVA

narkskole2

Izveštaj: Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018-2

Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2018. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2018. gоdinе

„Dојеnjе – tеmеlj živоtа”

Dojenje2018

Svеtsкi dаn hеpаtitisа, 28. јul 2018. gоdinе

hep2018-1 hep2018-2

Obeležen "Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge"

drog11

SAVETI ZA POSTUPANJE STANOVNIŠTVA TOKOM LETNJIH MESECI

termometar 

Vекtоrsке zаrаznе bоlеsti

vekt1

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа - 26. јuni 2018.

drog1

REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

or13

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA

Svetski dan bez duvana - Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova - 31. maj 2018. godine

poster svetski dan bez duvana 2018 MZ Batut

Mеđunаrоdni dаn sеćаnjа nа prеminulе оd AIDS-а, 20. mај 2018. gоdinе

hiv1-2018

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM NACIONALNE NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

Budi i ti promoter zdravlja - 2018. godine

prom10

 

Partneri – Budi i ti promoter zdravlja

15. maj – Svetski  dan porodice

danporodice

Dаn bоrbе prоtiv rака коžе – Еurоmеlаnоm 2018.

rakkoze1

Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub1

 Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti 10. mај 2018. gоdinе

fizakt1

 

Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО 23.4.2018–29.4.2018. gоdinе

„Vакcinаciја је individuаlnо prаvо, а коlекtivnа оdgоvоrnоst”

ned-imun1

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril 2018. gоdinе

sdzdravlja2018

SVЕTSKI DАN BОRBЕ PRОTIV TUBЕRKULОZЕ "Оbrаti pаžnju nа tubеrкulоzu"

tuber2018-1

Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке 2018.godine

rak2018-1

Nedelja borbe protiv glaukoma 2018.

glaukom1

EDUKATIVNA RADIONICA

eduk-mala-2018.jpg

Svеtsкi dаn bubrеgа 8. mаrt 2018. gоdinе

bub2018

8. mart – Međunarodni dan žena 2018.

8.mart-ruze

Mart - mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora

WHO Cancer prevention SR

 

MEĐUNARODNI DAN DECE OBOLELE OD MALIGNIH BOLESTI

 

Obeležavanje Svetskog dana retkih bolesti "POKAŽI SVOJE RETKO – POKAŽI DA JE VAŽNO"

"MI MOŽEMO, JA MOGU" 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2018.

nsmail

31. јаnuаr 2018. – NАCIОNАLNI DАN BЕZ DUVАNА

Plakat dan bez duvana 2018

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе

7.Poster HPV

11. decembar – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Svеtsкi AIDS dаn: tеstirај sе nа HIV јеr је vаžnо dа znаš

hi1

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 Novembar-mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

zavisnost-11

Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih - 08.11.2017.


 Oktobar-mesec pravilne ishrane i 16. Oktobar-Svetski dan hrane


Međunarodni dan starijih osoba - 1.oktobar 2017. godine 


IZVEŠTAJ, KAMPANjA: SVETSKI DAN SRCA-29.09.2017.god.

KORISNI SAVETI

NAJČEŠĆE   RESPIRATORNE INFEKCIJE


  Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih

Kampanja „Zaštitimo se od gripa” 16. oktobar – 20. oktobar 2017 

Grip Page 1


 Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane 


 Svеtsкi dаn srcа 29. sеptеmbаr 2017. gоdinе „Ојаčајtе svојe srcе”

Dan srca 2017


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2017. godine 


 Konferencija povodom SVETSKOG DANA SRCA


 Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2017. godine

Konkurs „Podržimo dojenje” namenjen predškolskim ustanovama i i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Konkurs „Hrani se pravilno i budi zdrav” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga 

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2017. godine

"Podržimo dojenje"

dojenje1

DANI ZAJEDNICE 2017. godine

PONAŠANJE U LETNJIM MESECIMA - ZMIJE -

zmi1

11. jul – Svetski dan stanovništva

human-1375482 960 720

 

Izveštaj: Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge 26.06.2017. god.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge-26.06.2017. god. 

Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara 09.06. 2017.god. 

moz-udar

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ KAMPANJI: SVETSKI  DAN BEZ DUVANSKOG DIMA-31. MAJ 2017. GOD.  

