Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 

 

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 dobrotvori

Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitis, 22-29. novembar 2019. godine

eurotestingweek2019               euroTest2019


Jesenja Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitise obeležava se po sedmi put u periodu od 22. do 29. novembra. Evropsku nedelju testiranja na HIV i hepatitise koordinira EuroTEST (ranijeHIV in Europe), panevropska inicijativa osnovana u Briselu 2007. godine, koja u osnovi predstavlja platformu za razmenu iskustava i aktivnosti u cilju unapređenja ranog dijagnostikovanja i blagovremenog lečenja HIV infekcije, virusnih hepatitisa B i C, seksualno prenosivih infekcija i tuberkuloze. Inicijativu vodi grupa nezavisnih stručnjaka sa predstavnicima civilnog društva, kreatora politika, zdravstvenih profesionalaca i javnozdravstvenih institucija u Evropi (više informacija na www.eurotest.org).

Cilj ove inicijative je da se kroz komunikaciju o dobrobitima testiranja na HIV i virusne hepatitise omogući da više osoba sazna svoj HIV, HBV i HCV status u što ranijem stadijumu infekcije. Pod ovogodišnjim sloganom „Testiraj! Leči! Spreči!” biće organizovane udružene akcije zdravstvenog i civilnog sektora. Cilj akcije je podizanje svesti kod što većeg broja ljudi o rizicima za inficiranje i o dobrobiti testiranja, kao i razumevanja da je dostupno uspešno lečenje, te da zato treba znati što ranije svoj HIV, HBV i HCV status.

Nedelja testiranja koja prethodi Svetskom AIDS danu, 1. decembru, ima za cilj da:

• Ohrabri osobe koje su bilo kada bile izložene nekom riziku da se testiraju;
• Podstakne zdravstvene radnike da ponude testiranje na HIV i virusne hepatitise kao deo rutinske prakse u određenim sredinama i za određena stanja u skladu sa aktuelnim preporukama;
• Podrži i ujedini organizacije civilnog društva da povećaju obim testiranja na HIV i da razmene primere dobre prakse među zemaljama;
• Podigne svest kod većeg broja kreatora politika o socijalno-ekonomskoj dobrobiti inicijative testiranja na HIV i hepatitise i kako povećati efikasnost praksi testiranja tako što će ih približiti osobama kojima su najpotrebnije.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) intenzivno podržava integrisane pristupe u prevenciji, testiranju i nezi ljudi koji žive sa HIV-om i/ili virusnim hepatitisom.

HIV je i dalje veliki javnozdravstveni problem. Neprihvatljiva je činjenica da u Evropi od procenjenih 2,5 miliona osoba inficiranih HIV-om petina ne zna da je inficirana HIV-om, a da se čak polovina onih koji su inficirani HIV-om dijagnostikuje kasno, u trenutku kada im je imunološki sistem već značajno narušen, što uslovljava brojne zdravstvene komplikacije i lošiji odgovor na terapiju.

Prema procenama SZO u Evropi oko 15 miliona ljudi živi sa hroničnom hepatitis B virusnom infekcijom. Na osnovu procena SZO za 2015. godinu učestalost hronične hepatitis C virusne infekcije u svetu je bila 1%, pri čemu se najveća učestalost ove hronične infekcije registruje u oblasti istočnog Mediterana (2,3% populacije, tj. 15 miliona) i u Evropi (1,5% populacije, tj. 14 miliona). Hronična infekcija virusom hepatitisa B može dovesti do ozbiljnih komplikacija kao što su ciroza jetre i primarni karcinom jetre kod 20–30% pacijenata. Svake godine u Evropi 56.000 ljudi umre od posledica hroničnog hepatitisa B, a 112.500 ljudi umre od posledica nelečenog hroničnog hepatitisa C, odnosno primarnog karcinoma jetre ili ciroze.

Upravo zbog ovakvih podataka Evropska nedelja testiranja ima ciljeve koji snažno promovišu testiranje. Ciljano testiranje, kako bi se dosegli oni koji su najviše izloženi riziku od infekcije, je suštinski element svake strategije za eliminaciju virusnog hepatitisa i HIV infekcije kao javnozdravstvenog problema u Evropi.