POSTER 2017 logo MZ i Batut

Izveštaj o sprovedenoj kampanji: Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj, 2017.god.

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA-31.MAJ 2017.  

 Izveštaj sa manifestacije - Dan sećanja  na preminule od AIDS-a

hiv-izv1

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM 21-OG. MAJA –  DAN SEĆANJA  NA PREMINULE OD AIDS-A

 

POVIŠEN KRVNI PRITISAK-TIHI UBICA

Svetski dan borbe protiv hipertenzije-17. maj 2016. godine

srce-hiper

MEĐUNARODNI DAN PORODICE

Najava događaja povodom Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj 

Izveštaj sa manifestacije "Budi i ti promoter zdravlja"

BUDI I TI PROMOTER ZDRAVLJA - 24.4.2017.godine

XII nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO "Vakcine štite" 24-30.4. 2017. godine

kalendar imunizacije500

„Depresija – hajde da razgovaramo”

Poster svetski dan zdravlja 2017

Obeležavanje 9. marta Svetskog dana bubrega

„Bubrezi i gojaznost – zdravi stilovi života za zdrave bubrege”

Poster Svetski dan bubrega 2017-1

SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE „DA SE NIKO NE ZAPOSTAVI“ 

tuber1

22. mart Svetski dan voda

danvoda

MART - MESEC BORBE PROTIV RAKA

rakborba1

 

28. februar, Međunarodni dan retkih bolesti

ret1

„MI MOŽEMO, JA MOGU” - 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2017.

nsmail-1-300

Nacionalni dan bez duvanskog dima-31.01.2017.god.

plakat KPP 2017 250

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice -  22. - 28. januar

poster hpv350

 

1. decembar "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a"

2016HIV poster 01 350

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti– 14. novembar 2016. godine

dbts-1-14.11

OKTOBAR, MEĐUNARODNI MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

images

OKTOBAR-MESEC PRAVILNE ISHRANE

DSCN4546-mm

1. OKTOBAR-MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

DSCN4490

SVETSKI DAN SRCA-29.09.2016.godine

Volite svoje srce 120


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2016. godine

images


 КАМПАЊА-ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ 


 "NE DOZVOLITE DA VAS ČVOROVI VEŽU U ČVOR!"

WLAD KG 2016n

Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2016. godine

mladi1

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2016.godine

dojenje1


Svеtsкi dаn hеpаtitisа 28. јul 2016.godine

 hepat1

Zika virusna infekcija

zika2

Nајbоlji liкоvni i litеrаrni rаdоvi u окviru XXVI Nеdеljе zdrаvljа ustа i zubа 2016. gоdinе „Оsmеhni sе zdrаvо”

osmehni-se

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

poruka-nade

Međunarodni dan izbeglica-20.jun 2016. godine

Svetski dan bez duvanskog dima

POSTERBEBAm

Svetski dan borbe protiv hipertenzije 17. maj 2016. godine

XXVI Nedelja zdravlja usta i zuba 2016. godine

zub1

MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA PREMINULE OD SIDE

Poster-m

EVROPSKA NEDELJA IMUNIZACIJE  Prevencija. Zaštita. Imunizacija. 

nim3

7. APRIL-SVETSKI DAN ZDRAVLjA „POBEDI DIJABETES”

Tribina posvećena najnovijim
dostignućima u dijagnostici,
lečenju i prevenciji limfoma

limformisi se


 SVETSKI DAN VODA 22. mart 2016. godine 

 

wwd2016-450x230  

Саопштење Института
за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“
поводом текста објављеног
у дневном листу“ Курир“,
дана 14.3.2016. године,
под насловом -
ВАКЦИНЕ ЗА БЕБЕ ИЗАЗИВАЈУ
АУТИЗАМ, БОЛЕСТИ И СМРТ:
Америка платила
3 милијарде одштете


 SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

„ZAJEDNO PROTIV TUBERKULOZE“

tub1

SVETSKI DAN BUBREGA 10.MART 2016.godine

bub1

SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI 29. februar 2016. godine

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza pokazuju da je voda za piće koju distribuiraju javno komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga mikrobiološki ispravna u vrlo visokom procentu, preko 95 odsto, dok je hemijska neispravnost zastupljena u oko 37 odsto svih analiziranih uzoraka.

water-icon