Evropski vodič za testiranje na HIV i hepatitise B i C preporučuje da dobrovoljno, poverljivo i besplatno testiranje treba da bude dostupno i integrisano na različitim mestima pružanja usluga. Rutinsko i univerzalno testiranje treba da bude ponuđeno osobama koje dolaze u kontakt sa određenim zdravstvenim službama, kao što su korisnici usluga ustanova za dijagnostikovanje i lečenje polno prenosivih infekcija, korisnici usluga u ustanovama za lečenje bolesti zavisnosti, trudnice i dr. Takođe, testiranje treba da bude dostupno van zdravstvenih ustanova, u zajednici ili tokom sprovođenja terenskih aktivnosti u populacijama pod povećanim rizikom za HIV i virusne hepatitise.

Uspešan odgovor na epidemiju uzrokovanu HIV-om u Evropi zavisi u velikoj meri od razumevanja činilaca za kasno dijagnostikovanje osoba inficiranih HIV-om, prepreka za testiranje na HIV među osobama iz grupa stanovništva koje su pod povećanim rizikom i većeg angažovanja zdravstvenih radnika u oblasti savetovanja i testiranja na HIV, odnosno u predlaganju testiranja osobama pod povećanim rizikom, kao i osobama sa dijagnostikovanim bolestima i stanjima koja ukazuju na imunološki deficit koji može biti uzrokovan i HIV-om.

Radi dostizanja UNAIDS-ovog cilja do 2020. godine u oblasti tretmana – da 90% osoba inficiranih HIV-om bude dijagnostikovano, da 90% dijagnostikovanih osoba bude na lečenju i da 90% osoba inficiranih HIV-om na lečenju ima nedetektabilnu količinu virusa u krvi, neophodno je povećati broj osoba koje znaju svoj HIV pozitivan status, što je prvi korak ka lečenju koje daje odlične rezultate.

Nekoliko studija je demonstriralo ozbiljne posledice kasno dijagnostikovane HIV infekcije po zdravlje pojedinca, u smislu brojnih zdravstvenih problema i prerane smrti. Napredak u razvoju terapije tokom prethodnih 30 godina preobratio je dijagnozu HIV infekcije od osude na smrt u podnošljivo hronično zdravstveno stanje.

Većina osoba inficiranih HIV-om može da ima dug i kvalitetan život ukoliko im se HIV infekcija rano dijagnostikuje i redovno koriste propisanu antiretrovirusnu terapiju.

Aktivnosti u Republici Srbiji

U sklopu ovogodišnje jesenje Evropske nedelje testiranja pod sloganom „Testiraj! Leči! Spreči!” akcije dobrovoljnog, poverljivog i besplatnog savetovanja i testiranja na HIV (DPST) za sve zainteresovane studente na pojedinim fakultetima, u studentskim domovima i srednjim/visokim školama, kao i u studentskim poliklinikama će se realizovati od 22. novembra do 4. decembra u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Leskovcu, Bojniku, Vučju, Vranju, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Novom Pazaru i u Kosovskoj Mitrovici. Testiranje na hepatitis C će biti dostupno svim zainteresovanim građanima, prevashodno mladima, u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata u Beogradu od 25. do 29. novembra, kao i 1. decembra, i u Zavodu za javno zdravlje u Subotici 28. novembra.

Akcije testiranja na HIV će se realizovati i u mobilnim jedinicama na gradskim trgovima, kao i u prostorijama pojednih udruženja, za sve zainteresovane, a posebno za osobe iz vulnerabilnih populacija pod rizikom u Novom Sadu, Valjevu, Šapcu, Požegi, Čoki, Senti, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Raškoj, Kragujevcu, Vrnjačkoj banji i u Vladičinom Hanu, kao i u domovima zdravlja u Požarevcu i Kostolcu .

Procene UNAIDS i SZO ukazuju da je krajem 2018. u Srbiji 3000 osoba živelo sa HIV-om, od kojih 400 osoba nije znalo da je inficirano HIV-om. Kod dve trećine osoba koje znaju svoj HIV status, HIV infekcija je dijagnostikovana kada im je imunološki sistem bio već značajno narušen, čak i kada nisu imali znake i simptome bolesti, a kada je rizik od obolevanja i umiranja od AIDS-a (sindroma stečenog imunološkog deficita) značajno veći. Što se ranije dijagnostikuje HIV infekcija i započne lečenje kombinacijom antiretrovirusnih lekova veće su šanse za dug, produktivan i kvalitetan život.

Jedino se testiranjem uzorka krvi može utvrditi da li je osoba inficirana HIV-om. Testiranje na HIV je poverljivo i besplatno i nije potreban uput od lekara. Testiranje na HIV je jednostavno, nije bolno i ne oduzima mnogo vremena, a rezultati se dobijaju brzo.

Riziku od HIV infekcije izložena je većina ljudi, ali podaci ukazuju da su u povećanom riziku osobe koje imaju analne seksualne odnose bez kondoma i osobe koje ne koriste sterilan pribor za injektiranje (ubrizgavanje) psihoaktivnih supstanci. S obzirom na izuzetno visoke rizike za prenos HIV-a, ove osobe svakako treba redovno da se testiraju na HIV.

Testiranje na HIV je deo odgovornog ponašanja, jer se dijagnostikovanjem HIV infekcije i lečenjem smanjuje mogućnost daljeg prenošenja HIV-a na druge osobe, uključujući i prenos HIV-a sa majke na dete.

Svuda u svetu, kao i kod nas, strah od stigmatizacije i/ili diskriminacije povezane sa HIV-om, nedovoljno znanja, prisutne predrasude, samo su neke od prepoznatih barijera sa kojima se susreću osobe sa rizičnim ponašanjem iz posebno vulnerabilnih grupa stanovništva, koje bi imale najviše koristi od blagovremenog dijagnostikovanja HIV infekcije.

Zaključci i preporuke

Svake godine u Evropi bude dijagnostikovano više od 140.000 osoba inficiranih HIV-om, a ovaj broj u mnogim zemljama ne pokazuje trend smanjenja. Dosadašnji napori nisu rezultirali smanjenjem broja osoba novoinficiranih HIV-om. Povećanje obima testiranja na HIV praćenog savetovanjem je ključna preventivna aktivnost, te su stoga neophodne nove inicijative sprovedene u što većem obimu da se aktuelni tok epidemije preokrene.

Dobrovoljno, poverljivo i besplatno testiranje na HIV uz savetovanje pre i posle testiranja, treba da bude dostupno na različitim mestima, kako u zdravstvenim ustanovama, tako i van zdravstvenih ustanova u zajednici ili tokom sprovođenja preventivnih aktivnosti u populacijama pod povećanim rizikom za HIV, uz upotrebu brzih testova za skrining na HIV.

Preporučuje se ponovno testiranje minumum jednom godišnje osobama iz ključnih populacija pod povećanim rizikom, kao i HIV negativnim osobama čiji je seksualni partner HIV pozitivan, dok osobe sa rizičnim ponašanjem treba da se testiraju na HIV i češće.

Povećanje obima testiranja na HIV i virusne hepatitise u cilju ranog dijagnostikovanja inficiranih osoba će smanjiti umiranje, a sprečiće i prenošenje infekcije na druge osobe, te će se na taj način smanjiti i ekonomsko optrećenje u sistemu zdravstvene zaštite.

Ključne populacije u povećanom riziku od HIV-a treba pokriti fokusiranim intervencijama i zdravstvenom zaštitom, odnosno treba sprovoditi testiranje na HIV kod osoba sa dijagnostikovanim bolestima ili stanjima koja ukazuju na HIV infekciju, kao i kod osoba sa stanjima koja ukazuju na imunološki deficit.

Edukacije i podizanje svesti su ključne aktivnosti koje imaju za cilj povećanje obima testiranja na HIV i virusne hepatitise u sistemu zdravstvene zaštite, tj. sprovođenje strategija za testiranje na HIV i virusne hepatitise u skladu sa definisanim potrebama i mogućnostima.

AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE KRAGUJEVAC I SARADNIKA:

-Dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje Studentski dom "Vita Janić" 27.11 (18-20 sati) i Studentski dom "Sloboda" 28.11 (18-20 sati).

-Konferencija za medije u Institutu za javno zdravlje Kragujevac, petak 29. novembar u 12 sati.

Na konferenciji će se obratiti:

• dr Nikola Uskoković, Institut za javno zdravlje Kragujevac
• dr Gordana Damnjanović, Član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu
• dr Biljana Popovska Jovičić, Infektivna klinika - Klinički centar Kragujevac
• Jelena Đorđević, Omladina JAZAS-a Kragujevac

- Javna akcija će biti održana u Šoping centru Kragujevac "Plaza", 01. decembra od 18,00 do 22,00 sati, kao i dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV (parking Šoping centra "Plaza")

 

Brinemo o vašem zdravlju

Dostojevski-lat

digitalnisertifikat

Digitalni zeleni sertifikat

Svetski dan zdravlja 2021. - „Da gradimo zdraviji svet”

"Vratimo zagrljaj - Vakcinacijom do kolektivnog imuniteta" - video

vratimozagvideo 

"Vratimo zagrljaj - Vakcinacijom do kolektivnog imuniteta" - liflet

vratimozagrljaj


1.Decembar 2021 - konferencija za predstavnike medija

konf20212

Prevencija Covid infekcije namenjena deci skolskog uzrasta

covid-prevencija

Očuvanje oralnog zdravlja- Rezultati programa

Unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih na teritoriji Grada Kragujevca

Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje

Koncept reproduktivnog zdravlja

Savetovaliste za HIV i polno prenosive infekcije

Hepatitis B

Hepatitis C

Obelezen Svetski dan borbe protiv dijabetesa

dijabetes2021-1

Akreditovani kurs/seminar za edukaciju edukatora: Fizička aktivnost i uticaj na zdravlje

fiz-akt2021

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA

 Međunarodni dan ljudskih prava - 10. decembar 2021.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom - 3. decembar 2021.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 25. novembar 2021.

Svetski dan deteta - 20. novembar 2021.

Svetski dan prevencije zlostavljanja dece - 19. novembar 2021. 

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva - 17. oktobar 2021

Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar 2021. 

Svetska nedelja dojenja, 1-7. avgusta 2021. godine i Nacionalna nedelja promocije dojenja, 3-10. oktobra 2021. godine

1. oktobar 2021 – Međunarodni dan starijih osoba

POVEŽI SE SRCEM! Svetski dan srca – 29. septembar 2021. godine

Svetski dan kontracepcije, 26. septembar 2021. godine 

Međunarodni dan mira - 21. septembar 2021.

16. septembar 2021 - Dan zaštite ozonskog omotača

Ozonski omotač - prezentacija

Ozonski omotač

12. avgust 2021 – Međunarodni dan mladih

„HЕPАTITIS NЕ MОŽЕ DА ČЕКА!”

sdhep

11. jul 2021 – Međunarodni  dan stanovništva 

Prеpоruке zа pоstupаnjе u tокu tоplоg vrеmеnа 

Uticај pоvišеnе spоljnе tеmpеrаturе nа zdrаvljе ljudi

Sаvеti zа zаštitu zdrаvljа dеcе tокоm tоplоg tаlаsа

leto2019-1

26. juni – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

EKOLOŠKI ATLAS ZDRAVSTVENIH RIZIKA ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE 2021.

Kvalitet vode i uticaj na čovekovo zdravlje

Svetski dan zaštite životne sredine 2021

wed2021 1

04. jun 2021 – Međunarodni dan dece žrtava nasilja

Svetski dan biološke raznovrsnosti 2021.

22maj2021 biodivers

Dan zdravih gradova 2021.

danzdravihgradova 

Nаciоnаlnе smеrnicе zа primеnu lекоvа u pеriоdu dојеnjа

dojenje nacionalne smernice1

15. maj 2021 – Svetski dan porodice

Dan planete Zemlje 2021.

danzemlje2021

Međunarodni dan zaštite od buke 2021. 

buka2021

Ambrozija - opasnost po zdravlje

ambrozija

Svetski dan voda 22.mart 2021

danvoda2021

 

Mart – mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora 2021

4. februar 2021. – Svetski dan borbe protiv raka

rak2021

 

Svetski dan bubrega
ZDRAVLJE BUBREGA SVIMA I SVUDA – KVALITETAN ŽIVOT JE MOGUĆ

SDB 2021

8. mart – Međunarodni dan žena

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice (18. januar – 24. januar 2021. godine) 

Međunarodni dan UNICEF-a - 11. decembar 2020.

Međunarodni dan ljudskih prava - 10. decembar 2020.

Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom - 3. decembar 2020.


 

Program - Ambrozija,opasnost po zdravlje

ambrozija

17. oktobar 2020 – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Predstavljanje programa-Prevencija kardiovaskilarnih bolesti na teritoriji grada Kragujevca

povisenpritisak

Svеtsка nеdеljа dојеnjа, 1–7. аvgust 2020. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа, 28. sеptеmbаr–4. окtоbаr 2020. gоdinе

Medjunarodni dan mentalnog zdravlja

Medjunarodni dan starijih

Svetski dan srca

Svetski dan kontracepcije

21. septembar 2020 - Međunarodni dan mira

16. SEPTEMBAR- dan zaštite ozonskog omotača

Ozonski omotač - prezentacija

Svetska i nacionalna nedelja dojenja 2020. godine

SVETSKA NEDELJA DOJENJA 2020 

11. jul 2020 – Svetski dan stanovništva

26. juni 2020. – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

04.jun 2020– Međunarodni dan dece žrtava nasilja

31. maj 2020 – Svetski dan bez duvana

Međunarodni dan zaštite životne sredine

wed2020

Svetski dan biološke raznovrsnosti

biodiv20201

XXX Nedelja zdravlja usta i zuba - Zdrave navike za zdrave zube

poster zdravi zubi 2020

Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama - 5. maj 2020. posvećen medicinskim sestrama i babicama

cisteruke2020

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Nеdеljа imunizаciје u еvrоpsкоm rеgiоnu SZО, 20–26.4.2020. gоdinе

NEDELJA PREVENCIJE POVREDA U SAOBRAĆAJU

Međunarodni dan planete Zemlje

earthday2020

Svetski dan zdravlja, 7. april  2020. godine

sdz2020

Svetski dan voda 2020

danvoda2020

Svetski dan bubrega 2020

WKD-Website-Banner-1501  501

8. mart 2020 - Međunarodni dan žena

SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI - 29. februar 2020. godine

Nоvi коrоnа virus COVID-19

OBUKA : ALKOHOL - skrining i rano otkrivanje poremećaja
ODRŽAN SEMINAR : Zakonska regulativa i stanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja stanovništva građana Republike Srbije.
REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NACIONALNOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA


 Nоvi коrоnа virus 2019-nCoV


Mеđunаrоdni dаn dеcе оbоlеlе оd rака 15. fеbruаr 2020. gоdinе pоd slоgаnоm: "BЕZ GRАNICА" Zајеdnо. Mоgućnоst. Budućnоst. Izlеčеnjе. Snаgа

 

IntChildDay2020
4. februar – Svetski dan borbe protiv raka 2020.

jasamjahocu2020

ЈАVNО ZDRАVSTVЕNА PRЕTNJA ОD MЕDЈUNАRОDNОG ZNАČАЈА PRОGLАŠЕNА ОD STRАNЕ GЕNЕRАLNОG DIRЕКTОRА SVЕTSКЕ ZDRАVSTVЕNЕ ОRGАNIZАCIЈЕ

31. januar 2020 - NACIONALNI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

zivotbezduvana 2020

Infекciје prоuzrокоvаnе коrоnа virusimа
Rеspirаtоrnе infекciје izаzvаnе nоvim коrоnа virusоm 2019-nCoV

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе (20. jаnuаr – 26. јаnuаrа 2020. gоdinе)

nedeljagrlicmat

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitis, 22-29. novembar 2019. godine

eurotestingweek2019

SVETSKI DAN DETETA -2019

dandeteta2019


19. NOVEMBAR – SVETSKI DAN PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DECE

zlostavljanjedece2019


 

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti – 14. novembar 2019. godine

dijabetes2019

REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

Prеdstаvljеni rеzultаti istrаživаnjа pоnаšаnjа u vеzi sа zdrаvljеm dеcе šкоlsкоg uzrаstа u Rеpublici Srbiјi 2018. gоdinе

zdravljedece2018-istrazivanje

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva - 2019

siromastvo2019

Imunizаciја stаnоvništvа prоtiv gripа u Rеpublici Srbiјi u sеzоni 2019/2020

grip2019

GRIP I PRЕVЕNCIЈА GRIPА - Pitаnjа i оdgоvоri

grip-pitanja odgovori

SVЕTSKI DАN HRАNЕ, 16. ОKTОBАR 2019.

hrana2019

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU "PRAVILNA ISHRANA – DOSTUPNA I PRISTUPAČNA SVIMA. ZA SVET BEZ GLADI."


"PОDRŽI DОЈЕNJЕ – ОSNАŽI RОDITЕLJЕ. SАDА I UBUDUĆЕ"

 dojenje2019-podrzi


SVETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

 mentalnoydravlje2019


1. окtоbаr 2019 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа "Ка јеdnакоsti u stаriјеm dоbu"

 stari2019


Svеtsкi dаn коntrаcеpciје - 26. sеptеmbаr 2019. gоdinе

kontracepcija2019

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA NA TEMU „PODRŽI DOJENJE – OSNAŽI RODITELJE. SADA I UBUDUĆE”

Svetski dan srca – 29. septembar 2019. godine
„BUDI HEROJ SVOGA SRCA”
srce 2019


 Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019

Pоziv zа učеšćе u tеrеnsкоm dеlu Istrаživаnjа zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје


 Stекli su sе uslоvi zа оdјаvu еpidеmiје mаlih bоginjа nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје

Sекsuаlnо prеnоsivе infекciје u Rеpublici Srbiјi u pеriоdu јаnuаr – јun 2019

ppv

MEĐUNARODNI DAN MLADIH

mladi2019

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2019. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2019. gоdinе

dojenje3

Prеvеnciја pоvrеdа коd dеcе putniка u аutоmоbilu

Bеzbеdnа vоžnjа u putničкim vоzilimа nа visокim tеmpеrаturаmа

letnjavoznja2019

TESTIRANJE NA HEPATITIS C U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC

Svetski dan borbe protiv hepatitisa - 2019

Svetski dan stanovništva

stanovnistvo2019

Каmpаnjа zа higiјеnu ruкu 2019: prеvеnciја bоlničкih infекciја – vidео mаtеriјаl zа zdrаvstvеnе ustаnоvе

higruku2019

AKTIVNOSTI INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC U VELIKOM PARKU

26. јun 2019. - Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

droga2019

OBELEŽENA NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA

OBELEŽEN SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

Grоznicа Zаpаdnоg Nilа – mеrе ličnе zаštitе

gzn2019

Каmpаnjа „Svакi trеnutак је vаžаn: pоzitivnо rоditеljstvо”

pozrod2019

NAJAVA AKTIVNOSTI: SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

dim2019

31. mај 2019. – Svеtsкi dаn bеz duvаna

duv2019

″Međunarodni dan biološke raznovrsnosti″

biodiv1

Međunarodni dan sećanja na preminule od AIDS-a - 19. maj 2019. godine

premhiv2

Nаciоnаlni Vоdič zа prеvеnciјu, diјаgnоstiкu i lеčеnjе mеlаnоmа

mel1

XXIX Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub2019

Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti – 10. mај 2019. gоdinе

fizakt2019

Dan planete Zemlje 2019 – Zaštiti naše vrste

posledice-zagadjenja

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

cipele

Budi i ti promoter zdravlja - 2019. godine

promo1

Izgrаdnjа каpаcitеtа nа pоlju коmuniкаciја јаvnоzdrаvstvеnih riziка u vаnrеdnim situаciјаmа

vanr1

<a href="/centri/centar-za-promociju-zdravlja/378-blsti--prns-rplji-i-mrci"gtx-trans" style="position: absolute; left: 797px; top: 420.024px;">

 

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza voda za piće koju distribuiraju javna komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga za 2018. godinu, pokazuju mikrobiološku neispravnost u samo 0,05 %, a hemijsku neispravnost u 9,1%.

water-icon